Musiikkikasvatuskirja

Musiikkikasvatuskirja

 

Musiikkikasvatus – näkökulmia kasvatukseen, opetukseen ja tutkimukseen
Toimittajat: Jukka Louhivuori, Pirkko Paananen, Lauri Väkevä.
Julkaistu: 2009, nidottu, 500 sivua. ISBN 9789526728407.

Kirjan hinta on 35 € (opiskelijat 25 €).

Kirjan tilaus:
Maksa kirjan hinta tilille FI85 1045 3000 1818 17,
merkitse viestikenttään: Musiikkikasvatuskirja (näin toimii omana kuittinasi)
ja lähetä postiosoitteesi sähköpostilla: petri.aarnio(at)khmusiikki.fi

 


Musiikkikasvatuskirjasta ei oteta enää uusia painoksia. Nykyistä painosta on muutamia kirjoja vielä myytävänä.  Olemme saaneet luvat artikkeleiden kirjoittajilta julkaista kirja verkkosivullamme vapaaseen käyttöön. Kiitokset kirjoittajille ja olkaa hyvä!


Musiikkikasvatus – näkökulmia kasvatukseen, opetukseen ja tutkimukseen
Toimittajat: Jukka Louhivuori, Pirkko Paananen, Lauri Väkevä. Julkaistu: 2009

Esipuhe

JOHDANTO
Näkökulmia musiikkikasvatuksen merkityksiin – Jukka Louhivuori

MUSIIKKIKASVATUKSEN HISTORIA
Laulusta tulee kansakoulun pakollinen oppiaine – Reijo Pajamo
Laulunopetusmetodien kehityslinjoja – Katri-Helena Rautiainen
Opetussuunnitelma ja muuttuva musiikinopetus – Henna Suomi

MUSIIKKIKASVATUKSEN FILOSOFIA
Praksialismikeskustelu suomalaisessa musiikkikasvatuksessa – Heidi Westerlund & Lauri Väkevä
Ihmiskäsitys musiikkikasvatuksen filosofisena kehyksenä – Tuija Elina Lindström

MUSIIKIN OPPIMINEN JA KEHITYS

Musiikillinen vuorovaikutus ja oppiminen sikiö- ja vauva-aikana – Minna Huotilainen
Alle kolmevuotiaan musiikilliset kontekstit – Maija Fredrikson
Musiikillinen kyky, kehitysvaiheet ja yksilöllisyys – Pirkko Paananen
Musiikkia koulussa ja koulun jälkeen – Erja Kosonen
Musiikin elinikäinen oppiminen – Elina Siirola
Musiikinopetusta vai erityismusiikinopetusta? – Pohdintoja erityisryhmien musiikinopetuksesta ja musiikinopettajan roolista – Juha Salo
Erityismusiikkikasvatus – Markku Kaikkonen

MUSIIKKI JA MINÄ
Musiikki ja nuoren psykososiaalinen kehitys – Suvi Saarikallio
Opiskelijan vokaalinen minäkuva – Anna-Mari Lindeberg
Musiikki, liike ja kehollinen kokemus – Marja-Leena Juntunen
Opettajuuden kehittyminen – Kirsti Rasehorn

MUSIIKKI YHTEISÖSSÄ
Musiikki – yhtä aikaa yksilöllistä ja jaettua – Jari Sinkkonen
Musiikin verkkoyhteisöt – epämuodollisen musiikin oppimisen uusi tutkimuskenttä – Mikko Myllykoski

MONIKULTTUURINEN MUSIIKKIKASVATUS

Pluribus novum et veterum Näkökulmia monikulttuuriseen musiikkikasvatukseen – Heidi Westerlund
’Jokainen ihminen on ulkomaalainen lähes kaikkialla’ – Ajatuksia monikulttuurisen musiikkikasvatuksen sisällöstä, tavoitteista, haasteista ja tulevaisuuden näkymistä. – Pekka Toivanen

MUSIIKKIKASVATUSTEKNOLOGIA
Verkkoympäristöt musiikinopetuksessa ja -opiskelussa – Miikka Salavuo
Musiikin etäopetus – Matti Ruippo
Multimedia-avusteinen musiikin oppiminen – Mika Sihvonen

OPETUSSUUNNITELMAT JA KOULUTUS

Musiikkitoiminan suunnittelu varhaisiän musiikinopetuksen näkökulmasta – Kaarina Marjanen
Näkökulmia arviointiin – Pirkko Paananen
Musiikkikasvatuksen osasto eilen ja tänään / Riitta Tikkanen & Lauri Väkevä
Musiikkikasvatusta Jyväskylän yliopistossa / Erja Kosonen
Musiikkikasvatus Oulun yliopistossa / Maija Fredrikson
Ammattikorkeakoulut musiikin korkea-asteen toimijoina / Ilari Laakso
Musiikkipedagogi (AMK): pääaineena varhaisiän musiikkikasvatus / Kaarina Marjanen