rating rating svg icon facebook facebook svg icon googleplus googleplus svg icon instagram instagram svg icon mail mail svg icon twitter twitter svg icon feed feed svg icon

Musiikkikasvatuskirja

– näkökulmia kasvatukseen, opetukseen ja tutkimukseen

Musiikkikasvatuskirja

 

Musiikkikasvatus – näkökulmia kasvatukseen, opetukseen ja tutkimukseen
Toimittajat: Jukka Louhivuori, Pirkko Paananen, Lauri Väkevä.
Julkaistu: 2009, nidottu, 500 sivua. ISBN 9789526728407.

Kirjan hinta on 35 € (opiskelijat 25 €).

Kirjan tilaus:
Maksa kirjan hinta tilille FI85 1045 3000 1818 17,
merkitse viestikenttään: Musiikkikasvatuskirja (näin toimii omana kuittinasi)
ja lähetä postiosoitteesi sähköpostilla: petri.aarnio(at)khmusiikki.fi

 


Musiikkikasvatuskirjasta ei oteta enää uusia painoksia. Nykyistä painosta on muutamia kirjoja vielä myytävänä.  Olemme saaneet luvat artikkeleiden kirjoittajila julkaista kirja verkkosivullamme vapaaseen käyttöön. Kiitokset kirjoittajille ja olkaa hyvä!


Musiikkikasvatus – näkökulmia kasvatukseen, opetukseen ja tutkimukseen
Toimittajat: Jukka Louhivuori, Pirkko Paananen, Lauri Väkevä. Julkaistu: 2009

Esipuhe

JOHDANTO
Näkökulmia musiikkikasvatuksen merkityksiin / Jukka Louhivuori

MUSIIKKIKASVATUKSEN HISTORIA
Laulusta tulee kansakoulun pakollinen oppiaine / Reijo Pajamo
Laulunopetusmetodien kehityslinjoja / Katri-Helena Rautiainen
Muuttuva musiikinopetus / Henna Suomi

MUSIIKKIKASVATUKSEN FILOSOFIA
Praksialismikeskustelu suomalaisessa musiikkikasvatuksessa / Heidi Westerlund & Lauri Väkevä
Ihmiskäsitys musiikkikasvatuksen loso an kehyksenä / Tuija Elina Lindström

MUSIIKIN OPPIMINEN JA KEHITYS

Musiikillinen vuorovaikutus ja oppiminen sikiö- ja vauva-aikana / Minna Huotilainen
Alle kolmevuotiaan musiikilliset kontekstit / Maija Fredrikson
Musiikillinen kyky, kehitysvaiheet ja yksilöllisyys / Pirkko Paananen
Musiikkia koulussa ja koulun jälkeen / Erja Kosonen
Musiikin elinikäinen oppiminen / Elina Siirola
Musiikinopetusta vai erityismusiikinopetusta? / Juha Salo
Erityismusiikkikasvatus / Markku Kaikkonen

MUSIIKKI JA MINÄ
Musiikki ja nuoren psykososiaalinen kehitys / Suvi Saarikallio
Opiskelijan vokaalinen minäkuva / Anna-Mari Lindeberg
Musiikki, liike ja kehollinen kokemus / Marja-Leena Juntunen
Opettajuuden kehittyminen / Kirsti Rasehorn

MUSIIKKI YHTEISÖSSÄ
Musiikki – yhtä aikaa yksilöllistä ja jaettua / Jari Sinkkonen
Musiikin verkkoyhteisöt – epämuodollisen musiikin oppimisen uusi tutkimuskenttä / Mikko Myllykoski

MONIKULTTUURINEN MUSIIKKIKASVATUS

Pluribus novum et veterum – Näkökulmia monikulttuuriseen
musiikkikasvatukseen / Heidi Westerlund
’Jokainen ihminen on ulkomaalainen lähes kaikkialla’ / Pekka Toivanen

MUSIIKKIKASVATUSTEKNOLOGIA
Verkkoympäristöt musiikinopetuksessa ja -opiskelussa / Miikka Salavuo
Musiikin etäopetus / Matti Ruippo
Multimedia-avusteinen musiikin oppiminen / Mika Sihvonen

OPETUSSUUNNITELMAT JA KOULUTUS

Musiikkitoiminnan suunnittelu varhaisiän musiikinopetuksen näkökulmasta / Kaarina Marjanen
Näkökulmia arviointiin / Pirkko Paananen
Musiikkikasvatuksen osasto eilen ja tänään / Riitta Tikkanen & Lauri Väkevä
Musiikkikasvatusta Jyväskylän yliopistossa / Erja Kosonen
Musiikkikasvatus Oulun yliopistossa / Maija Fredrikson
Ammattikorkeakoulut musiikin korkea-asteen toimijoina / Ilari Laakso
Musiikkipedagogi (AMK): pääaineena varhaisiän musiikkikasvatus / Kaarina Marjanen