Hallitus

Suvi Saarikallio, puheenjohtaja
Markku Kaikkonen / Petri Aarnio
Pekka Toivanen / Noora Herranen 
Matti Ruippo / Maaria Manner
Mirja Kopra / Hanne Närhinsalo
Jouni Haapakoski / Hanne Orrenmaa
Minna Muukkonen / Marja Ervasti
Taina Räsänen / Tuula Jukola-Nuorteva
Jouni Auramo / Teija Tuukkanen

HALLITUKSEN JÄSENTEN ESITTELYT

Suvi Saarikallio

Olen FiSMEn puheenjohtaja ja musiikkikasvatuksen apulaisprofessori Jyväskylän yliopistossa. Musiikki on minulle tunteiden, vuorovaikutuksen ja persoonallisen ilmaisun rikas maailma. Olen musiikin psykologian dosentti ja pyrin tutkimustyölläni vahvistamaan tieteellistä ymmärrystä musiikista kasvamisena, oppimisena ja hyvinvoinnin voimavarana.
Markku Kaikkonen

Kaikkonen
Olen Musiikin erityispalvelukeskus Resonaarin johtaja (www.resonaari.fi). Toimin komissaarina (chair-elect) ISME:n Music in Special Education, Music Therapy & Music Medicine komissiossa (www.isme.org/special).
Petri Aarnio


Olen musiikkikasvatuskoulutuksen saanut, pasuunaa soittava musiikkiopiston rehtori. Sydäntäni lähellä on lasten ja nuorten elämyksellinen, oivaltava ja iloinen yhteismusisointi.
Haluan tehdä maailmaa paremmaksi ja haluan olla aktiivinen musiikkikasvatuskentässä. Pidän verkkopäiväkirjaa: Reksin blogi on sivulla www.reksin.vuodatus.net
Pekka Toivanen

Toimin lehtorina Jyväskylän yliopiston musiikin laitoksella ja opetusohjelmaani sisältyy sekä musiikkikasvatuksen että musiikkitieteen kursseja. Koulutukseltani olen alunperin luokanopettaja, sittemmin musiikin maisteri ja aikanaan olen tohtoroitunut nykyisessä kotiyliopistossani. Kiinnostukseni kohteet painottuvat maailman musiikkikulttuureihin, etnomusikologiaan sekä vanhaan musiikkiin (erityisesti keskiaikaiseen). Opetus- ja tutkimustyön ohella toimin akateemisena koordinaattorina Jyväskylän yliopiston ja kuuden afrikkalaisen yliopiston välisessä hankkeessa nimeltä ‘Music, Education & Cultural Identity’.IMG_1174
Oheisessa kuvassa näkyy osa käyttämästäni soitinvalikoimasta.
Noora Herranen

Toimin Konserttikeskus ry:n toiminnanjohtajana. Vuonna 1963 perustettu Konserttikeskus toteuttaa päiväkoti- ja koulukonsertteja sekä muita musiikkiin ja lapsiin ja nuoriin liittyviä sisältöjä ympäri Suomen. Mielenkiinnon kohteenani on sekä työssä että vapaa-ajalla erityisesti laadukas elävä musiikki. Olen tehnyt urani aikana töitä laajasti lastenkulttuurin parissa ja toimin tällä hetkellä myös Suomen lastenkulttuurikeskusten liiton hallituksessa.

Matti Ruippo

Toimin TAMK:ssa musiikkiteknologian lehtorina. Osaltani pyrin edistämään ISMEn kautta teknologian käyttöä musiikinopetuksessa. Kotisivut: https://ruippo.fi
Maaria Manner


Olen yhdistyksemme FiSME:n hallituksen varajäsen. Toimin Sydän-Laukaan koulun ja Laukaan lukion musiikin lehtorina ja asun Jyväskylässä. Oman musisointini toteutan kuorolaululla: laulan Jyväskylän Studiokuorossa, Jyväskylän Oopperakuorossa ja valtakunnallisessa Suomen Naiskuoroliiton Louhessa. Koulutyön ohella olen Sulasolin Keski-Suomen piirin puheenjohtaja palvellen harrastajamusiikkiverkostoa. 
Mirja Kopra

page5-img_6673Olen pedagogiikan lehtori Tampereen ammattikorkeakoulun musiikin koulutusohjelmasta. Lisäksi toimin työtehtävissäni erilaisissa vastuutehtävissä, mm. opinto-ohjaajana. Olen koulutukseltani lastentarhanopettaja, musiikkileikkikoulun opettaja, musiikin teorian ja säveltapailun opettaja (jatkotutkinto), kasvatustieteen maisteri ja opinto-ohjaaja. Pedagogisen kehittämisen lisäksi järjestötyöt ovat minun maailmani. Siitä syystä olen myös Suomen musiikkineuvoston (FMC) hallituksen jäsen sekä monissa luottamustehtävissä Opetusalan ammattijärjestö OAJ:ssa.
Hanne Närhinsalo

Toimin mupeopena musiikkiopisto Juvenaliassa. Vahvuuteni on Orff-pedagogiikan ja Kodaly-konseptin hyödyntäminen toiminnallisessa ja musisointilähtöisessä oppimisprosessissa. Vapaa-aikanani laulan Dominantessa ja soitan mykkäelokuvasäestyksiä tekevässä Trio Mutual-yhtyeessä. Fisme on loistava esimerkki eri musiikkikasvatusalojen asiantuntijaryhmästä, jossa toteutuu innostava ja parhainta kehitystä tuottava yhteistyö.

Jouni Haapakoski
Koulujen musiikinopettajat ry:n (KMO) puheenjohtaja.
Hanne Orrenmaa

Olen seinäjokelainen musiikin maisteri, olen valmistunut Sibelius-Akatemian musiikkikasvatusosastolta, erikoistuin musiikkiliikuntaan ja etnomusiikkiin. Ilmaisutaidon opettajan pätevyyden sain Jyvänkylän avoimesta yliopistosta 2012.

Olen toiminut musiikin lehtorina ja ilmaisutaidon opettajana Nurmon lukiossa ja yläasteella vuodesta 2000. Olin Koulujen Musiikinopettajat ry:n hallituksen jäsen vuosina 2010-14. Vuodesta 2014 lähtien olen toiminut European Association of Music in Schoolsin (EAS) Suomen koordinaattorina. Vastaan myös Student Forumista eli eurooppalaisten musiikinopettajaksi opiskelevien nuorten koulutuksesta EAS:n konferensseissa. Toimin myös sanomalehti Ilkan kulttuuriavustajana. Hyväntekeväisyys on lähellä sydäntäni; olen syrjäytyneiden ja vähävaraisten lasten ja nuorten elämän parantamiseen pyrkivän Anna Hyvän Kasvaa ry:n puheenjohtaja.

Äitini johtama Seinäjoen tyttökuoro avasi minulle ovet kuorolauluun jo silloin, kun olin ihan pieni. Siitä lähtien olen laulanut lukemattomissa kuoroissa, aikoinaan esim. Savonlinnan Oopperajuhlakuorossa. Vuodesta 1982 lähtien olen laulanut kansainvälisessä Vox Europae –kuorossa, jonka sihteeri olen. Laulan myös entisistä Seinäjoen tyttökuoron laulajista koostuvassa naiskuoro Tuulivoimassa. Olen Tuulivoiman puheenjohtaja. Tällä hetkell johdan kolmea kuoroa: nuorisokuoro Luritusta, lauluyhtye Novaa sekä kansainvälistä nuorisokuoro YES:iä, jossa on laulajia kymmenestä Euroopan maasta.

Mielipuuhaani on musiikki-, rytmi- ja draamaworkshoppien pitäminen ympäri maailmaa. Toistaiseksi olen pitänyt workshoppeja lähes 20:ssa maassa neljällä mantereella. Pidän workshoppeja niin opettajille, lapsille kuin nuorillekin, lisäksi koulutan musiikinopettajia mm. Liettuassa ja Namibiassa.

Vuonna 2016 kiersin maailmaa puolen vuoden ajan kolmen tyttäreni kanssa ilmaisia workshoppeja pitäen. Useimmissa workshopeissa laulatimme Lennonin Imagine –laulua – tässä workshopeissamme kuvattu Youtube-video: https://youtu.be/YdSlQCChQTM

Rakastan rajoja rikkovaa, kokonaisvaltaista, ilmaisuvoimaista musisointia, jossa huumorilla on vankka rooli. Olen todennut monta kertaa: parhaat ideat tulevat aina lapsilta ja nuorilta!

Minna Muukkonen

MuukkonenToimin Itä-Suomen yliopiston Savonlinnan kampuksella musiikkikasvatuksen yliopistonlehtorina. Opetan pääasiassa luokanopettajakoulutuksessa musiikkikasvatuksen monialaisia, perus- ja aineopintoja. Kiinnostuksen kohteinani ovat erityisesti yleissivistävän koulun musiikkikasvatus ja musiikkikasvatus opettajankoulutuksessa.
Marja Ervasti

marja_ervasti
Toimin Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnassa musiikin didaktiikan lehtorina musiikin luokan- ja aineenopettajakoulutuksessa. Erityinen mielenkiintoinen kohteeni on musiikkikasvatus ja sen pedagogiikan kehittäminen, ja laajemmin taiteiden avulla oppiminen ja sen tutkimus.  
Taina Räsänen

Olen Taina Räsänen ja toimin Turun yliopistossa musiikin yliopisto-opettajana. Opetuspaikkanani on Rauman opettajankoulutuslaitos ja siellä erityisesti varhaiskasvatuksen koulutus. 

Juureni ovat syvällä Savossa mutta opinnot veivät aikoinaan Jyväskylään. Siellä hain ensin oppeja Jyväskylän ammattikorkeakoulusta musiikkileikkikoulunopettajan opinnoista ja sen jälkeen kummun toiselta puolelta Jyväskylän yliopistosta musiikkikasvatukselta sekä luokanopettajakoulutuksesta. 

Ennen yliopistomaailmaan sujahtamista toimin luokanopettajana perusopetuksen alaluokilla sekä musiikkiopistossa musiikkileikkikoulunopettajana. Viimeiset seitsemän vuotta Kuopiossa antoivat mahdollisuuden tarkastella musiikin pedagogisia mahdollisuuksia monenlaisista näkökulmista aina lähtien puhallinorkesteripainotteisista musiikkiluokista kehitysvammaisten vaskiryhmiin, alkuopetuksen musiikkiin sekä yhteistyöhön musiikkioppilaitoksen kanssa.

FiSMEn hallitukseen tuon tuulahduksen varhaiskasvatuksen maailmasta, jota edustan niin yhdistyksemme Varhaisiän Musiikinopettajat (VaMo) ry:n kuin työnikin kautta. Varhaisiän musiikkikasvatuksen lisäksi sydäntäni lähellä on opettajakoulutuksen uudet tuulet, toiminnallisuus musiikkikasvatuksessa ja puhallinorkesteritoiminnan moninaiset mahdollisuudet.

Tuula Jukola-Nuorteva

Kuva
Olen musiikkikasvattaja ja toiminut monipuolisissa musiikin pedagogisissa ja taiteellisissa tehtävissä niin Suomessa kuin Iso-Britanniassakin. Eritysalaani ovat muusikon luovat vuorovaikutustaidot ja taidelaitosten ja yleisön välinen vuovaikutus.
Toimin Suomen kansallisoopperassa ja – baletissa yleisötyön vastaavana tuottajana. Olen toiminut RESEO:n (European Network for Opera, Ballet & Music Education) ohjausryhmän jäsenenä ja puheenjohtajana. Fismen hallituksen lisäksi olen Koulujen musiikinopettajat ry:n hallituksen ja Konserttikeskuksen hallituksen jäsen.
Jouni Auramo
Jouni Auramo on Pirkanmaan musiikkiopiston rehtori ja Suomen Musiikkioppilaitosten liiton puheenjohtaja. Lisäksi luottamustoimina on mm. Taiteen perusopetusliiton varapuheenjohtajuus, Musiikkikoulutuksen visio 2030 työryhmän puheenjohtajuus ja Suomen Musiikkineuvoston hallituksen jäsenyys. Auramo on toiminut rehtorina Pielisen Karjalan ja Huittisten musiikkiopistoissa, festivaalien toiminnanjohtajana Lieksan Vaskiviikolla ja Tampereen Musiikkijuhlilla sekä pasunistina Oulun kaupunginorkesterissa. Jouni on johtanut nuorisopuhallinorkestereita Lieksassa, Säkylässä ja Tampereella. Koulutukseltaan hän on musiikin maisteri. 
Teija Tuukkanen

Olen valmistunut Sibelius-Akatemiasta kirkkomusiikin osastoilta 1996 ja tehnyt reilut 20 vuotta töitä kanttorina. Työssäni olen nauttinut erityisesti siitä, että siinä pääsee tekemään musiikkia ihmisten parissa ikärajoihin katsomatta, vauvasta vaariin. Olen työskennellyt paljon lasten ja nuorten parissa, toisaalta pitänyt myös aikuisten laulukouluja, yrittäen näin pitää musiikin tekemisen kynnystä mahdollisimman matalalla jotta jokainen voisi tuntea olevansa kykeneväinen musisoimaan. Nykyään toimin kirkkohallituksessa musiikin asiantuntijana, tehtävänäni on tukea ja kehittää seurakuntien ja kirkon musiikkityön kokonaisuutta. Vapaa-ajalla musisoin erilaisissa kuorokokoonpanoissa pääkaupunkiseudulla.