Hallitus

Petri Aarnio, puheenjohtaja
Marja Ervasti / Minna Muukkonen
Tuula Jukola-Nuorteva / Anni Pietarila 
Hanne Orrenmaa / Jouni Haapakoski
Markku Kaikkonen / Tuulikki Laes
Mirja Kopra / Hanne Närhinsalo 
Teija Tuukkanen / Leif Nystén
Matti Ruippo / Maaria Manner
Pekka Toivanen / Suvi Saarikallio

HALLITUKSEN JÄSENTEN ESITTELYT

Petri Aarnio

ebe8
Olen musiikkikasvatuskoulutuksen saanut, pasuunaa soittava musiikkiopiston rehtori. Sydäntäni lähellä on lasten ja nuorten elämyksellinen, oivaltava ja iloinen yhteismusisointi.
Haluan tehdä maailmaa paremmaksi ja haluan olla aktiivinen musiikkikasvatuskentässä. Siksi toimin FiSME:n puheenjohtajana.
Pidän verkkopäiväkirjaa: Reksin blogi on sivulla www.reksin.vuodatus.net
Marja Ervasti

marja_ervasti
Toimin Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnassa musiikin didaktiikan lehtorina musiikin luokan- ja aineenopettajakoulutuksessa. Erityinen mielenkiintoinen kohteeni on musiikkikasvatus ja sen pedagogiikan kehittäminen, ja laajemmin taiteiden avulla oppiminen ja sen tutkimus.
Jouni Haapakoski

Koulujen musiikinopettajat ry:n (KMO) puheenjohtaja.
Tuula Jukola-Nuorteva

Kuva
Olen musiikkikasvattaja ja toiminut monipuolisissa musiikin pedagogisissa ja taiteellisissa tehtävissä niin Suomessa kuin Iso-Britanniassakin. Eritysalaani ovat muusikon luovat vuorovaikutustaidot ja taidelaitosten ja yleisön välinen vuovaikutus.
Toimin Suomen kansallisoopperassa ja – baletissa yleisötyön vastaavana tuottajana. Olen toiminut RESEO:n (European Network for Opera, Ballet & Music Education) ohjausryhmän jäsenenä ja puheenjohtajana. Fismen hallituksen lisäksi olen Koulujen musiikinopettajat ry:n hallituksen ja Konserttikeskuksen hallituksen jäsen.
Markku Kaikkonen

Kaikkonen
Olen Musiikin erityispalvelukeskus Resonaarin johtaja (www.resonaari.fi). Toimin komissaarina (chair-elect) ISME:n Music in Special Education, Music Therapy & Music Medicine komissiossa (www.isme.org/special).
Mirja Kopra

page5-img_6673
Olen pedagogiikan lehtori Tampereen ammattikorkeakoulun musiikin koulutusohjelmasta. Lisäksi toimin työtehtävissäni erilaisissa vastuutehtävissä, mm. opinto-ohjaajana. Olen koulutukseltani lastentarhanopettaja, musiikkileikkikoulun opettaja, musiikin teorian ja säveltapailun opettaja (jatkotutkinto), kasvatustieteen maisteri ja opinto-ohjaaja. Pedagogisen kehittämisen lisäksi järjestötyöt ovat minun maailmani. Siitä syystä olen myös Suomen musiikkineuvoston (FMC) hallituksen jäsen sekä monissa luottamustehtävissä Opetusalan ammattijärjestö OAJ:ssa.
Tuulikki Laes

ebe8Olen musiikkikasvattaja ja minulla on opetuskokemusta niin varhaisiän kuin erityisryhmien musiikkikasvatuksesta. Tällä hetkellä valmistelen väitöskirjaa Sibelius-Akatemian MuTri-tohtorikoulussa sekä opetan taideaineiden erityispedagogiikkaa Taideyliopiston maisteriopiskelijoille. Tutkimusintressini liittyvät demokratiaan, inkluusioon ja marginaalisuuteen musiikkikasvatuksessa. Erityisen lähellä sydäntäni on ikäihmisten musiikkitoiminnan kehittäminen, jota kutsun myöhäisiän musiikkikasvatukseksi. Vapaa-ajalla keikkailen erilaisten bändikokoonpanojen kanssa. (Kuva: Kimmo Tähtinen)
Maaria Manner

Maaria MannerBW
Toimin Sydän-Laukaan koulun ja Laukaan lukion musiikin lehtorina. Olen yhdistyksemme FiSME:n hallituksen varajäsen ja taloudenhoitaja. ISME:n komissioista ”Yhteisöiden musiikkitoiminta”, Community Music Activity, jonka aikaisempi nimi oli ”Amatöörien koulutus”, the Education of the Amateur Commission on luontevasti lähellä toista luottamustointani: Sulasolin puheenjohtajuutta. Oman musisointini toteutan kuorolaululla: laulan Jyväskylän Oopperakuorossa ja Studiokuorossa.
Minna Muukkonen

MuukkonenToimin Itä-Suomen yliopiston Savonlinnan kampuksella musiikkikasvatuksen yliopistonlehtorina. Opetan pääasiassa luokanopettajakoulutuksessa musiikkikasvatuksen monialaisia, perus- ja aineopintoja. Kiinnostuksen kohteinani ovat erityisesti yleissivistävän koulun musiikkikasvatus ja musiikkikasvatus opettajankoulutuksessa. 
Leif Nystén

Työpaikkani on Helsingin Töölössä, Musik- och kulturskolan Sandels -nimisessä musiikkiopistossa, jonka rehtorina olen toiminut vuodesta 2003. Muista tehtävistä mainittakoon Suomen musiikkioppilaitosten liiton hallituksen jäsenyys vuodesta 2006. Toimikauteni liiton puheenjohtajana umpeutui vuonna 2015.
Hanne Närhinsalo

Toimin mupeopena musiikkiopisto Juvenaliassa. Vahvuuteni on Orff-pedagogiikan ja Kodaly-konseptin hyödyntäminen toiminnallisessa ja musisointilähtöisessä oppimisprosessissa. Vapaa-aikanani laulan Dominantessa ja soitan mykkäelokuvasäestyksiä tekevässä Trio Mutual-yhtyeessä. Fisme on loistava esimerkki eri musiikkikasvatusalojen asiantuntijaryhmästä, jossa toteutuu innostava ja parhainta kehitystä tuottava yhteistyö. 

Hanne Orrenmaa

Olen seinäjokelainen musiikin maisteri, olen valmistunut Sibelius-Akatemian musiikkikasvatusosastolta, erikoistuin musiikkiliikuntaan ja etnomusiikkiin. Ilmaisutaidon opettajan pätevyyden sain Jyvänkylän avoimesta yliopistosta 2012.

Olen toiminut musiikin lehtorina ja ilmaisutaidon opettajana Nurmon lukiossa ja yläasteella vuodesta 2000. Olin Koulujen Musiikinopettajat ry:n hallituksen jäsen vuosina 2010-14. Vuodesta 2014 lähtien olen toiminut European Association of Music in Schoolsin (EAS) Suomen koordinaattorina. Vastaan myös Student Forumista eli eurooppalaisten musiikinopettajaksi opiskelevien nuorten koulutuksesta EAS:n konferensseissa. Toimin myös sanomalehti Ilkan kulttuuriavustajana. Hyväntekeväisyys on lähellä sydäntäni; olen syrjäytyneiden ja vähävaraisten lasten ja nuorten elämän parantamiseen pyrkivän Anna Hyvän Kasvaa ry:n puheenjohtaja.

Äitini johtama Seinäjoen tyttökuoro avasi minulle ovet kuorolauluun jo silloin, kun olin ihan pieni. Siitä lähtien olen laulanut lukemattomissa kuoroissa, aikoinaan esim. Savonlinnan Oopperajuhlakuorossa. Vuodesta 1982 lähtien olen laulanut kansainvälisessä Vox Europae –kuorossa, jonka sihteeri olen. Laulan myös entisistä Seinäjoen tyttökuoron laulajista koostuvassa naiskuoro Tuulivoimassa. Olen Tuulivoiman puheenjohtaja. Tällä hetkell johdan kolmea kuoroa: nuorisokuoro Luritusta, lauluyhtye Novaa sekä kansainvälistä nuorisokuoro YES:iä, jossa on laulajia kymmenestä Euroopan maasta.

Mielipuuhaani on musiikki-, rytmi- ja draamaworkshoppien pitäminen ympäri maailmaa. Toistaiseksi olen pitänyt workshoppeja lähes 20:ssa maassa neljällä mantereella. Pidän workshoppeja niin opettajille, lapsille kuin nuorillekin, lisäksi koulutan musiikinopettajia mm. Liettuassa ja Namibiassa.

Vuonna 2016 kiersin maailmaa puolen vuoden ajan kolmen tyttäreni kanssa ilmaisia workshoppeja pitäen. Useimmissa workshopeissa laulatimme Lennonin Imagine –laulua – tässä workshopeissamme kuvattu Youtube-video: https://youtu.be/YdSlQCChQTM

Rakastan rajoja rikkovaa, kokonaisvaltaista, ilmaisuvoimaista musisointia, jossa huumorilla on vankka rooli. Olen todennut monta kertaa: parhaat ideat tulevat aina lapsilta ja nuorilta!

Anni Pietarila

Matti Ruippo

Toimin TAMK:ssa musiikkiteknologian lehtorina. Osaltani pyrin edistämään ISMEn kautta teknologian käyttöä musiikinopetuksessa. Kotisivut: https://ruippo.fi
Suvi Saarikallio

Olen musiikkikasvattaja ja musiikin psykologian dosentti. Toimin tutkimuksesta vastaavana varajohtajana ja musiikkikasvatuksen oppiainevastaavana Jyväskylän yliopiston musiikin, taiteen ja kulttuurintutkimuksen laitoksella. Tutkimustyössäni olen tarkastellut musiikkia erityisesti osana nuorten psykososiaalista kehitystä, tunteiden säätelyä ja hyvinvointia, hyödyntäen niin laadullista teorianmuodostusta, psykometriikaa, aivotutkimusta, kuin liiketutkimustakin. Musiikki on minulle tunteiden, vuorovaikutuksen, kehollisuuden ja persoonallisen ilmaisun rikas maailma. Pyrin työssäni vahvistamaan tieteellistä ymmärrystä musiikista kokemuksena, oppimisena ja voimavarana.
Pekka Toivanen

Toimin lehtorina Jyväskylän yliopiston musiikin laitoksella ja opetusohjelmaani sisältyy sekä musiikkikasvatuksen että musiikkitieteen kursseja. Koulutukseltani olen alunperin luokanopettaja, sittemmin musiikin maisteri ja aikanaan olen tohtoroitunut nykyisessä kotiyliopistossani. Kiinnostukseni kohteet painottuvat maailman musiikkikulttuureihin, etnomusikologiaan sekä vanhaan musiikkiin (erityisesti keskiaikaiseen). Opetus- ja tutkimustyön ohella toimin akateemisena koordinaattorina Jyväskylän yliopiston ja kuuden afrikkalaisen yliopiston välisessä hankkeessa nimeltä ‘Music, Education & Cultural Identity’.IMG_1174
Oheisessa kuvassa näkyy osa käyttämästäni soitinvalikoimasta.
Teija Tuukkanen

Olen valmistunut Sibelius-Akatemiasta kirkkomusiikin osastoilta 1996 ja tehnyt reilut 20 vuotta töitä kanttorina. Työssäni olen nauttinut erityisesti siitä, että siinä pääsee tekemään musiikkia ihmisten parissa ikärajoihin katsomatta, vauvasta vaariin. Olen työskennellyt paljon lasten ja nuorten parissa, toisaalta pitänyt myös aikuisten laulukouluja, yrittäen näin pitää musiikin tekemisen kynnystä mahdollisimman matalalla jotta jokainen voisi tuntea olevansa kykeneväinen musisoimaan. Nykyään toimin kirkkohallituksessa musiikin asiantuntijana, tehtävänäni on tukea ja kehittää seurakuntien ja kirkon musiikkityön kokonaisuutta. Vapaa-ajalla musisoin erilaisissa kuorokokoonpanoissa pääkaupunkiseudulla.