Hallitus

Suvi Saarikallio, puheenjohtaja
Markku Kaikkonen / Minna Muukkonen
Noora Herranen / Sami Salllinen
Viena Kangas / Heidi Partti
Susanna Ertolahti-Mertanen/ Mirja Kopra
Hanne Orrenmaa / Jouni Haapakoski
Marja Ervasti / Sara Langén
Tuula Jukola-Nuorteva / Eerika Kosonen
Teija Tuukkanen / Kaisa Kuula-Bullat

Hallituksen jäsenten esittelyt

Olen FiSMEn puheenjohtaja ja musiikkikasvatuksen apulaisprofessori Jyväskylän yliopistossa. Musiikki on minulle tunteiden, vuorovaikutuksen ja persoonallisen ilmaisun rikas maailma. Olen musiikin psykologian dosentti ja pyrin tutkimustyölläni vahvistamaan tieteellistä ymmärrystä musiikista kasvamisena, oppimisena ja hyvinvoinnin voimavarana.

Suvi Saarikallio

Olen musiikkikasvatuskoulutuksen saanut, pasuunaa soittava musiikkiopiston rehtori. Sydäntäni lähellä on lasten ja nuorten elämyksellinen, oivaltava ja iloinen yhteismusisointi.
Haluan tehdä maailmaa paremmaksi ja haluan olla aktiivinen musiikkikasvatuskentässä. Pidän verkkopäiväkirjaa: Reksin blogi on sivulla www.reksin.vuodatus.net

Olen Musiikin erityispalvelukeskus Resonaarin johtaja (www.resonaari.fi). Toimin komissaarina (chair-elect) ISME:n Music in Special Education, Music Therapy & Music Medicine komissiossa (www.isme.org/special).

Toimin Konserttikeskus ry:n toiminnanjohtajana. Vuonna 1963 perustettu Konserttikeskus toteuttaa päiväkoti- ja koulukonsertteja sekä muita musiikkiin ja lapsiin ja nuoriin liittyviä sisältöjä ympäri Suomen. Mielenkiinnon kohteenani on sekä työssä että vapaa-ajalla erityisesti laadukas elävä musiikki. Olen tehnyt urani aikana töitä laajasti lastenkulttuurin parissa ja toimin tällä hetkellä myös Suomen lastenkulttuurikeskusten liiton hallituksessa.

Toimin Jyväskylän ammattikorkeakoulun musiikin koulutuksen lehtorina ja tutkintovastaavana. Pedagogina työkokemusta on karttunut lähes kaikilta musiikin koulutusasteilta: matkan varrella tutuiksi ovat tulleet niin taiteen perusopetus, musiikin 2. asteen ammatillinen koulutus, musiikkipedagogien AMK- ja YAMK-koulutus kuin musiikkikasvattajien ja luokanopettajien yliopisto-opetuskin. Opetustyössäni toistuvia ja minulle läheisiä teemoja ovat mm. musiikin hahmottaminen, musiikin luova tuottaminen, musiikkiteknologia sekä säveltämisen ja improvisoinnin pedagogiikka.

Opetustyön lisäksi saan työskennellä päivittäin koulutuksen kehittämisen, opetussuunnitelmatyön sekä erilaisten hankkeiden parissa. Musiikkikasvatuksen näkökulmasta keskeisiä hankkeita ovat olleet mm. digipedagogiikkaan ja pelillisyyteen keskittynyt PLAY-hanke sekä suomalaisten ammattikorkeakoulujen Digisti yhdessä -hanke, jossa rakennettiin yhteistä e-opintotarjontaa suomalaisiin korkeakouluihin. Parhaillaan toimin asiantuntijana AMK-verkoston MUSE-hankkeessa, jossa kartoitetaan ja kehitetään etäratkaisuja musiikin opettajille, esittäjille ja tekijöille.

Musiikillinen siviiliminäni tuottaa kaupalliseksi tarkoitettuja äänitteitä sekä soittaa ja harrastaa kaikkia bändisoittimia – kaikkea vaihtelevalla menestyksellä, mutta aina pohjattomalla innostuksella. Olen myös säveltänyt musiikkia tietokonepeleistä multimediainstallaatioiden kautta TV-mainoksiin sekä omille yhtyeilleni ja big band -kokoonpanolle. Minut on palkittu sävellystyöstäni Suomen Jazzliiton valtakunnallisen yhtyekilpailun solistipalkinnolla sekä MTV3:n ja Mainostuottajien liiton Kuukauden parhaat sekunnit -palkinnolla.

Luottamustehtävissä olen toiminut mm. OAJ Keski-Suomen hallituksen varajäsenenä ja ammatillisten opettajien OAO-jaoston jäsenenä sekä Jyväskylän musiikkipedagogit ry:n varapuheenjohtajana. Olen myös kehittänyt Jyväskylän jazz-elämää toimimalla viisivuotiskaudet Jyzz ry:n (Jyväskylä Summer Jazz) ja Jyväskylä Big Band ry:n hallituksissa. Viimeiset viisi vuotta olen puolestaan kuulunut Keski-Suomen musiikin edistämissäätiön hallitukseen.

Työskentelen musiikkikasvatuksen professorina Taideyliopiston Sibelius-Akatemiassa. Tutkimustyössäni olen kiinnostunut globaalien muutosten ilmentymistä taide- ja musiikkikasvatuksen kentällä. Erityisesti tasa-arvoon ja ekososiaaliseen oikeudenmukaisuuteen sekä etiikkaan liittyvät kysymykset ovat minulle tärkeitä. Toimin aktiivisesti kansainvälisellä musiikkikasvatuksen tutkimuksen kentällä, mm. ISMEn Commission for the Education of the Professional Musician (CEPROM) -komissiossa.

 

Toimin monikunnallisen musiikkiopiston rehtorina ja toimialajohtajana, ja olen kunnan johtoryhmässä. Hallitustehtäviä minulla on eri toimialoilta, festivaalikentältä ja kustannusalalta, Suomen musiikkioppilaitosten liiton hallituksessa sekä toimin FiSMEn jäsenenä olevan Mutes ry:n puheenjohtajana. Musiikkipedagogina julkaisin ensimmäiset kirjani WSOY:n kustantamana vuonna 2008.
 

Koulutustaustani on Sibelius-Akatemian musiikin maisteri (Sävellyksen ja musiikin teorian osastolta), konservatorion muusikon tutkinto, EKJ sekä hallitusammattilaisen tutkinto Kauppakamarilta, täydentyneenä erilaisilla täydennyskoulutuksilla pääosin johtamisen alueelta.

Olen musiikkipedagogiikan lehtori Tampereen ammattikorkeakoulun musiikin tutkinto-ohjelmasta. Lisäksi toimin työtehtävissäni erilaisissa vastuutehtävissä, mm. opinto-ohjaajana, erilaisissa hankkeissa ja erikoistumisopinnoissa. Olen koulutukseltani lastentarhanopettaja, musiikkileikkikoulun opettaja, musiikin teorian ja säveltapailun opettaja (jatkotutkinto), kasvatustieteen maisteri, opinto-ohjaaja ja erityisopettaja. Pedagogisen kehittämisen lisäksi järjestötyöt ovat olleet minun maailmani jo viime vuosituhannelta asti. Tällä hetkellä toimin Opetusalan ammattijärjestö OAJ:ssa valtuuston jäsenenä ja olen edelleen mukana myös Suomen Musiikinopettajien liitto ry:n hallitustyöskentelyssä.

Koulujen musiikinopettajat ry:n (KMO) varapuheenjohtaja.

Olen seinäjokelainen musiikin maisteri, olen valmistunut Sibelius-Akatemian musiikkikasvatusosastolta, erikoistuin musiikkiliikuntaan ja etnomusiikkiin. Ilmaisutaidon opettajan pätevyyden sain Jyvänkylän avoimesta yliopistosta 2012.

Olen toiminut musiikin lehtorina ja ilmaisutaidon opettajana Nurmon lukiossa ja yläasteella vuodesta 2000. Olin Koulujen Musiikinopettajat ry:n hallituksen jäsen vuosina 2010-14. Vuodesta 2014 lähtien olen toiminut European Association of Music in Schoolsin (EAS) Suomen koordinaattorina. Vastaan myös Student Forumista eli eurooppalaisten musiikinopettajaksi opiskelevien nuorten koulutuksesta EAS:n konferensseissa. Toimin myös sanomalehti Ilkan kulttuuriavustajana. Hyväntekeväisyys on lähellä sydäntäni; olen syrjäytyneiden ja vähävaraisten lasten ja nuorten elämän parantamiseen pyrkivän Anna Hyvän Kasvaa ry:n puheenjohtaja.

Äitini johtama Seinäjoen tyttökuoro avasi minulle ovet kuorolauluun jo silloin, kun olin ihan pieni. Siitä lähtien olen laulanut lukemattomissa kuoroissa, aikoinaan esim. Savonlinnan Oopperajuhlakuorossa. Vuodesta 1982 lähtien olen laulanut kansainvälisessä Vox Europae –kuorossa, jonka sihteeri olen. Laulan myös entisistä Seinäjoen tyttökuoron laulajista koostuvassa naiskuoro Tuulivoimassa. Olen Tuulivoiman puheenjohtaja. Tällä hetkell johdan kolmea kuoroa: nuorisokuoro Luritusta, lauluyhtye Novaa sekä kansainvälistä nuorisokuoro YES:iä, jossa on laulajia kymmenestä Euroopan maasta.

Mielipuuhaani on musiikki-, rytmi- ja draamaworkshoppien pitäminen ympäri maailmaa. Toistaiseksi olen pitänyt workshoppeja lähes 20:ssa maassa neljällä mantereella. Pidän workshoppeja niin opettajille, lapsille kuin nuorillekin, lisäksi koulutan musiikinopettajia mm. Liettuassa ja Namibiassa.

Vuonna 2016 kiersin maailmaa puolen vuoden ajan kolmen tyttäreni kanssa ilmaisia workshoppeja pitäen. Useimmissa workshopeissa laulatimme Lennonin Imagine –laulua – tässä workshopeissamme kuvattu Youtube-video: https://youtu.be/YdSlQCChQTM

Rakastan rajoja rikkovaa, kokonaisvaltaista, ilmaisuvoimaista musisointia, jossa huumorilla on vankka rooli. Olen todennut monta kertaa: parhaat ideat tulevat aina lapsilta ja nuorilta!
Olen opettajankouluttaja ja  toimin lehtorina Taideyliopiston Sibelius-Akatemiassa musiikkikasvatuksen aineryhmässä. Opetustehtäviini kuuluu musiikkikasvatuksen pedagogiikkaopintoja, opetusharjoittelujen  ja maisterin tutkielmien ohjausta. Erityisen lähellä sydäntäni musiikkikasvattajana on koulujen musiikinopetus.

 

Toimin Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnassa musiikkikasvatuksen yliopisto-opettajana ja laaja-alaisesti opettajankouluttajan tehtävissä.

Erityinen mielenkiintoinen kohteeni on musiikkipedagogiikan kehittäminen ryhmätoiminnassa ja laajemmin taiteiden,  taiteiden avulla ja taiteisiin oppiminen.Tutkimuskenttääni kuuluu taidekasvatuksen tutkimus musiikki- ja äänikasvatuksen ollessa keskiössä ja spefisimmin säveltämisen pedagogiikan tutkimus.

Olen Taina Räsänen ja toimin Turun yliopistossa musiikin yliopisto-opettajana. Opetuspaikkanani on Rauman opettajankoulutuslaitos ja siellä erityisesti varhaiskasvatuksen koulutus.

Juureni ovat syvällä Savossa mutta opinnot veivät aikoinaan Jyväskylään. Siellä hain ensin oppeja Jyväskylän ammattikorkeakoulusta musiikkileikkikoulunopettajan opinnoista ja sen jälkeen kummun toiselta puolelta Jyväskylän yliopistosta musiikkikasvatukselta sekä luokanopettajakoulutuksesta.

Ennen yliopistomaailmaan sujahtamista toimin luokanopettajana perusopetuksen alaluokilla sekä musiikkiopistossa musiikkileikkikoulunopettajana. Viimeiset seitsemän vuotta Kuopiossa antoivat mahdollisuuden tarkastella musiikin pedagogisia mahdollisuuksia monenlaisista näkökulmista aina lähtien puhallinorkesteripainotteisista musiikkiluokista kehitysvammaisten vaskiryhmiin, alkuopetuksen musiikkiin sekä yhteistyöhön musiikkioppilaitoksen kanssa.

FiSMEn hallitukseen tuon tuulahduksen varhaiskasvatuksen maailmasta, jota edustan niin yhdistyksemme Varhaisiän Musiikinopettajat (VaMo) ry:n kuin työnikin kautta. Varhaisiän musiikkikasvatuksen lisäksi sydäntäni lähellä on opettajakoulutuksen uudet tuulet, toiminnallisuus musiikkikasvatuksessa ja puhallinorkesteritoiminnan moninaiset mahdollisuudet.

Olen musiikkikasvattaja ja toiminut monipuolisissa musiikin pedagogisissa ja taiteellisissa tehtävissä niin Suomessa kuin Iso-Britanniassakin. Eritysalaani ovat muusikon luovat vuorovaikutustaidot ja taidelaitosten ja yleisön välinen vuovaikutus.
Toimin Suomen kansallisoopperassa ja – baletissa yleisötyön vastaavana tuottajana. Olen toiminut RESEO:n (European Network for Opera, Ballet & Music Education) ohjausryhmän jäsenenä ja puheenjohtajana. Fismen hallituksen lisäksi olen Koulujen musiikinopettajat ry:n hallituksen ja Konserttikeskuksen hallituksen jäsen. 

Jouni Auramo on Pirkanmaan musiikkiopiston rehtori ja Suomen Musiikkioppilaitosten liiton puheenjohtaja. Lisäksi luottamustoimina on mm. Taiteen perusopetusliiton varapuheenjohtajuus, Musiikkikoulutuksen visio 2030 työryhmän puheenjohtajuus ja Suomen Musiikkineuvoston hallituksen jäsenyys. Auramo on toiminut rehtorina Pielisen Karjalan ja Huittisten musiikkiopistoissa, festivaalien toiminnanjohtajana Lieksan Vaskiviikolla ja Tampereen Musiikkijuhlilla sekä pasunistina Oulun kaupunginorkesterissa. Jouni on johtanut nuorisopuhallinorkestereita Lieksassa, Säkylässä ja Tampereella. Koulutukseltaan hän on musiikin maisteri.

Olen valmistunut Sibelius-Akatemiasta kirkkomusiikin osastoilta 1996 ja tehnyt reilut 20 vuotta töitä kanttorina. Työssäni olen nauttinut erityisesti siitä, että siinä pääsee tekemään musiikkia ihmisten parissa ikärajoihin katsomatta, vauvasta vaariin. Olen työskennellyt paljon lasten ja nuorten parissa, toisaalta pitänyt myös aikuisten laulukouluja, yrittäen näin pitää musiikin tekemisen kynnystä mahdollisimman matalalla jotta jokainen voisi tuntea olevansa kykeneväinen musisoimaan. Nykyään toimin kirkkohallituksessa musiikin asiantuntijana, tehtävänäni on tukea ja kehittää seurakuntien ja kirkon musiikkityön kokonaisuutta. Vapaa-ajalla musisoin erilaisissa kuorokokoonpanoissa pääkaupunkiseudulla.