Hallitus

Yhdistyksen hallitus kattaa laajasti Suomen musiikkikasvatuksen ja -koulutuksen eri toimijatahot ja sillä on erinomaiset yhteydet sekä kansallisiin että kansainvälisiin järjestöihin.

 

Suvi Saarikallio, puheenjohtaja
Markku Kaikkonen / Minna Muukkonen
Noora Herranen / Sami Salllinen
Viena Kangas / Heidi Partti
Mirja Kopra
Hanne Orrenmaa / Jouni Haapakoski
Marja Ervasti / Sara Langén
Tuula Jukola-Nuorteva / Eerika Kosonen
Teija Tuukkanen / Kaisa Kuula-Bullat

Hallituksen jäsenten esittelyt

Olen FiSMEn puheenjohtaja ja musiikkikasvatuksen apulaisprofessori Jyväskylän yliopistossa. Musiikki on minulle tunteiden, vuorovaikutuksen ja persoonallisen ilmaisun rikas maailma. Olen musiikin psykologian dosentti ja pyrin tutkimustyölläni vahvistamaan tieteellistä ymmärrystä musiikista kasvamisena, oppimisena ja hyvinvoinnin voimavarana.

Suvi Saarikallio

Olen Musiikin erityispalvelukeskus Resonaarin johtaja (www.resonaari.fi). Toimin komissaarina (chair-elect) ISME:n Music in Special Education, Music Therapy & Music Medicine komissiossa (www.isme.org/special).

Toimin Konserttikeskus ry:n toiminnanjohtajana. Vuonna 1963 perustettu Konserttikeskus toteuttaa päiväkoti- ja koulukonsertteja sekä muita musiikkiin ja lapsiin ja nuoriin liittyviä sisältöjä ympäri Suomen. Mielenkiinnon kohteenani on sekä työssä että vapaa-ajalla erityisesti laadukas elävä musiikki. Olen tehnyt urani aikana töitä laajasti lastenkulttuurin parissa ja toimin tällä hetkellä myös Suomen lastenkulttuurikeskusten liiton hallituksessa.

Toimin Jyväskylän ammattikorkeakoulun musiikin koulutuksen lehtorina ja tutkintovastaavana. Pedagogina työkokemusta on karttunut lähes kaikilta musiikin koulutusasteilta: matkan varrella tutuiksi ovat tulleet niin taiteen perusopetus, musiikin 2. asteen ammatillinen koulutus, musiikkipedagogien AMK- ja YAMK-koulutus kuin musiikkikasvattajien ja luokanopettajien yliopisto-opetuskin. Opetustyössäni toistuvia ja minulle läheisiä teemoja ovat mm. musiikin hahmottaminen, musiikin luova tuottaminen, musiikkiteknologia sekä säveltämisen ja improvisoinnin pedagogiikka.

Opetustyön lisäksi saan työskennellä päivittäin koulutuksen kehittämisen, opetussuunnitelmatyön sekä erilaisten hankkeiden parissa. Musiikkikasvatuksen näkökulmasta keskeisiä hankkeita ovat olleet mm. digipedagogiikkaan ja pelillisyyteen keskittynyt PLAY-hanke sekä suomalaisten ammattikorkeakoulujen Digisti yhdessä -hanke, jossa rakennettiin yhteistä e-opintotarjontaa suomalaisiin korkeakouluihin. Parhaillaan toimin asiantuntijana AMK-verkoston MUSE-hankkeessa, jossa kartoitetaan ja kehitetään etäratkaisuja musiikin opettajille, esittäjille ja tekijöille.

Musiikillinen siviiliminäni tuottaa kaupalliseksi tarkoitettuja äänitteitä sekä soittaa ja harrastaa kaikkia bändisoittimia – kaikkea vaihtelevalla menestyksellä, mutta aina pohjattomalla innostuksella. Olen myös säveltänyt musiikkia tietokonepeleistä multimediainstallaatioiden kautta TV-mainoksiin sekä omille yhtyeilleni ja big band -kokoonpanolle. Minut on palkittu sävellystyöstäni Suomen Jazzliiton valtakunnallisen yhtyekilpailun solistipalkinnolla sekä MTV3:n ja Mainostuottajien liiton Kuukauden parhaat sekunnit -palkinnolla.

Luottamustehtävissä olen toiminut mm. OAJ Keski-Suomen hallituksen varajäsenenä ja ammatillisten opettajien OAO-jaoston jäsenenä sekä Jyväskylän musiikkipedagogit ry:n varapuheenjohtajana. Olen myös kehittänyt Jyväskylän jazz-elämää toimimalla viisivuotiskaudet Jyzz ry:n (Jyväskylä Summer Jazz) ja Jyväskylä Big Band ry:n hallituksissa. Viimeiset viisi vuotta olen puolestaan kuulunut Keski-Suomen musiikin edistämissäätiön hallitukseen.

Työskentelen musiikkikasvatuksen professorina Taideyliopiston Sibelius-Akatemiassa. Tutkimustyössäni olen kiinnostunut globaalien muutosten ilmentymistä taide- ja musiikkikasvatuksen kentällä. Erityisesti tasa-arvoon ja ekososiaaliseen oikeudenmukaisuuteen sekä etiikkaan liittyvät kysymykset ovat minulle tärkeitä. Toimin aktiivisesti kansainvälisellä musiikkikasvatuksen tutkimuksen kentällä, mm. ISMEn Commission for the Education of the Professional Musician (CEPROM) -komissiossa.

 

Koulujen musiikinopettajat ry:n (KMO) varapuheenjohtaja.

Olen seinäjokelainen musiikin maisteri, olen valmistunut Sibelius-Akatemian musiikkikasvatusosastolta, erikoistuin musiikkiliikuntaan ja etnomusiikkiin. Ilmaisutaidon opettajan pätevyyden sain Jyvänkylän avoimesta yliopistosta 2012.

Olen toiminut musiikin lehtorina ja ilmaisutaidon opettajana Nurmon lukiossa ja yläasteella vuodesta 2000. Olin Koulujen Musiikinopettajat ry:n hallituksen jäsen vuosina 2010-14. Vuodesta 2014 lähtien olen toiminut European Association of Music in Schoolsin (EAS) Suomen koordinaattorina. Vastaan myös Student Forumista eli eurooppalaisten musiikinopettajaksi opiskelevien nuorten koulutuksesta EAS:n konferensseissa. Toimin myös sanomalehti Ilkan kulttuuriavustajana. Hyväntekeväisyys on lähellä sydäntäni; olen syrjäytyneiden ja vähävaraisten lasten ja nuorten elämän parantamiseen pyrkivän Anna Hyvän Kasvaa ry:n puheenjohtaja.

Äitini johtama Seinäjoen tyttökuoro avasi minulle ovet kuorolauluun jo silloin, kun olin ihan pieni. Siitä lähtien olen laulanut lukemattomissa kuoroissa, aikoinaan esim. Savonlinnan Oopperajuhlakuorossa. Vuodesta 1982 lähtien olen laulanut kansainvälisessä Vox Europae –kuorossa, jonka sihteeri olen. Laulan myös entisistä Seinäjoen tyttökuoron laulajista koostuvassa naiskuoro Tuulivoimassa. Olen Tuulivoiman puheenjohtaja. Tällä hetkell johdan kolmea kuoroa: nuorisokuoro Luritusta, lauluyhtye Novaa sekä kansainvälistä nuorisokuoro YES:iä, jossa on laulajia kymmenestä Euroopan maasta.

Mielipuuhaani on musiikki-, rytmi- ja draamaworkshoppien pitäminen ympäri maailmaa. Toistaiseksi olen pitänyt workshoppeja lähes 20:ssa maassa neljällä mantereella. Pidän workshoppeja niin opettajille, lapsille kuin nuorillekin, lisäksi koulutan musiikinopettajia mm. Liettuassa ja Namibiassa.

Vuonna 2016 kiersin maailmaa puolen vuoden ajan kolmen tyttäreni kanssa ilmaisia workshoppeja pitäen. Useimmissa workshopeissa laulatimme Lennonin Imagine –laulua – tässä workshopeissamme kuvattu Youtube-video: https://youtu.be/YdSlQCChQTM

Rakastan rajoja rikkovaa, kokonaisvaltaista, ilmaisuvoimaista musisointia, jossa huumorilla on vankka rooli. Olen todennut monta kertaa: parhaat ideat tulevat aina lapsilta ja nuorilta!
Olen opettajankouluttaja ja  toimin lehtorina Taideyliopiston Sibelius-Akatemiassa musiikkikasvatuksen aineryhmässä. Opetustehtäviini kuuluu musiikkikasvatuksen pedagogiikkaopintoja, opetusharjoittelujen  ja maisterin tutkielmien ohjausta. Erityisen lähellä sydäntäni musiikkikasvattajana on koulujen musiikinopetus.

 

Toimin Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnassa musiikkikasvatuksen yliopisto-opettajana ja laaja-alaisesti opettajankouluttajan tehtävissä.

Erityinen mielenkiintoinen kohteeni on musiikkipedagogiikan kehittäminen ryhmätoiminnassa ja laajemmin taiteiden,  taiteiden avulla ja taiteisiin oppiminen.Tutkimuskenttääni kuuluu taidekasvatuksen tutkimus musiikki- ja äänikasvatuksen ollessa keskiössä ja spefisimmin säveltämisen pedagogiikan tutkimus.

Olen musiikkikasvattaja ja toiminut monipuolisissa musiikin pedagogisissa ja taiteellisissa tehtävissä niin Suomessa kuin Iso-Britanniassakin. Eritysalaani ovat muusikon luovat vuorovaikutustaidot ja taidelaitosten ja yleisön välinen vuovaikutus.
Toimin Suomen kansallisoopperassa ja – baletissa yleisötyön vastaavana tuottajana. Olen toiminut RESEO:n (European Network for Opera, Ballet & Music Education) ohjausryhmän jäsenenä ja puheenjohtajana. Fismen hallituksen lisäksi olen Koulujen musiikinopettajat ry:n hallituksen ja Konserttikeskuksen hallituksen jäsen. 

Olen valmistunut Sibelius-Akatemiasta kirkkomusiikin osastoilta 1996 ja tehnyt reilut 20 vuotta töitä kanttorina. Työssäni olen nauttinut erityisesti siitä, että siinä pääsee tekemään musiikkia ihmisten parissa ikärajoihin katsomatta, vauvasta vaariin. Olen työskennellyt paljon lasten ja nuorten parissa, toisaalta pitänyt myös aikuisten laulukouluja, yrittäen näin pitää musiikin tekemisen kynnystä mahdollisimman matalalla jotta jokainen voisi tuntea olevansa kykeneväinen musisoimaan. Nykyään toimin kirkkohallituksessa musiikin asiantuntijana, tehtävänäni on tukea ja kehittää seurakuntien ja kirkon musiikkityön kokonaisuutta. Vapaa-ajalla musisoin erilaisissa kuorokokoonpanoissa pääkaupunkiseudulla.

Kaisa Kuula-Bullat on toiminut Lapin musiikkiopiston rehtorina joulukuusta 2015 lähtien. Tätä ennen hän on johtanut perustamaansa Pietarin Suomalaista Musiikki-instituuttia vuosina 2007–2015. Lapin Tanssiopiston yhdistyessä Lapin musiikkiopiston toimintaan 1.1.2022 alkaen, on Kaisa toiminut Lapin musiikki- ja tanssiopiston rehtorina.

Kaisa on koulutukseltaan musiikin maisteri (Pietarin konservatorio 1999). Viulun- ja alttoviulunsoitonopettajaksi hän on valmistunut Helsingin konservatoriosta vuonna 1993. Opetushallinnon tutkinnon ja johtamisen perusteet hän on suorittanut Oulun yliopistossa vuonna 2003 ja opettajan pedagogiset opinnot Helsingin yliopistossa vuonna 2012. Pedagogisen johtamisen, henkilöstö- ja talousjohtamisen diplomin hän on suorittanut Taideyliopiston Sibelius-Akatemiassa vuonna 2013. Kulttuurialan ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon Kaisa on suorittanut Taiteen tekijän ja kehittäjän tutkinto-ohjelmassa Oulun ammattikorkeakoulussa keväällä 2021. 

Kaisa on Suomen musiikkioppilaitosten liiton SML:n, Opetusalan Ammattijärjestö OAJ:n Koulutuksen esimiehet ja asiantuntijat KEA ry:n ja Suomen musiikkikasvatusseura FiSME ry:n hallituksen jäsen. Kaisa toimii Toivo Kuula-seura ry:n varapuheenjohtaja. Kaisa on ollut perustajajäsenenä Pietarin Suomi-koulu ry:ssä (2013), Pietarin Suomalaisen Musiikki-instituutin Kannatusyhdistys ry:ssä (2006) ja Kainuu-Kvartetti Yhdistys ry:ssä (2004).

Viulunsoiton Kaisa on aloittanut 5-vuotiaana Itä-Helsingin musiikkiopistossa. Viulun- ja alttoviulunsoitonopettajana Kaisa on toiminut Kotkan seudun, Imatran seudun, Kuhmon, Kainuun, Kankaanpään musiikkiopistossa ja Pietarin Suomalaisessa Musiikki-instituutissa. Lapin musiikkiopistossa rehtorintyön lisäksi hän opettaa alttoviulunsoittoa. 

Kaisa on tykästynyt massaurheilutapahtumiin. Hän osallistuu säännöllisesti hiihtokilpailuihin ja polkujuoksukisoihin. Tuntureilla juokseminen on Kaisan mielestä aivan huippua! Kaisan löytää usein myös jalkapallokentän laidalta. Hän fanittaa RoPSia ja Zenitiä. Kaisa on myös kirjaston vakioasiakas. Koronan sulkiessa uimahallit 2020 Kaisa aloitti avantouinnin, johon on jäänyt aivan koukkuun. Kilpailuhenkisenä hän ilmoittautui suoraan Avantouinnin MM-kisoihin, jotka tosin koronan vuoksi jouduttiin perumaan.


Toimin Turun yliopiston musiikkikasvatuksen yliopisto-opettajana ja opetan luokanopettajaopiskelijoita sekä Raumalla, että Turussa. Musiikin maisteriksi olen valmistunut Sibelius-Akatemiasta ja sitä ennen olen kouluttautunut Keski-Suomen konservatoriossa varhaisiän musiikkikasvattajaksi. Minulla on myös sellonsoitonopettajan pätevyys. Olen työskennellyt aikaisemmin opetuksen parissa varhaisiän musiikkikasvattajana, sellonsoitonopettajana ja peruskoulun ja lukion musiikin aineenopettajana. Haluan edistää tasa-arvoista ja laadukasta musiikinopetusta koulumaailmassa ja opettajankoulutuksessa.

Toggle Content

Annika Mylläri valmistui maisteriksi Sibelius-Akatemiasta v.1992 sekä huilunsoitonopettajaksi että musiikinopettajaksi. Klassisen laulun opintoja hän jatkoi New Yorkissa, USAssa, ja debytoi mm. Cargenie Hallissa ja Kennedy Centerissä (Washington D.C.).

Annika oli mukana perustamassa Kokkolan Oopperayhdistystä v. 2004 yhdessä sopraano Anu Komsin ja kapellimestari Sakari Oramon kanssa ja esiintyi solistina lähes kaikissa tuotannoissa. Vuonna 2008 yhdistys sai vastaanottaa Taiteen Valtionpalkinnon ja vuonna 2009 levytys Sebastian Fagerlundin Döbeln oopperasta sai ”Vuoden Levy” tunnustuksen YLEltä. Kesällä 2015 julkaistiin levytys Ahti Karjalainen – elämä, Kekkonen ja teot Heinz-Juhani Hofmannin musiikkiin ja Juha Hurmeen librettoon ja se oli Emma-ehdokkaana vuonna 2016.

Mylläri on toiminut myös Pietarsaaren Schaumansalin toimitusjohtajana vuosina 2013–2016 kehittäen uuden konserttisalin toimintaa ja prosesseja.

Vuonna 2017 Annika siirtyi Centria-ammattikorkeakouluun ja aloitti musiikin koulutusalapäällikkönä vuonna 2018. Nykyään aika jakaantuu hallintotehtävien, projektien, klassisen laulun opetuksen ja taiteelliseen työskentelyn kesken. Tammikuussa 2021 Mylläri aloitti tohtoriopinnot Jyväskylän yliopistossa osa-aikaisesti.

Toggle Content