ISME

International Society for Music Education (ISME) on UNESCO:n alaisen International Music Councilin (IMC) musiikkikasvatusta edustava maailmanlaajuinen organisaatio. Se on maailman kaikkien musiikkikasvattajien yhteinen pääjärjestö. ISME edustaa kaikkia musiikkikulttuureita ja musiikin lajeja ja pyrkii edistämään musiikin asemaa ja merkitystä kaikkien kansojen ja ikäryhmien kasvatuksessa.

Unescon alaisena toimiva ISME perustettiin vuonna 1953. Järjestössä on jäseniä yli 60 maasta. Jäseneksi voivat liittyä kaikki musiikkikasvatuksen alalla toimivat henkilöt. Jäseneksi liitytään kaksivuotiskaudeksi, joka päättyy konferenssin pitämisvuoteen.

Päätoimintamuotonaan järjestö kokoontuu joka toinen vuosi eri puolilla maailmaa pidettäviin konferensseihin, joiden järjestelyistä vastaavat paikalliset tahot. Konferensseissa ja niitä edeltävissä seminaareissa on ISME- komissioilla on omia tilaisuuksiaan.

ISME toimii myös musiikkikasvatuskirjallisuuden julkaisijana. ISME:n jäsenet saavat jäsenetuna kaksi kertaa vuodessa ilmestyvän tieteellisen International Music Education Journal- aikakausilehden sekä käytännöllisempiin asioihin keskittyvän Newsletter-julkaisun. Muutakin kirjallisuutta on tarjolla jäsenhintaan. Myös eräät komissiot ovat tuottaneet omia julkaisujaan muun muassa seminaareissa pidettyjen esitelmien pohjalta. Lue lisää jäseneduista ja liity jäseneksi täällä.

ISME:n komissiot

Kansainvälisen ISME:n toiminta jakautuu seitsemään musiikkikasvatuksen eri sektoreita edustavaan komissioon, jotka järjestävät ennen konferensseja omia seminaarejaan. Myös maailmankonferensseissa mainituilla komissioilla on omia tilaisuuksiaan. Lisätietoja komissoiden asettamista aiheista ja hakuajoista saa komissioiden sivuilta.

* Musiikki koulussa ja opettajankasvatuksessa / Music in School and Teacher Education
* Ammattimuusikkokoulutus / Education of the Professional Musician
* Musiikki kulttuuri-, kasvatus- ja mediapolitiikassa / Comission on Policy: Culture, Education and Media
* Musiikkiterapia ja -lääketiede / Music in Special Education, Music Therapy and Medicine
* Varhaisiän musiikkikasvatus / Early Childhood Music Education
* Tutkimus / Research
* Yhteisöiden musiikkitoiminta / Community Music Activity

Konferenssit

ISME:n toimesta järjestetään joka toinen vuosi konferensseja, jonne eri aloja edustavat musiikkikasvattajat, tutkijat ja esiintyjät kokoontuvat yhteiselle foorumille. Konferenssit tarjoavat osallistujille mahdollisuuden:
* tutustua koko maailman musiikin rikkaaseen perintöön sen erilaisissa ilmenemismuodoissa
* perehtyä musiikkikasvatuksen teoreettisiin ja käytännöllisiin kysymyksiin
* solmia kontakteja eri kansallisuuksia ja alueita edustavien kollegoiden kanssa

ISMEn 36. maailmankonferenssi Helsingissä elokuussa 2024

Musiikkikasvatuksen maailmanjärjestön ISME:n 36. konferenssi järjestetään Helsingissä 28.7.-2.8.2024. Konferenssi on mahdollisuus vahvistaa erilaisten verkostojen välisiä siteitä, jakaa monipuolisesti ajatuksia musiikin ja taidekasvatuksen eri ulottuvuuksista sekä edistää musiikin ja ylipäätään taidealojen merkitystä kaikenikäisten ihmisten elämissä. Konferenssi tarjoaa musiikkikasvatuksen tutkijoille, opettajille ja sidosryhmille kohtaamispaikan, jossa he voivat esittää kysymyksiä, visioida tulevaisuuden näkymiä ja solmia uusia kumppanuuksia, joiden avulla muuttaa maailmaa. Konferenssi avaa väyliä tutkia musiikkikasvatuksen moninaisia mahdollisuuksia edistää kestävyyttä.

Lue lisää: https://www.ismeworldconference.org/

ISME:n maailmankonferenssit 2000-luvulla

* 2022 Brisbane, Australia
* 2020 Helsinki, Suomi (peruutettu COVID-19-pandemian vuoksi)
* 2018 Baku, Adzerbaidzan
* 2016 Glasgow, Skotlanti, Iso-Britannia
* 2014 Porto Alegre, Brasilia
* 2012 Thessaloniki, Kreikka
* 2010 Peking, Kiina
* 2008 Bologna, Italia
* 2006 Kuala Lumpur, Malesia
* 2004 Teneriffa, Espanja
* 2002 Bergen, Norja
* 2000 Edmonton, Kanada

ISME International Office
Suite 148
45, Glenferrie Road
Malvern, VICTORIA 3144
Australia
Tarkemmat yhteystiedot https://www.isme.org/contact