Julkilausuma – Musiikin vaikuttavuutta tulisi hyödyntää paremmin hyvinvointiyhteiskunnan kehittämisessä

Julkaistu 16.11.2019

Suomen musiikkikasvatusseura – FiSME antaa seuraavan julkilausuman:

Musiikin vaikuttavuutta tulisi hyödyntää paremmin hyvinvointiyhteiskunnan kehittämisessä. 

Sekä kansallisin että kansainvälisin tutkimuksin on todistettu, että musiikilla on suuri vaikutus sekä yksittäisen ihmisen kehittymiseen ja hyvinvointiin että yhteisöllisyyden ja osallisuuden vahvistumiseen yhteiskunnassa. 

Kansainvälisistä tutkimuksesta juuri julkaistu WHO:n raportti kertoo, että taiteen hyvinvointivaikutukset ovat merkittävät. Raportin tiedot on koottu yli 3000 tutkimuksesta. 

Tutkimus on osoittanut, että musiikki tukee ihmisten taitoja itsetuntemuksessa, sosiaalisesssa kanssakäymisessä, matemaattisissa ja kielellisissä taidoissa, medialukutaidossa sekä kokonaisuuksien hahmottamisessa. Musiikki kehittää tunnetaitoja ja lisää henkistä hyvinvointia. Musiikin välityksellä voidaan edistää mm. hyvinvointia, matalan kynnyksen toimintaa, inkluusion vahvistamista, monikulttuurista dialogia sekä  yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa. 

Yhteiskuntamme saisi musiikkikasvatuksesta, -koulutuksesta ja taidelaitosten ja musiikkikulttuurin yleisestä harrastamisesta paremmin hyötyä tukemalla sekä nykyisiä rakenteita että avaamalla kehittämisväyliä uusille toimintamuodoille, joissa taide- ja kulttuuritoiminta nähdään erottamattomana osana hyvinvointiyhteiskunnan rakentamista. 

Julkiausuma on laadittu IV valtakunnallisten musiikkikasvatuspäivillä 14-16.11.2019. Julkilausuma pohjautuu paneelikeskusteluun, jonka puhujina olivat: 

Timo Kovanen, lehtori, Oulun yliopisto
Eino Leisimo, Jyväskylän kaupungin sivistyksen toimialajohtaja
Aleksi Malmberg, Helsingin kaupunginorkesterin intendentti
Rosa Meriläinen, Kulta ry:n pääsihteeri
Petri Aarnio, Suomen musiikkikasvatusseura – FiSME:n puheenjohtaja

Lisätietoja: Petri Aarnio, 0505112266, petri.aarnio@khmusiikki.fi 

Taustatietoa: WHO:n raportti: What is the evidence on the role of the arts in improving health and well-being? A scoping review (2019)