Perjantai 15.11.2019 MUSIIKKI KASVATTAA!

Perjantai on musiikkikasvatuksen asiantuntijoiden päivä. Virittäydymme päivään kuuntelemalla ajankohtaisia puheenvuoroja tutkimuksen alalta. Työpajoissa perehdytään muun muassa kehorytmiikkaan, improvisointiin, verkko-opetukseen, bändisoittoon ja kuvanuotteihin. Tervetuloa mukaan!


Päivän aikana on avoinna ohjelmatori, jossa on näytteilleasettajia ja esityksiä. Tarkemmat aikataulut esityksistä päivittyvät.

OHJELMATORI

Ohjelmatorin ohjelmat ovat Boomboxissa.

Posterinäyttely
Posterinäyttelyssä on esillä maisteri- ja tohtoriopiskelijoiden postereita ympäri Suomen. Postereiden esittelyt tapahtuvat lounaan aikana. Tule tutustumaan ajankohtaisimpiin musiikkikasvatuksen tutkimusaiheisiin!

Mikä musatorni? –  musiikkiteknologia-avusteinen oppimisympäristö
Musatorni on musiikin oppimisympäristö koulujen musiikinopetuksen ja musiikkioppilaitosten tarpeisiin. Se integroi uuden musiikkiteknologian luontevaksi osaksi luokkaoppimisympäristöä. Musatorni soveltuu niin yksilö- kuin pienryhmätyöskentelyyn ja mahdollistaa opetuksen tehokkaan eriyttämisen. Musatorni haastaa opettajan aktiivisesti kokeilemaan uusia opetusmenetelmiä ja -teknologioita työssään. Tervetuloa tutustumaan siihen, miten hyödynnät Musatornia tehokkaasti opettajajohtoisen tai oppijalähtöisen musiikin opetuksen välineenä. 
Musatornia esittelee Mikko Myllykoski.

Taideyliopiston Sibelius-Akatemia esittelee:
ISME 2020 & musiikkikoulutuksen visio 2030

ISME 2020
Musiikkikasvatuksen maailmanjärjestön ISME:n 34. maailmankonferenssi järjestetään Helsingissä 2.-7. elokuuta 2020. Konferenssista kertoo Silja Nummi.
Lisätiedot: www.isme2020.fi

Musiikkikoulutuksen visio 2030
Hankkeen päämääränä on luoda kansallinen musiikkikoulutuksen visio vuoteen 2030. Vision luominen tapahtuu laajana, kaikki koulutusasteet ja kentän toimijat kokoavana verkostoyhteistyönä. Hankkeesta kertoo Elina Laakso.
Lisätiedot: www.musiikkikoulutuksenvisio.fi

15.00 Demokonsertti: Hankkeista muutosvoimaa!
Keski-Helsingin musiikkiopiston pianistit esittävät Antti Hakkaraisen teoksen 12 kosketinsoittajalle. Teos on osa Elämys – oivallus – ilo! -hanketta, jossa kehitetään yhteismusisointia, säveltämistä ja improvisointia.

Antti Hakkarainen: ”Kosketin ja soitin” Kosketinorkesterille
(I Kvarttimarssi, II Salaiset sävelet, II Juhlatanssi)

Lisätietoa hankkeesta täällä.
Keski-Helsingin musiikkiopisto

10.00   Päivän avaus (M103)

Päivän aamuvenyttelyt ja aivojen aktivoinnit tarjoaa JaSeSoi -kollektiivi.

10.30 Keynote-luento (M103)

Andrea Schiavio: Embodiment in musical learning and development: a guide to discovery

Huom! Luento pidetään englanniksi.
Andrea Schiavio is postdoctoral researcher at the Centre for Systematic Musicology of the University of Graz, Austria, and Vice President of ESCOM – the European Society for the Cognitive Sciences of Music. He received his PhD at the University of Sheffield in 2014, and held postdoctoral positions at Ohio State University, Bosphorus University Istanbul, and the University of Music and Performing Arts Graz. Andrea’s work combines empirical and theoretical research at the crossroads of music psychology, embodied cognitive science, and education. It explores the interactive and cognitive mechanisms involved in musical learning, the phenomenology of musical creativity, and the role of exploratory behaviours in musical development. He has published widely about these topics in journals that cover a broad range of fields in both humanities and sciences, and has contributed chapters to edited editions. Andrea is regularly invited to international conferences and research seminars across a variety of institutions, and he is currently completing the co-authored monograph Musical Bodies, Musical Minds. Enactive Cognition and the Meaning of Human Musicality (MIT Press, 2020).

11.15 Ajankohtaisia puheenvuoroja (M103)

Henna Suomi: Pätevä musiikin opettamiseen?

Luokanopettajakoulutuksen musiikkikasvatuksen tavoitteena on kouluttaa ammattitaitoisia luokanopettajia, jotka kykenevät toteuttamaan musiikinopetusta vuosiluokilla 1—6 Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden (2014) mukaisesti.
Niin musiikin kuin muidenkin taito- ja taideaineiden asema on luokanopettajakoulutuksessa nykyään lähes marginaalinen, mikä on pitkälti seurausta yhteiskuntamme heikosta arvostuksesta kyseisiä oppiaineita kohtaan.
Kokeeko nuori luokanopettaja siten olevansa pätevä opettamaan musiikkia vuosiluokilla 1—6? Entä minkälaiset ovat hänen todelliset musiikilliset valmiutensa musiikin opettamiseen? Viidessä eri oppilaitoksessa toteutettu tutkimus avaa vahvasti opiskelijoiden (n = 392) näkökulmia luokanopettajakoulutuksen musiikkikasvatukseen – sen mahdollisuuksiin, mutta myös keskeisiin epäkohtiin.
Katja Sutela: Kehollisen musiikkikasvatuksen mahdollisuudet erityistä tukea tarvitsevien nuorten toimijuuden vahvistamisessa

Suomalainen koulu ja opetussuunnitelma perustuvat tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden periaatteille, jossa jokaisen oppilaan yksilölliset tarpeet ja osaaminen otetaan huomioon. Yhä enenevässä määrin oppilaiden oppimiseen ja vuorovaikutukseen liittyvät tuen tarpeet haastavat musiikinopettajan pedagogista työtä ja ajattelua. Tässä esityksessä tarkastellaan väitöskirjatutkimuksen kautta, kuinka kehollinen ja kokonaisvaltainen musiikillinen toiminta voi muuttaa erityistä tukea tarvitsen oppilaan osallisuutta sekä hänen suhtautumistaan itseensä ja toisiin. Lisäksi pohditaan, kuinka opettajakoulutusta tulisi kehittää niin, että se tukee erityisen tuen tarpeiden tunnistamista sekä niiden tukemista musiikkiluokassa.

12.00 Lounas

13.00 Työpaja 1

Konsertti: Laivaan! -vauvakonsertti

Paikka: Boombox

Konsertin lisäksi opiskelijat kertovat taiteellis-pedagogisen konserttikokonaisuuden suunnittelemisen ja toteuttamisen pedagogisista periaatteista.

Metropolian varhaisiän musiikkikasvatuksen opiskelijat ja Hanna-Maija Aarnio

Työpaja-luento: Lentävä laulu!

Paikka: 014

Musiikki ei tunne rajoja! Millaisia lauluja Iranissa lauletaan? Entä, Afganistanissa, Thaimaassa, Somaliassa? Olemme Lentävä laulu-hankkeessa etsineet lyhyitä, helppoja lauluja, kuten lastenlaulut ja kansanlaulut, joita voisi käyttää S2-opetukseen, musiikinopetukseen, kulttuuri-kasvatukseen, aikuisille ja lapsille. Olemme sanoittaneet laulut suomeksi, kääntäneet ne alkuperäiselle kielelle ja lisänneet kuvat tukemaan käännöstä. Materiaali sisältää myös nuotin ja äänitteen. Lentävän laulun laulukirja julkaistaan keväällä 2020 pidettävässä konsertissa Jyväskylässä.

Lentävässä laulussa työskentelevät jyväskyläläiset musiikki- ja kulttuurialan ammattilaiset Saara Laukkanen, Maria Typpö ja Tiia Pennanen. Lentävä laulu -hanke on saanut rahoituksen Alfred Kordelinin säätiöltä syksyllä 2017. Hanke toimii yhteistyössä monikulttuurikeskus Glorian kanssa.

Työpaja: Vapaa kuoroimprovisaatio – musiikillisia ja sosiaalisia taitoja oppimassa

Paikka: M103

Työpajassa tutustutaan vapaaseen kuoroimprovisaatioon, jossa luodaan musiikkia omalla äänellä yhdessä muun ryhmän kanssa ilman nuotteja ja kuoronjohtajaa. Vapaa improvisaatio sopii kaikille aiemmasta osaamisesta riippumatta, sillä kaikki syntyvä musiikki on improvisoitua, osallistujista lähtöisin ja voi sisältää mitä vain ääniä, eikä ole rajattua tyylilajeihin, ikään tai laulutaitoihin. Yksinkertaiset ja helpot harjoitukset tukevat musiikin tekemisen sosiaalista prosessia ja musiikillista vuorovaikutusta. Toiminta perustuu yhdessä rakennettuun turvalliseen tilaan, jossa on mahdollista irrottautua omasta arjen vastuusta ja leikitellä oman instrumenttinsa, äänen, kanssa. Kuoroimprovisaatiolla on tutkitusti vaikutuksia hyvinvointiin, läsnäoloon, kehollisuuteen ja avoimuuteen omaa ääntä ja muiden ääniä kohtaan. Kuoroimprovisaatio voi tuoda apua myös sosiaaliseen- tai esiintymisjännitykseen, koska vapaassa improvisaatiossa voi oppia niin musiikillisia, kuin sosiaalisia taitoja. Työpajaan sisältyy lyhyt tutkimusesittely.

Työpaja perustuu käynnissä olevaan väitöstutkimukseen, jonka mukaan vapaa improvisaatio voi vahvistaa musiikillista toimijuutta ja sosiaalisia taitoja, sekä lisätä hyvinvointia ja yhteisöllisen oppimisen taitoja. Lisätietoa tutkimuksesta ja pedagogiasta täällä.

Työpajan ohjaa Taideyliopiston tohtorikoulutettava Eeva Siljamäki
Työpajan tarjoaa Taideyliopiston tutkimuskeskus Cerada ja ArtsEqual-hanke

Työpaja: Bändisoittoa

Paikka: 015

Kuinka eri instrumenttien soittoa voisi luokassa opettaa ja miten bändisoittimilla saadaan matalallakin soittokokemuksella merkityksellisiä kokemuksia oppilaille? Musiikkikasvatuksen opiskelijoiden pitämässä työpajassa päästään tutustumaan bändisoittimien ja yhteissoiton opettamisen saloihin.


14.00 Työpaja 2
Työpaja: KAAMOKSEN VÄRIT- moniaistinen värikylpy aikuisille

Paikka: M320a

Kaamoksen värit -työpaja on musiikkia ja kuvataiteita yhdistävä työpaja. Työpajassa edetään erilaisten äänien, materiaalien ja värien kokemisesta itse tuotettuun kuvalliseen ilmaisuun ja äänimaailmaan. Merkittävää hetkessä oleminen ja vapaa itsensä ilmaiseminen ”kaikki osaa” –tyylillä.
Työpajan ohjaavat Leena Pantsu ja Hannele Torniainen

Työpaja: Ihmerumpu

Paikka: 014

”Kun joku täällä rummuttaa – kaukaa vastauksen saa”

Luovan musiikkikasvatuksen ja toiminnallisen opettamisen ideoita kaikille musiikkia työssään käyttäville. JaSeSoi ry:n jäsenistä koostuva kollektiivi toivottaa kaikki tervetulleiksi rummuttamaan, laulamaan ja liikkumaan yhdessä!

Pajan tarjoaa JaSeSoi ry. www.jasesoi.com

Työpaja: Tehdään biisi!

Paikka: M103

Säveltämisen pedagogiikkaa. Miten tehdään biisi sointukierto-työkalua apuna käyttäen. Työpajan ohjaajana Antti Kleemola.

Työapajan tarjoaa Gradia.

Työpaja-luento: Koulukonserteista tukea ops:n toteuttamiseen ja musiikkikasvatukseen

Paikka: 007

Työpajassa tutustutaan käytännön esimerkkien kautta siihen, miten konsertteja voi hyödyntää koulun ja päiväkodin arjessa osana musiikkikasvatusta ja opsin/vasun toteuttamista. Samalla käydään läpi myös Konserttikeskuksen osallistavia toimintamalleja kuten uudistunutta Laulumerkkisuoritusta ja uunituoretta LuoMu -luokkamusisointimerkkiä. Lisäksi keskustellaan musiikkikasvatuksen arjen tarpeista kouluissa ja päiväkodeissa juuri nyt. Mukana työpajassa Konserttikeskuksen esiintyjä Tuubakimalainen eli Harri Lidsle, joka soittaa väleissä vaaleanpunaista pasuunaansa ja kertoilee kokemuksiaan koulu- ja päiväkotikonserteista vuosien varrelta.

Kohderyhmänä koulujen ja varhaiskasvatuksen musiikkiväki sekä muut kiinnostuneet

Työpajan tarjoaa Konserttikeskus.


15:00 Kahvi

15.30   Työpaja 3

Luento: Inklusiivisen taidepedagogiikan ydin on ihmisyyden jakamisessa!

Paikka: M320a

Inklusiivisen pedagogiikan lähtökohtana on ymmärrys oppilaiden tasavertaisesta osallisuudesta ja yksilöllisten tarpeiden huomioimisesta.

Mitä inklusiivinen taidepedagogiikka vaatii pedagogeilta, hallinnolta ja oppilaitoksilta nyt…entä tulevaisuudessa?

Monipuolisten opetusmenetelmien ansioista kaikki oppilaat hyötyvät inklusiivisiin arvoihin pohjautuvasta opetuksesta.

Taidepedagogiikalla on tärkeä rooli sosiaalisen ja yhteiskunnallisen integraation edistämisessä.

Annukka Knuuttila ja Elina Vetoniemi, Kuopion konservatorio

Luento: Verkko-opetus Pop & Jazz Konservatoriossa

Paikka: 007

Pop & Jazz Konservatorio kehittää musiikin verkko-opetusta Itslearning-oppimisympäristön ja pilvipalvelimen ympärille.

Videoluentoja tarjoaa moni taho, mutta Pop & Jazz Konservatorio on ottanut modernit välineet laajasti musiikin soiton ja teorian opetuksen avuksi ja kehittänyt opetusvideoiden lisäksi myös verkko-oppitunteja, etäopetusta sekä mobiiliapplikaation. Verkkoa hyödynnetään lähiopetusta palvelevasta materiaalipankista itsenäisiin verkkokursseihin, muskarista ammatillisen koulutuksen tarpeisiin.

Kattava ja tasolta toiselle etenevä, eri soittimien ja musiikin teorian pedagogisesti korkealaatuinen sisältö erottaa konservatorion verkko-opetuksen muusta verkon tarjonnasta.

Pop & Jazz Konservatorio on tehnyt jo yli tuhat opetusvideota musiikin ilmiöistä ja siirtänyt näin oppilaitoksen keskeisen pedagogisen sisällön verkkoon. Itslearning -opetusalustan käyttöliittymää on räätälöity Pop & Jazz Konservatorion tarpeisiin siten, että myös oppilasarviointi voidaan tehdä verkossa ja tiedot siirtyvät kaksisuuntaisen integraation kautta suoraan Primus-oppilashallintoon.

Työpaja: Kuvanuotit ja Värisoinnut - uusia menetelmiä musiikinopetukseen

Paikka: M103

Kuvanuotit ovat uutta musiikin selko-oppimateriaalia. Niiden avulla on mahdollista opettaa helpolla ja hauskalla tavalla entistä nuorempia lapsia soittamaan useilla soittimilla. Kuvanuotit auttavat osallistamaan useampia lapsia soittoon, ja mahdollistavat ryhmäopetuksen, yhteissoiton ja tasavertaistavat siten musiikin saatavuutta.

Värisoinnut ja niihin kuuluvat soitinsovellukset ja apuvälineet mahdollistavat säestyssoiton paljon aikaisemmassa vaiheessa. Ne ovat erittäin helppoja hahmottaa ja soittaminen on motorisesti helppoa. Värisointumenetelmä kehittää lapsen harmoniatajua useita vuosia entistä aikaisemmin.

Yhdistämällä Kuvanuotit ja Värisoinnut -menetelmiä on mahdollista toteuttaa yhteissoittoa ja -laulua huomioimalla ryhmän jäsenten erilaisia valmiuksia musiikkiin.

Materiaali soveltuu erinomaisesti musiikin varhais-, esi- ja alkuopetukseen.
Merkittävä kohderyhmä on muskarin ja varsinaisen soitonopetuksen väliin
jäävä jakso, siis n. 4-8 -vuotiaat lapset.

Soiton oppimisen lisäksi Kuvanuotit ja Värisoinnut luovat hyvää pohjaa
musiikin tärkeimpien alkeiden hahmottamiseen ja muistiin painamiseen.

Lisätietoa täältä.

Hannu Annala soitonopettaja, Kokkola.

Työpaja-luento: Taiteen ja opetuksen ammattilaisten yhteistyö

Paikka: 307

Miten taiteen ja opetuksen ammattilaiset tukevat yhdessä oppilaiden taidekokemuksia? Yleisötyöfoorumin puheenjohtaja, Helsingin kaupunginorkesterin yleisötyön tuottaja Annika Kukkonen ja Taidekasvatuksen tutkija FT Tarja Pääjoki Taideyliopiston tutkimuskeskus CERADA:sta johdattavat keskustelemaan aiheesta. Pääjoki on tutkinut Suomen Kulttuurirahaston Taidetestaajat-hanketta (2017–2020), joka tuo taidelaitoksiin 180 000 kahdeksasluokkalaista opettajineen. Kukkonen tuo terveiset orkestereiden tämänhetkisestä taidekasvatustyöstä. Työpajassa keskustellaan taiteen ja opetuksen ammattilaisten yhteistyöstä tulevaisuudessa.


16.30 Yhteinen lopetus (M103)

Miltä kuulostaa vaikkapa sadan hengen yksi aplodi? Päivä päättyy yhteiseen kehorytmiikkasessioon. Ohjaajana Anu Penttinen.

19.00 Konsertti

Yr Awen vanhan musiikin yhtye: 20v juhlakonsertti

Paikka: S212

Vanhan musiikin yhtye Yr Awen (’inspiraatio’ kymriksi) perustettiin alkuvuodesta 1999. Yhtyeen ohjelmisto painottui alkuvuosina Brittein Saarten kelttiläisalueiden (Irlanti, Skotlanti, Wales) vanhaan musiikkiin. Myöhemmin ohjelmistoon on tullut musiikkia keskiajan Iberiasta (käsikirjoituksista Cantigas de Amigo, Cantigas de Santa Maria ja Llibre vermell de Montserrat), Piae Cantiones- sävelmiä sekä vanhaa musiikkia Välimeren itäosien kulttuureista. Juhlakonsertissa kuullaan kooste näistä kaikista. Yr Awen-yhtyeen kokoonpano on:

Minja Niiranen (laulu, lyömäsoittimet)
Sanna Salminen (fiideli, crwth, laulu)
Timo Kovanen (luuttu, lyömäsoittimet)
Pekka Toivanen (harppu, luuttu)

Konsertissa yhtyettä avustavat vierailevat muusikot Josefiina Pajunen (nokkahuilut) ja Farshad Sanati (santoor)

Konserttiin on vapaa pääsy, ohjelma 5€.

 
Pidätämme oikeudet muutoksiin.