rating rating svg icon facebook facebook svg icon googleplus googleplus svg icon instagram instagram svg icon mail mail svg icon twitter twitter svg icon feed feed svg icon

Toiminta

Suomen musiikkikasvatusseura - FiSME ry. on yhteisöjen ja yksilöiden järjestö, joka toimii yhdyssiteenä ja tiedonvälittäjänä musiikkikasvatuskentän eri toimijoiden välillä sekä kansallisesti että kansainvälisesti.

Kansallisesti yhdistys on yhteydessä jäsenien, musiikkikasvatuksen järjestöjen, musiikkikasvatuksen koulutusyksiköiden, musiikkioppilaitosten ja tiedotusvälineiden kanssa. Yhdistyksen hallitus kattaa laajasti Suomen musiikkikasvatuksen ja -koulutuksen eri toimijatahot ja sillä on erinomaiset yhteydet sekä kansallisiin että kansainvälisiin järjestöihin.

Yhdistys järjestää omia koulutustapahtumia sekä tiedottaa muista alan tapahtumista sekä vaikuttaa aktiivisesti musiikkikasvatuksen osa-alueiden kehittämiseksi ottamalla kantaa kulttuuripoliittiseen päätöksentekoon ja antamalla lausuntoja kulttuuripoliittisista kysymyksistä.

Kansainvälisesti Suomen musiikkikasvatusseura – FiSME r.y pitää yhteyttä eri musiikkikasvatuselimiin ja -tahoihin sekä alan henkilöihin. Yhdistys on toiminut vuodesta 1992 International Society for Music Educationin (ISME) Suomen kansallisena edustajana (INA-member). ISME on UNESCO:n alaisen International Music Councilin (IMC) musiikkikasvatusta edustava maailmanlaajuinen organisaatio. Suomen musiikkikasvatusseuralla on sekä edustusta ISME:n komissioissa että muut yhteydet ISME:n luottamuselimiin ja toimihenkilöihin sekä ISME:n maailmankonferenssien ja -seminaarien järjestäjiin.

Suomen musiikkikasvatusseura – FiSME ry. on Suomen musiikkineuvoston (FMC) jäsen ja pyrkii myös sitä kautta myötävaikuttamaan musiikkikasvatuksen kehittymiseen ja saatavuuteen sekä tukemaan musiikkikasvatuksen ja –koulutuksen kentän toimijoiden yhteyksiä.

Yhdistyksen tavoitteet ovat seuraavat:
* pyrkii edistämään musiikkikasvatusta sen kaikissa eri muodoissa kansallisesti ja kansainvälisesti
* ylläpitää yhteyksiä musiikkialan ja muihin sidosryhmiin
* toimii yhdyssiteenä ISME:n suomalaisten jäsenten ja kansainvälisen pääjärjestön välillä
* tiedottaa konferenssista ja siihen liittyvistä komissioiden seminaareista
* toimii tarvittaessa yhdyssiteenä maailmankonferenssin järjestäjien ja suomalaisten esiintyjien/esiintyjäryhmien
sekä luennoitsijoiden/työpajan tai demonstraatioiden pitäjien välillä
* järjestää tapaamisia sekä tiedotus- ja koulutustilaisuuksia.

FiSME on perustettu vuonna 1990. Yhdistys on hyväksytty yhdistysrekisteriin 25.3.1992 ja sen Y-tunnus on 0960669-0.
Yhdistyksen vuosikokous pidetään huhtikuun loppuun mennessä. Siinä valitaan yhdistykselle musiikkikasvatuksen eri alueita edustavat luottamushenkilöt. Syyskokous pidetään loka-marraskuun aikana, jolloin hyväksytään seuraavan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio.

Yhdistyksen säännöt.