Toiminta

Tutustu esitteeseemmeKansallisesti
yhdistys on yhteydessä jäsenien, musiikkikasvatuksen järjestöjen, musiikkikasvatuksen koulutusyksiköiden, musiikkioppilaitosten ja tiedotusvälineiden kanssa. Yhdistyksen hallitus kattaa laajasti Suomen musiikkikasvatuksen ja -koulutuksen eri toimijatahot ja sillä on erinomaiset yhteydet sekä kansallisiin että kansainvälisiin järjestöihin.

Yhdistys järjestää omia koulutustapahtumia sekä tiedottaa muista alan tapahtumista sekä vaikuttaa aktiivisesti musiikkikasvatuksen osa-alueiden kehittämiseksi ottamalla kantaa kulttuuripoliittiseen päätöksentekoon ja antamalla lausuntoja kulttuuripoliittisista kysymyksistä.

Kansainvälisesti Suomen musiikkikasvatusseura – FiSME r.y pitää yhteyttä eri musiikkikasvatuselimiin ja -tahoihin sekä alan henkilöihin. Yhdistys on toiminut vuodesta 1992 International Society for Music Educationin (ISME) Suomen kansallisena edustajana (INA-member). ISME on UNESCO:n alaisen International Music Councilin (IMC) musiikkikasvatusta edustava maailmanlaajuinen organisaatio. Suomen musiikkikasvatusseuralla on sekä edustusta ISME:n komissioissa että muut yhteydet ISME:n luottamuselimiin ja toimihenkilöihin sekä ISME:n maailmankonferenssien ja -seminaarien järjestäjiin.

Suomen musiikkikasvatusseura – FiSME ry. on Suomen musiikkineuvoston (FMC) jäsen ja pyrkii myös sitä kautta myötävaikuttamaan musiikkikasvatuksen kehittymiseen ja saatavuuteen sekä tukemaan musiikkikasvatuksen ja –koulutuksen kentän toimijoiden yhteyksiä.

Yhdistyksen tavoitteet ovat seuraavat:
* pyrkii edistämään musiikkikasvatusta sen kaikissa eri muodoissa kansallisesti ja kansainvälisesti
* ylläpitää yhteyksiä musiikkialan ja muihin sidosryhmiin
* toimii yhdyssiteenä ISME:n suomalaisten jäsenten ja kansainvälisen pääjärjestön välillä
* tiedottaa konferenssista ja siihen liittyvistä komissioiden seminaareista
* toimii tarvittaessa yhdyssiteenä maailmankonferenssin järjestäjien ja suomalaisten esiintyjien/esiintyjäryhmien
sekä luennoitsijoiden/työpajan tai demonstraatioiden pitäjien välillä
* järjestää tapaamisia sekä tiedotus- ja koulutustilaisuuksia.

FiSME on perustettu vuonna 1990. Yhdistys on hyväksytty yhdistysrekisteriin 25.3.1992 ja sen Y-tunnus on 0960669-0.
Yhdistyksen vuosikokous pidetään huhtikuun loppuun mennessä. Siinä valitaan yhdistykselle musiikkikasvatuksen eri alueita edustavat luottamushenkilöt. Syyskokous pidetään loka-marraskuun aikana, jolloin hyväksytään seuraavan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio.

Yhdistyksen säännöt.