Raportti mukapäivät 2017

III Valtakunnalliset musiikkikasvatuspäivät 27.-28.10. 2017

Raportti

Suomen musiikkikasvatusseura – FiSME ry:n Valtakunnalliset musiikkikasvatuspäivät järjestettiin kolmannen kerran 27.-28.10. 2017 Helsingin musiikkitalossa. Tällä kertaa tapahtuma oli osa Taideyliopiston Sibelius-Akatemian MUs!!Kk!A –juhlaviikkoa, jolla juhlistettiin koulujen musiikinopettajakoulutuksen 60 –vuotista taivalta.

Tapahtuman rakenne

Tapahtuma järjestettiin kaksipäiväisenä. Ensimmäisen päivän ohjelma oli suunnattu musiikkikasvatuksen ammattilaisille ja asiantuntijoille. Toisen päivän ohjelma oli avoin kaikelle yleisölle. Tapahtuma oli paperiton; ihmiset ohjattiin seuraamaan ohjelmaa FiSMEn verkkosivulta.

Perjantai 27.10. Asiantuntijapäivä

Asiantuntijapäivänä Musiikkitalon kolmessa pienessä salissa (Camerata, Sonore ja Black Box) ja alalämpiössä järjestettiin yhteensä 15 ohjelmaa, joihin osallistujat ilmoittautuivat etukäteen sähköisellä lomakkeella. Ohjelmien joukossa oli demoluentoja ja –esityksiä, luentoja, pajoja ja konsertti. Alalämpiössä oli avointa ohjelmaa: musiikkiesityksiä ja Paukepiiri sekä mahdollisuus tutustua Jyväskylän yliopiston tarjoamiin työpisteisiin, jotka käsittelivät musiikkiteknologisia sovelluksia. Lisäksi alalämpiössä oli näytteilleasettajia, joiden materiaaleihin sai tutustua koko päivän ajan.

Määräaikaan mennessä asiantuntijapäivään ilmoittautui 244 henkilöä. Jälki-ilmoittautuneita oli 25 henkilöä. Osallistuneita oli siis yhteensä 269. Osallistujien taustayhteisöt selviävät oheisesta kaaviosta. Eniten osallistujia oli musiikkiopistoista sekä yliopistoista ja ammattikorkeakouluista. Varhaisiän musiikkikasvattajien osuus ei käy suoraan ilmi kaaviosta, sillä suuri osa juuri ammattikorkeakouluista osallistuneista oli Metropolia ammattikorkeakoulun varhaisiän musiikkikasvatuksen opiskelijoita. Peruskouluista ja lukioista osallistuneita oli suhteellisen vähän. Arkipäivänä järjestetyt koulutukset ovat usein haasteellisia kouluissa työskenteleville lukujärjestysten ja sijaisjärjestelyiden vuoksi. Toisaalta palautekyselyissä kävi ilmi, ettei koulutus tavoittanut Koulujen musiikinopettajat ry:n jäseniä.

Asiantuntijapäivän osallistumismaksu oli 20 €. FiSMEn jäsenille sekä Taideyliopiston opiskelijoille tapahtuma oli maksuton.

Lauantai 28.10. Yleisöpäivä

Yleisöpäivän ohjelma oli avoin ja maksuton kaikille. Ohjelmaa järjestettiin Musiikkitalon neljässä pienessä salissa (Camerata, Sonore, Black Box ja Organo), sekä pää-, väli- ja alalämpiössä.

Ohjelmassa oli konsertteja, muskareita, työpajoja, elävä estradi ja soitinpolku. Myös Varhaisiän musiikinopettajien valitsema vuoden lastenlevy julkistettiin. Voittaja oli Mimmit –yhtyeen levy Ystävyys. Erityismaininnan vuoden pedagogisesta oivalluksesta sai Minna Lappalainen Hei, me laulupiirretään –materiaalillaan.

Musiikkitalon kävijälaskurin mukaan koko päivän aikana talossa kävi n. 4 200 kävijää. Luvussa on mukana myös Taideyliopiston illalla järjestämän juhlakonsertin kävijät. Tarkempaa arviota siitä, kuinka moni osallistui FiSMEn järjestämään päiväohjelmaan, ei ole.

Yhteistyökumppanit

Tapahtuma järjestettiin yhteistyössä Taideyliopiston Sibelius-Akatemian musiikkikasvatuksen aineryhmän kanssa. Aineryhmä tarjosi FiSME:n kuratoimaan ohjelmaan tarvittavat tilat henkilökuntineen sekä auttoi myös tarvittavien soitinten lainassa. Yhteyshenkilönä toimi Taideyliopiston tuottaja Tiina Halonen. Yhteistyötä tehtiin myös Musiikkitalon palveluosakeyhtiön (POY) kanssa.

Muita yhteistyötahoja olivat: Itä-Helsingin musiikkiopisto, Konserttikeskus, Koulujen musiikinopettajat, Suomen musiikinopettajien liitto, Vantaan musiikkiopisto, Varhaisiän musiikinopettajat, Vuosaaren musiikkikoulu, Helsingin kaupunginorkesteri, Helsingin yliopisto, Jyväskylän yliopisto, International Minifiddlers, Keski-Helsingin musiikkiopisto, Kirkkohallitus, Kuopion konservatorio, Käpylän musiikkiopisto, Lastenmusiikkiorkesteri Ammuu!, Laulau, Metropolia, Music Drive-In, Nurmijärven musiikkiopisto, Oksidia Oy, Oulun yliopisto, Seurakuntien Lapsityön Keskus, Suomen alttoviuluseura, Suomen kansallisooppera ja -baletti, Suomen kontrabassoklubi, Suomen käyrätorviklubi, Suomen oboe- ja fagottiseura, Suomen Pasuuna- ja Tuubaseura, Suomen trumpettikilta ja Taidepäiväkoti Konsti.

Tiedotus

Tapahtumasta tiedotettiin FiSME:n jäsentiedotteissa, FiSME:n verkostotapaamisten ja -tiedotteiden kautta musiikikasvatuksen eri toimijatahoille sekä sosiaalisessa mediassa Valtakunnallisten musiikkikasvatuspäivien omalla Facebook-sivulla ja muissa musiikin ammattilaisten Facebook-ryhmissä. Ohjelma oli esillä myös Taideyliopiston ja Musiikkitalon omilla tapahtumat-verkkosivuilla.

III valtakunnallisten musiikkikasvatuspäivien tiedotus sujui ongelmitta Taideylipiston MUs!!Kk!A –juhlaviikon tiedotuksen kanssa. Yhteistyön tuloksena saavutettiin varmasti parempi kattavuus, vaikka erilaisten osa-ohjelmien hukkuminen suurempaan kokonaisuuteen olikin vaarana.

International Society for Music Educationin (ISME) ISME News -verkkouutisissa julkaistiin FiSME:n puheenjohtaja Petri Aarnion kertomus tapahtumasta. Maailman musiikkikasvattajia kiinnosti etenkin yleisöpäivän toteutus.

Tuottaja oli yhteydessä mm. Helsingin Sanomiin ja Hufvudstadsbladetiin, mutta kumpikaan lehti ei tehnyt tapahtumasta ennakkojuttua. Tiedottamiseen voisi jatkossa kiinnittää enemmän huomiota ja varata siihen resursseja. Ilmoitus esimerkiksi Opettaja-lehdessä tai muissa vastaavissa julkaisuissa voisi tuoda lisää näkyvyyttä ja osallistujia.

Palautteet

Esiintyjä- ja osallistujapalaute on ollut positiivista, eikä erityisiä kehittämiskohteita mainittu. Musiikkitalo ammattilaispäivän pajatyöskentelyyn toimi ennakkoarvioita paremmin, ja rinnakkaiset ohjelmat olivat tasapainossa kokonaisuuden sekä eri kohderyhmien kanssa.

Yhteenveto ja johtopäätökset

Kokonaisuudessaan III valtakunnalliset musiikkikasvatuspäivät onnistuivat erinomaisesti.
Helsingin Musiikkitalo on ilmaissut kiinnostuksensa järjestää vastaavanlaisia tapahtumia yhteistyössä ja aikomuksena on kehittää Musiikkitalon rahoitusta mahdollistamaan tapahtumajärjestämisen.

IV valtakunnalliset musiikkikasvatuspäivät järjestetään syksyllä 2019.

Kiitämme lämpimästi kaikkia osallisia.

Suomen musiikkikasvatusseura – FiSME ry


Kuvaus mukapäivistä ISME:n verkkosivulla.