Julkilausuma – Musiikkikasvatus rakentaa yhteistä tulevaisuutta

Julkaistu 24.11.2021


Suomen musiikkikasvatusseura – FiSME ry antaa seuraavan julkilausuman:

Musiikkikasvatus rakentaa yhteistä tulevaisuutta

Suomalainen musiikkikasvatus on ansaitusti ylpeä niin maamme huippumuusikoista kuin oppijalähtöisestä pedagogiikasta. Olemme monessa mielessä kansainvälinen esikuva, mutta on samalla tärkeää, että emme unohda katsoa tulevaisuuteen myös valmiina edelleen uudistumaan.

Monet merkittävät, arvopohjaiset kysymykset nousevat tänä päivänä pintaan niin nuoren sukupolvemme kuin koko yhteiskuntamme keskusteluissa: ekologisuus, yhdenvertaisuus, osallisuus ja hyvinvointi näyttäytyvät tärkeinä, mutta myös haasteellisina tavoitteina niin globaalisti kuin yksittäisten ihmisten elämässä.

Viime vuonna julkistettu musiikkikoulutuksen visio 2030 tunnisti, että musiikkikasvatuksella on merkittävä mahdollisuus edistää näitä laajoja yhteisiä tavoitteita. Kysymysten ratkaisemiseksi tarvitsemme vastavuoroista, uusien pedagogisten käytänteiden, tutkimustiedon ja rakenteellisten ratkaisujen jakamista ja yhteistä kehittämistä.

Merkittävä askel tässä työssä otettiin V valtakunnallisilla musiikkikasvatuspäivillä Tampereella 17-20.11.2021 – maamme tähän asti suurimmassa suomalaisen musiikkikasvatuksen yhteisessä tapahtumassa. Koronapandemian jälkeisessä maailmassa musiikkikasvatuksen kenttä on löytänyt vahvan jaetun tahtotilan rakentaa tulevaisuutta yhteisvoimin.

Verkostoyhteistyötä tarvitaan musiikkikasvatuksen toimialojen ja järjestöjen sisällä, niiden välillä, ja suhteessa yhteiskunnan laajempiin rakenteisiin, kuten poliittiseen päätöksentekoon. Nostoina voidaan poimia tarve tiiviimmälle yhteistyölle esimerkiksi musiikkia opettavien luokanopettajien kesken tai musiikkioppilaitosten, musiikin tutkimuksen ja yleisötyön välillä. On tärkeää avata tutkimustietoa pedagogeille ja päättäjille, ja vastavuoroisesti tutkia musiikkikasvatustyön kentältä nousevia ilmiöitä. Arviointiin, opintopolkuihin, opetussisältöihin ja digitaalisuuteen liittyvä kehitystyö yhdistää laajasti koko musiikkikasvatuksen kenttää. Musiikkikoulutuksen saavutettavuuteen liittyviä ratkaisuja tulee etsiä musiikkialaa laajempien paikallisten ja valtakunnallisten rakenteiden kehittäjien kanssa yhteistyössä.

Suomalainen musiikkikasvatus haluaa kantaa vastuuta yhteisen ja kestävän tulevaisuuden rakentamisessa. Julkilausuman viesti kuluukin: musiikki vaikuttaa, kasvattaa ja yhdistää – ja tässä työssä mukana on koko suomalaisen musiikkikasvatuksen kenttä.

Julkilausuma on laadittu V valtakunnallisilla musiikkikasvatuspäivillä, Tampereella 17-20.11.2021. Julkilausuma pohjautuu musiikkikasvatuspäivien esitelmiin ja paneelikeskusteluihin. 


Lisätietoja:
Suvi Saarikallio, pj FiSME
suvi.saarikallio@jyu.fi
www.fisme.fi