Viisi musiikkioikeutta

Viisi musiikkioikeutta:

Jokaisella lapsella ja aikuisella on oikeus

  • – ilmaista itseään vapaasti musiikin keinoin,
  • – oppia musiikin ilmaisua ja taitoja sekä
  • – osallistua, kuunnella, luoda ja saada tietoa musiikista.

Musiikin tekijällä ja esittäjällä on oikeus

  • – asianmukaisiin toimintaedellytyksiin, joilla hän voi kehittää taidettaan ja päästä esille eri medioissa sekä
  • – saada työstään asianmukainen tunnustus ja korvaus.