rating rating svg icon facebook facebook svg icon googleplus googleplus svg icon instagram instagram svg icon mail mail svg icon twitter twitter svg icon feed feed svg icon

Viisi musiikkioikeutta

Viisi musiikkioikeutta:

Jokaisella lapsella ja aikuisella on oikeus

  • – ilmaista itseään vapaasti musiikin keinoin,
  • – oppia musiikin ilmaisua ja taitoja sekä
  • – osallistua, kuunnella, luoda ja saada tietoa musiikista.

Musiikin tekijällä ja esittäjällä on oikeus

  • – asianmukaisiin toimintaedellytyksiin, joilla hän voi kehittää taidettaan ja päästä esille eri medioissa sekä
  • – saada työstään asianmukainen tunnustus ja korvaus.