Torstai 18.11.2021 Musiikki yhdistää!

Miten musiikki yhdistää meitä? Miten tutkimus, pedagogiikan kehittäminen ja rakenteiden uudistaminen käyvät dialogia, joka vie alaamme eteenpäin eri koulutusasteilla? Musiikkikasvatuspäivien toinen päivä tuo yhteen alan koulutuksen kehittäjät.

Ohjelma

9.00 KoKeMus -festivaalin aamukonsertti

Tule mukaan KoKeMus – Konserttikeskuksen musafestarin aamukonserttiin!

Talent Suomessa kultaisen napin saanut Julius Rantala on multi-instrumentalisti, jonka Unelmien soittimet -konsertin taustalla on rakkaus ääneen, rytmeihin, melodioihin, harmonioihin sekä niiden eri sävyihin, joita konsertissa kajautellaan ilmoille monipuolisesti erilaisin soittimin. Konsertti on suunnattu kouluikäisille, mutta sitä ovat lämpimästi tervetulleita seuraamaan myös Mukaan!-päiville osallistuvat aikuiset.

Konsertti kestää noin 40 minuuttia. Siirtymä Tampere-talolle kestää kävellen noin 5-10 min, joten ehdit hyvin mukaan päivän muuhun ohjelmaan. Vaatii ennakkoilmoittautumisen.

Esitys on osa erillistä koulukonserttifestivaalia, joka järjestetään samaan aikaan Mukaan! -päivien kanssa yhteistyössä Tampereen kaupungin kanssa. Lisätietoja festivaalista osoitteessa: www.konserttikeskus.fi/kokemus

 

10.00–12.00 Puheenvuoroja ja keskustelua *

Paikka: Duetto 1-2

Olemmeko päässeet lähemmäs Musiikin koulutuksen visiossa 2030 esitettyjä tavoitteita saavutettavuudesta, laadusta, toimijoiden yhteistyöstä, tai tutkimuksen hyödyntämisestä? Aamun puheenvuorot ja keskustelut avaavat seminaaripäivän, jossa tutkijat, opettajankouluttajat ja musiikkioppilaitosväki käyvät dialogia musiikkikasvatusalan koulutuksen kehittämisestä nyt ja tulevaisuudessa.

*Ohjelma striimataan

Musiikkiesitys: Tampereen konservatorion lyömäsoitinyhtye
Avaussanat: Suomen musiikkioppilaitosten liiton puheenjohtaja Jouni Auramo

Emilie Gardberg on Taideyliopiston Sibelius-Akatemian dekaani. Hän toiminut aiemmin muun muassa Suomen Lontoon-instituutin johtajana, Turun musiikkijuhlien toiminnanjohtajana ja Turun filharmonisen orkesterin intendenttinä. Hän on myös opettanut taidehallintoa ja johtamista vierailevana luennoitsijana useissa korkeakouluissa.

Minja Koskela on poliittinen asiantuntija ja musiikkikasvatuksen väitöskirjatutkija, joka on kirjoittanut yleistajuisia tietokirjoja feminismistä ja peruskoulun tasa-arvosta. Koskela on tunnettu aktiivisena yhteiskunnallisena keskustelijana. Hänen väitöskirjansa käsittelee populaarimusiikkikasvatuksen demokratiaa.

Lauri Savisaari on Tampereen kaupungin sivistyspalvelujen johtaja ja toimii sivistys- ja kulttuurilautakunnan esittelijänä. Hän oli aiemmin Tampereen kulttuuri- ja vapaa-aikajohtaja. Kaupunki tekee tiivistä yhteistyötä musiikkioppilaitosten ja taidekasvatusyhteisöjen kanssa tavoitteenaan varmistaa, että Tampereella on jatkossakin sujuva musiikkialan opinpolku varhaiskasvatusiästä korkeakoulutukseen asti.

Kuva: Hanna Leppänen

Musiikkikasvatuksella luodaan oppimista ja hyvinvointia kaikilla koulutusasteilla ja opettajankoulutuksessa -matkalla kohti kulttuurisesti kestävää tulevaisuutta

Inkeri Ruokonen on musiikin varhaiskasvatuksen professori sekä opettajankoulutuksen ja varhaiskasvatuksen asiantuntija. Ruokonen toimii varhaiskasvatuksen pedagogiikan professorina Turun yliopistossa sekä musiikkikasvatuksen dosenttina  Helsingin yliopistossa. 

Suomen musiikkineuvoston tervehdyksen tuo hallituksen puheenjohtaja Sanni Kahilainen.

LOUNAS

12.30-13.00 Lounasmusiikkia lämpiötiloissa tarjoilevat Tampereen konservatorion toisen asteen lauluopiskelijat, viuluvirtuoosit sekä Hurmaavat Huilujuniorit.

13.00–14.30

Iltapäivän ohjelmassa esitellään alamme kehittämishankkeita ja tutkimustietoa, sekä keskustellaan koulutuksen kehittämisestä. Valittavana on rinnakkaista ohjelmaa oman kiinnostuksen mukaan

klo 13.00 Simo Savolainen: Arvojen muutokset musiikkioppilaitoksissa vuosina 1960–2000.

klo 13.15 Eveliina Nikali: Tulevaisuuspaja Turun yliopiston luokanopettajakoulutuksen musiikin monialaisten opintojen kehittämisen välineenä

13.30 Erja Kosonen ja Roope Nieminen: Musiikinopettajien opintojen ja työuran vastaavuus alumnikyselyn tuloksissa

13.45 Marja Heimonen ja Minna Muukkonen: Opetuksen ja tutkimuksen yhteys: Tutkimusperustaiset opetusprojektit osana Taideyliopiston musiikkikasvatuksen opintoja

14.00 Vilma Timonen: Yhteistoiminnallisen oppimisen käytänteet koulutuksen kehittämistyön moottorina

14.15 Paula Rönkkö: Musiikin kansainvälinen oppimisprojekti

klo 13.00 Laura Huhtinen-Hilden ja Anna-Maria Isola: Elämäni sävelet – luovuuden kokemukset muokkaavat elämäntarinaamme

klo 13.15 Eveliina Stolp: Opettajien näkemyksiä oppilaiden musiikillisesta ja yleisestä toimijuudesta yhteismusisoinnissa

klo 13.30 Riikka Ahokas: Rytmi, keho, aivot

klo 13.45 Pirkko Paananen: Musiikkikasvatuksen ja luokanopettajaopiskelijoiden musiikilliset taustat ja musiikillisen identiteetin kehittyminen

klo 14.00 Annika Tammela: Ikääntyneiden suhtautuminen lapsuudestaan tuttuihin lauluihin: miksi kansakoululauluja halutaan edelleen laulaa?

klo 14.15 Katja Sutela: Kuurojen viitotut muistot musiikista ja musiikkikasvatuksesta – kohti tuntematonta

klo 13.00 Marja Ervasti: Musiikkikasvattaja säveltämiskasvattajana

klo 13.15 Matti Ruippo ja Leena Unkari-Virtanen: Sata onnistumista – toimintatutkimus opettajien täydennyskoulutuksen yhteydessä

klo 13.30 Siiri Ahtola: Produktiivisen musiikkikasvatuksen ytimessä – säveltämiskasvatusta luokanopettajaopiskelijoille teknologian avulla

klo 13.45  Markku Pöyhönen, Riitta Thiam, Eeva-Liisa Kolonen: Teknologia musiikin oppimisen ja oppimaan oppimisen tukena – Alajärven musiikkiopiston kehittämishanke

klo 14.00 Mikko Myllykoski, Aleksi Ojala, Tanja Välisalo: Vuorovaikutteinen musiikin verkkovalmennus aikuisoppijoiden arjessa

Suomen musiikkioppilaitosten liiton, Suomen konservatorioliiton ja Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Cuporen yhteistyöhankkeessa selvitetään musiikin alalla syntyviä koulutuspolkuja. Nämä moninaiset polut voivat johtaa taiteilijan ammattiin tai aktiiviseen harrastusuraan, mutta myös päättyä.

Tutkimuksen erityisenä kiinnostuksen kohteena ovat siirtymät eri opintotasoilta toiselle sekä näiden taitekohtien tapahtumat. Tutkimus valottaa siirtymiä taiteen perusopinnoista syventäviin opintoihin, perusopinnoista toiselle asteelle sekä korkeakouluopintoihin.

Musiikkikasvatuspäivillä esitellään tutkimushanketta tarkemmin. Hanke alkoi tammikuussa 2021 alussa ja sen tulokset julkaistaan loppuvuodesta 2022. Hanketta rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö.

Ohjelman tarjoaa Suomen musiikkioppilaitosten liitto, Suomen konservatorioliitto ja Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Cupore.

Kuva: Shutterstock
KAHVI

Kahvi on omakustanteinen. 

Kahvitauolla on mahdollisuus tutustua posterinäyttelyyn Duettojen lämpiössä, jossa on esillä musiikkikasvatuksen ajankohtaista tutkimusta.

Marja-Leena Juntunen: Eriarvoistavat mekanismit ja niiden purkaminen Taiteen perusopetuksessa

Johanna Leponiemi: Itsearviointi osana itsesäätöistä soitonoppimisen prosessia

Nina Loimusalo-Lipiäinen ja Sami Sallinen: Etäratkaisut suomalaisessa musiikinopetuksessa

Eerika Halonen:  Melodinen myötätunto – Yhteisöllisyys neljän kuudesluokkalaisen kuvaamana musiikkiluokalla

Hanna Kaikkonen: “Kyllä mä oon ittelleni sallinu sen että mäkin saan tuntee ja kokea”: Tunteet ja suhteet soitonopettajien ammatillisessa identiteetissä 

Antti Snellman: Itseohjautuvuus: opetuksen kaksiteräinen miekka?

Annika Mylläri: Oppijalähtöisillä musiikkiprojekteilla osallisuuteen

Henna Suomi: Musiikin opetussuunnitelmatavoitteet luokanopettajakouluttajien reflektoimina

Maija Puromies: Sistema Vantaan Tempo-orkesteri soittajien silmin

15.00–16.00

”Voiko musiikkikasvatuksen tutkimus muuttaa maailmaa?” -paneelissa musiikkikasvatuksen professorit eri yliopistoista nostavat esiin ajatuksia tutkimuksen tulevista suunnista. Mitä meidän tulisi tutkia ja miksi? Miten tutkimus käy dialogia yhteiskunnan ja opetustyön kanssa? Keskustelussa mukana Marja-Leena Juntunen, Pirkko Paananen, Heidi Partti ja Suvi Saarikallio.

klo 15.00 Anna Karlsson: Dilaton-hengityspumppumenetelmä ja sen soveltaminen klassisessa laulunopetuksessa

klo 15.15 Johanna Hasu: Oppimisen vaikeuksia ja opetuksen keinoja – uusi opas musiikinopetukseen

klo 15.30 Taina Huttunen: Osallistava sävellytysmenetelmä – keino kokonaisvaltaiseen oppimiseen turvallisessa ryhmässä

Musiikin ammatillisen peruskoulutuksen ajankohtaisinfossa esitellään koulutuksen tämänhetkisiä toimintamuotoja sekä tulevaisuuden suuntia. Ammatillisessa koulutuksessa toteutui vuonna 2018 mittava reformi, joka toi mukanaan myös musiikkialan koulutukseen monia muutoksia.

Tarkastelussa on muun muassa koulutuksen työelämälähtöisyys, näyttöjärjestelmä, uudet musiikin perustutkinnon perusteet, opintojen kansainvälisyys sekä verkko-opetus tutkinnon osien toteutuksessa.

Esityksen aikana nähdään erilaisia case-esimerkkejä oppilaitoksista ja tutustutaan Diginä musaduuniin -hankkeen luomiin mahdollisuuksiin työelämäopintojen verkko-opetuksen parissa.

Puhujina:
Rehtori-toimitusjohtaja Juha Järvinen, Turun konservatorio
Vararehtori Ulrika Kauniskangas, Pop & Jazz Konservatorio
Rehtori Otto Korhonen, Joensuun konservatorio
Toiminnanjohtaja Taija Lähdetie, Suomen konservatorioliitto

Ohjelman tarjoaa Suomen Konservatorioliitto.

Kuva: Shutterstock

El Sistema Swedenin taiteellinen johtaja Ron Davis Alvarez esittelee Ruotsissa laajalle levinneen, El Sistema- kollektiiviopetuksen vahvuuksia ja käytänteitä. Alvarez kertoo, miten alunperin venezuelalainen musiikkikasvatusmenetelmä on löytänyt tiensä ruotsalaisten sydämiin ja musiikinopetuksen käytänteisiin, yhteistyöhön Kulturskolanin ja muiden musiikkikasvatusrakenteiden kanssa. Lisäksi Alvarez vaihtaa ajatuksia Sistema Finlandin toiminnanjohtaja ja Sistema Europen hallituksen jäsenen Verna Kaunisto-Feodorowin kanssa siitä, minkälaisia yhteneväisiä toimintatapoja Suomi ja Ruotsi jakavat, sekä näkökulmista, joita maidemme yhteistyö musiikkikasvatuksen kentällä tarjoaa.

Ron Davis Alvarez
Product of the renowned Venezuelan musical and social program, known as El Sistema, Ron Davis Alvarez Alvarez was formed in Venezuela as a violinist, orchestra conductor, teacher and cultural manager. Today he is specialized in training teachers for children and youth orchestras.

Artistic director of El Sistema Sweden, Alvarez was selected in 2017, as one of the world’s 50 best teachers by the Varkey Foundation, as part of the Global Teacher Prize. In 2020 the Royal Swedish Academy of Music awards Ron Davis Alvarez with the Pedagogy Prize for his ”unique musical pedagogical competence”.
“Ron Davis Alvarez is a man accustomed to making miracles” The New York Times

Ohjelmaosuuden tarjoaa Ruotsin Suurlähetystö.

 

16.00–17.00

Iltapäivän ohjelman päättää pyöreiden pöytien keskustelu varhaiskasvatuksen ja
luokanopettajankoulutuksen musiikkikasvatuksen kehittämisestä. Miten
priorisoimme musiikin oppiaineelle asetettuja tavoitteita ja sisältöjä
opettajankoulutuksessa? Miten kehitämme opettajankoulutusyksiköiden välistä
yhteistyötä? Mitä ja miten viestimme päättäjille musiikkikasvatuksen
resursoinnin tarpeellisuudesta?

Inspiraatiopuheenvuoroja esittävät FT, musiikkikasvatuksen lehtori Kaarina
Marjanen (Tampereen yliopisto), MuT, lehtori Sari Muhonen (Viikin
normaalikoulu, Helsinki) sekä FT, tutkija Henna Suomi (Jyväskylän yliopisto).

Tapahtuma on jatkoa Kasvatustieteen päivien yhteydessä 14.12.2020
toteutetulle musiikkikasvatuksen esiseminaarille.

Suomen musiikkioppilaitosten liiton (SML) hallituksen kyselytunti on suunnattu SML:n jäsenoppilaitosten edustajille.

16.00–18.00

Vihdoinkin yhdessä! Musiikkioppilaitosten eläkeläisrehtorien ja -apulaisrehtorien kauan odotettu ja toivottu tapaaminen järjestetään Tampere-talon Pienen salin lämpiössä. Ohjelmassa on vapaamuotoista kuulumisten vaihtoa Päiväläisen Ramin isännöimänä.

16.30-17.30 Aulamusiikkia tarjoilevat Tampereen konservatoriolta mm. pianistit, toisen asteen Ensemble Exalté -ryhmän lauluopiskelijat sekä kuorot siivekkäiden laulujen parissa.

17.00

Suomen musiikkioppilaitosten liiton (SML)  syyskokous on suunnattu SML:n jäsenoppilaitosten edustajille.

18.00

G Livelabin upea Fazioli-flyygeli saa konsertissa kyytiä Tampereen konservatorion nuorilta pianisteilta. Flyygelin ääressä taituroivat sekä nuoremmat että vanhemmat musiikkiopistolaiset ja lisäksi ammatillisen toisen asteen soittajat. Pianistisen ohjelman ohella kuullaan muutama esitys lied- ja jousiduoilta. Pianistit esiintyvät konsertissa niin solistisesti kuin neli- ja kuusikätisestikin.

Konsertin ohjelmassa on monipuolisesti uutta ja vanhaa: W. A. Mozartin, Schubertin ja Chopinin musiikin rinnalla kuullaan esimerkiksi Ilkka Kuusiston, Harri Wessmanin, Joonas Pohjosen ja Tampereella pitkään vaikuttaneen Jouni Kaipaisen teoksia.

Lavalla on yhteensä noin 20 soittajaa ja laulajaa Tampereen konservatoriolta. Konsertti juhlistaa osaltaan Tampereen konservatorion 90-vuotista historiaa.

20.00–21.30

Tampereen kaupungin vastaanotto kutsuvieraille Raatihuoneella

Tulomusiikkia Raatihuoneella: Pirkanmaan musiikkopiston Tripla Kopla -jousitrio ja Tampereen konservatorion Viuluorkesteri Espressivo. Tilaisuuden avauksena kuullaan Saku Järvisen Juhlafanfaari Pirkanmaan musiikkiopiston vaskiyhtyeen esittämänä.

VIRALLISET JATKOT​ vietetään Pyynikin Brewhousessa, Verkatehtaankatu 2.