Torstai 18.11.2021 Musiikki yhdistää!

Miten musiikki yhdistää meitä? Miten tutkimus, pedagogiikan kehittäminen ja rakenteiden uudistaminen käyvät dialogia, joka vie alaamme eteenpäin eri koulutusasteilla? Musiikkikasvatuspäivien toinen päivä tuo yhteen alan koulutuksen kehittäjät.

Ohjelma

9.00 KoKeMus -festivaalin aamukonsertti

Tule mukaan KoKeMus – Konserttikeskuksen musafestarin aamukonserttiin!

Talent Suomessa kultaisen napin saanut Julius Rantala on multi-instrumentalisti, jonka Unelmien soittimet -konsertin taustalla on rakkaus ääneen, rytmeihin, melodioihin, harmonioihin sekä niiden eri sävyihin, joita konsertissa kajautellaan ilmoille monipuolisesti erilaisin soittimin. Konsertti on suunnattu kouluikäisille, mutta sitä ovat lämpimästi tervetulleita seuraamaan myös Mukaan!-päiville osallistuvat aikuiset.

Konsertti kestää noin 40 minuuttia. Siirtymä Tampere-talolle kestää kävellen noin 5-10 min, joten ehdit hyvin mukaan päivän muuhun ohjelmaan. Vaatii ennakkoilmoittautumisen.

Esitys on osa erillistä koulukonserttifestivaalia, joka järjestetään samaan aikaan Mukaan! -päivien kanssa yhteistyössä Tampereen kaupungin kanssa. Lisätietoja festivaalista osoitteessa: www.konserttikeskus.fi/kokemus

 

10.00–12.00 Puheenvuoroja ja keskustelua

Olemmeko päässeet lähemmäs Musiikin koulutuksen visiossa 2030 esitettyjä tavoitteita saavutettavuudesta, laadusta, toimijoiden yhteistyöstä, tai tutkimuksen hyödyntämisestä? Aamun paneeli avaa seminaaripäivän, jossa tutkijat, opettajankouluttajat ja musiikkioppilaitosväki käyvät dialogia musiikkikasvatusalan koulutuksen kehittämisestä nyt ja tulevaisuudessa.

 Keskustelua ohjaa Suvi Saarikallio.

Minja Koskela on poliittinen asiantuntija ja musiikkikasvatuksen väitöskirjatutkija, joka on kirjoittanut yleistajuisia tietokirjoja feminismistä ja peruskoulun tasa-arvosta. Koskela on tunnettu aktiivisena yhteiskunnallisena keskustelijana. Hänen väitöskirjansa käsittelee populaarimusiikkikasvatuksen demokratiaa.

Sivistyspalveluiden johtaja, Tampereen kaupunki

Inkeri Ruokonen on musiikin varhaiskasvatuksen professori sekä opettajankoulutuksen ja varhaiskasvatuksen asiantuntija. Ruokonen toimii varhaiskasvatuksen pedagogiikan professorina Turun yliopistossa sekä musiikkikasvatuksen dosenttina  Helsingin yliopistossa. 

LOUNAS

Iltapäivän ohjelma jatkuu alan kehittämishankkeiden, tutkimuksen, ja koulutuksen kehittämiseen kohdistuvan yhteisen keskustelun parissa rinnakkaisilla ohjelmilla. 

13.00–14.30

Kehittämishankkeita
ja oppilaitosyhteistyötä

Suomen musiikkioppilaitosten liiton, Suomen konservatorioliiton ja Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Cuporen yhteistyöhankkeessa selvitetään musiikin alalla syntyviä koulutuspolkuja. Nämä moninaiset polut voivat johtaa taiteilijan ammattiin tai aktiiviseen harrastusuraan, mutta myös päättyä.

Tutkimuksen erityisenä kiinnostuksen kohteena ovat siirtymät eri opintotasoilta toiselle sekä näiden taitekohtien tapahtumat. Tutkimus valottaa siirtymiä taiteen perusopinnoista syventäviin opintoihin, perusopinnoista toiselle asteelle sekä korkeakouluopintoihin.

Musiikkikasvatuspäivillä esitellään tutkimushanketta tarkemmin. Hanke alkoi tammikuussa 2021 alussa ja sen tulokset julkaistaan loppuvuodesta 2022. Hanketta rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö.

Ohjelman tarjoaa Suomen musiikkioppilaitosten liitto, Suomen konservatorioliitto ja Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Cupore.

Kuva: Shutterstock

13.00–14.30

Tutkimusta ja opettajankoulutusta

Mukaan!-päiville on hyväksytty yli 20 puheenvuoroa, jotka esittelevät alan ajankohtaisia tutkimuksia kolmessa rinnakkaisessa sessiossa. Tutkimusta on tehty  muun muassa luovuudesta ja säveltämisestä,  etä- ja digiopetuksesta, musiikin opetuksen työtapojen ja koulutuksen kehittämisestä sekä musiikista osana kasvua, toimijuutta ja osallisuutta.

 Kahvitaukoa vietetään posterinäyttelystä nauttien.

Rinnakkaissessiot:

Simo Savolainen: Arvojen muutokset musiikkioppilaitoksissa vuosina 1960–2000.

Eveliina Nikali: Tulevaisuuspaja Turun yliopiston luokanopettajakoulutuksen musiikin monialaisten opintojen kehittämisen välineenä

Erja Kosonen ja Roope Nieminen: Musiikinopettajien opintojen ja työuran vastaavuus alumnikyselyn tuloksissa

Marja Heimonen ja Minna Muukkonen: Opetuksen ja tutkimuksen yhteys: Tutkimusperustaiset opetusprojektit osana Taideyliopiston musiikkikasvatuksen opintoja

Vilma Timonen: Yhteistoiminnallisen oppimisen käytänteet koulutuksen kehittämistyön moottorina

Paula Rönkkö: Musiikin kansainvälinen oppimisprojekti

Laura Huhtinen-Hilden ja Anna-Maria Isola: Elämäni sävelet – luovuuden kokemukset muokkaavat elämäntarinaamme

Eveliina Stolp: Opettajien näkemyksiä oppilaiden musiikillisesta ja yleisestä toimijuudesta yhteismusisoinnissa

Riikka Ahokas: Rytmi, keho, aivot

Pirkko Paananen: Musiikkikasvatuksen ja luokanopettajaopiskelijoiden musiikilliset taustat ja musiikillisen identiteetin kehittyminen

Annika Tammela: Ikääntyneiden suhtautuminen lapsuudestaan tuttuihin lauluihin: miksi kansakoululauluja halutaan edelleen laulaa?

Katja Sutela: Kuurojen viitotut muistot musiikista ja musiikkikasvatuksesta – kohti tuntematonta

Marja Ervasti: Musiikkikasvattaja säveltämiskasvattajana

Matti Ruippo ja Leena Unkari-Virtanen: Sata onnistumista – toimintatutkimus opettajien täydennyskoulutuksen yhteydessä

Siiri Ahtola: Produktiivisen musiikkikasvatuksen ytimessä – säveltämiskasvatusta luokanopettajaopiskelijoille teknologian avulla

Esa Virkkula: ”Kerro miten, jotta me voidaan soittaa se” – Ammattikapellimestareiden ohjausstrategiat Big Band harjoituksissa

Markku Pöyhönen, Riitta Thiam, Eeva-Liisa Kolonen: Teknologia musiikin oppimisen ja oppimaan oppimisen tukena – Alajärven musiikkiopiston kehittämishanke

Mikko Myllykoski, Aleksi Ojala, Tanja Välisalo: Vuorovaikutteinen musiikin verkkovalmennus aikuisoppijoiden arjessa

KAHVI

Kahvitauolla on mahdollisuus tutusta tutkimusseminaarin posterinäyttelyyn. 

Marja-Leena Juntunen: Eriarvoistavat mekanismit ja niiden purkaminen Taiteen perusopetuksessa

Johanna Leponiemi: Itsearviointi osana itsesäätöistä soitonoppimisen prosessia

Nina Loimusalo-Lipiäinen ja Sami Sallinen: Etäratkaisut suomalaisessa musiikinopetuksessa

Eerika Halonen:  Melodinen myötätunto – Yhteisöllisyys neljän kuudesluokkalaisen kuvaamana musiikkiluokalla

 

15.00–16.00

Musiikin ammatillisen peruskoulutuksen ajankohtaisinfossa esitellään koulutuksen tämänhetkisiä toimintamuotoja sekä tulevaisuuden suuntia. Ammatillisessa koulutuksessa toteutui vuonna 2018 mittava reformi, joka toi mukanaan myös musiikkialan koulutukseen monia muutoksia.

Tarkastelussa on muun muassa koulutuksen työelämälähtöisyys, näyttöjärjestelmä, uudet musiikin perustutkinnon perusteet, opintojen kansainvälisyys sekä verkko-opetus tutkinnon osien toteutuksessa.

Esityksen aikana nähdään erilaisia case-esimerkkejä oppilaitoksista ja tutustutaan Diginä musaduuniin -hankkeen luomiin mahdollisuuksiin työelämäopintojen verkko-opetuksen parissa.

Ohjelman tarjoaa Suomen Konservatorioliitto.

Kuva: Shutterstock

15.00–16.00

Tutkimusseminaarin ohjelma jatkuu keskustelun ja musiikinopetuksen työvälineiden esittelyn merkeissä. ”Voiko musiikkikasvatuksen tutkimus muuttaa maailmaa?” -paneelissa musiikkikasvatuksen professorit eri yliopistoista nostavat esiin ajatuksia tutkimuksen tulevista suunnista. Keskustelussa mukana Marja-Leena Juntunen, Pirkko Paananen, Heidi Partti ja Suvi Saarikallio. Paneelikeskustelun vaihtoehtona voi tutustua musiikkikasvatuksen ajankohtaisiin opetusmenetelmiin.

Anna Karslsson: Dilaton-hengityspumppumenetelmä ja sen soveltaminen klassisessa laulunopetuksessa

Johanna Hasu: Oppimisen vaikeuksia ja opetuksen keinoja – uusi opas musiikinopetukseen

Taina Huttunen: Osallistava sävellytysmenetelmä – keino kokonaisvaltaiseen oppimiseen turvallisessa ryhmässä

 

16.15 SML:n hallituksen kyselytunti

Suomen musiikkioppilaitosten liiton (SML) hallituksen kyselytunti on suunnattu SML:n jäsenoppilaitosten edustajille.

15.00–16.00 Pyöreät pöydät


Seminaarin päättää pyöreiden pöytien keskustelu varhaiskasvatuksen ja opettajankoulutuksen kehittämisestä. Miten taidealoille suuntautuvia hakijoita saadaan opettajiksi ja varhaiskasvattajiksi? Millaisia ratkaisuja organisaatiorajat ylittävä yhteistyö tarjoaa käytännön toiminnalle? Mitä ja miten viestimme päättäjille? Työpaja koostuu inspiraatiopuheenvuoroista ja yhteisestä keskustelusta.

17.00 SML:n syyskokous

SML:n syyskokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat. Kokoukseen osallistuvat valtakirjan toimittaneet SML:n jäsenoppilaitosten edustajat.