Keskiviikko 17.11.2021 Musiikki vaikuttaa!

Miten yhteistyöllä voidaan vahvistaa musiikin vaikutusta? Musiikkikasvatuspäivän avaus juhlistaa yhteistyötä kentän eri toimijoiden välillä. Teemapäivän järjestää FiSME ry yhteistyössä Suomen Sinfoniaorkesterit ry:n ja Lastenmusiikki ry:n kanssa.

Musiikki vaikuttaa! -teemapäivä on suunnattu orkestereiden ja muiden kulttuurilaitosten yleisötyöntekijöille, lastenmusiikkialan toimijoille sekä opettajille varhaiskasvatuksessa, koulussa ja musiikkiopistossa sekä musiikin alan oppilaitoksissa.

Ohjelma

9.00 KoKeMus -festivaalin aamukonsertti

Tule mukaan KoKeMus – Konserttikeskuksen musafestarin aamukonserttiin!

Mirkka & Luis on lastenmusiikkiyhtye, joka valittiin Lastenmusiikkigaalassa Vuoden tulokkaaksi syksyllä 2019. Yhtyettä on kiitelty korkeatasoisesta musiikista ja tarkkanäköisistä tarinoista, joissa perehdytään lapsia ja nuoria koskettaviin asioihin huumoria ja leikkisyyttä unohtamatta. Konsertti on suunnattu alakouluikäisille, mutta sitä ovat lämpimästi tervetulleita seuraamaan myös Mukaan!-päiville osallistuvat aikuiset.

Konsertti kestää noin 40 minuuttia. Siirtymä Tampere-talolle kestää kävellen noin 5-10 min, joten ehdit hyvin mukaan päivän muuhun ohjelmaan. Vaatii ennakkoilmoittautumisen.

Esitys on osa erillistä koulukonserttifestivaalia, joka järjestetään samaan aikaan Mukaan! -päivien kanssa yhteistyössä Tampereen kaupungin kanssa. Lisätietoja festivaalista osoitteessa: www.konserttikeskus.fi/kokemus

Klo 9.30 Saapumismusiikkia Tampere-talon aulassa tarjoilee Pirkanmaan musiikkiopiston Bow Boys -selloyhtye.

10.00–12.00 Puheenvuoroja ja keskustelua *

Paikka: Duetto 1-2

* Ohjelma striimataan

Musiikkia: Paavo Korpijaakko: Kuulenko sinut?
Pirkanmaan musiikkiopiston oppilaat Kasperi Kotimäki, saksofoni ja Pipsa Helenius, harmonikka

Suvi Saarikallio, puheenjohtaja, Suomen musiikkikasvatusseura –FiSME ry

Tutkimusjohtaja Mari Tervaniemi johtaa Helsingin yliopistossa Musiikki, aivot ja oppiminen -ryhmää, joka tutkii mm. musiikki ja lapsuudenaikainen kehityksen suhdetta. Hän toimii tutkimusjohtajana CREDU- ja CICERO Learning -verkostoissa, jotka rakentavat yhteistyötä ja edistävät oppimisen huippututkimusta eri tieteenalojen välillä.

Timo Järvensivu on tutkinut ja kehittänyt verkostotyötä ja verkostojen johtamisen käytäntöjä yli 15 vuotta, ensin tutkijana yliopistossa ja nykyisin päätoimisena yrittäjänä ja kouluttajana.

Puheenvuoron tarjoaa Saavutettavat orkesterit -hanke.

Taideyliopiston Sibelius-Akatemian nuorisokoulutuksen useita vuosia käynnissä ollut maakunnallinen yhteistyötoiminta laajenee syksyllä 2021 Global Music – aineryhmään. Ensimmäinen pilottikurssi järjestetään Tampereella. Kurssien tarkoitus on kehittää nuoren maailmanmuusikkouden taitoja, kartuttaa ymmärrystä erilaisista musiikillisista lähestymistavoista ja tarjota mahdollisuuksia vuorovaikutukseen ja yhteistyöhön eri kulttuurien välillä. Samalla vahvistuvat nuoren kunnioitus, avoimuus ja maailmankansalaisuus. Pirkanmaan musiikkiopiston ja Tampereen konservatorion nuorten muusikoiden esitys Valtakunnallisilla musiikkikasvatuspäivillä on pilkahdus siitä, mitä maakunnallinen yhteistyö voi parhaimmillaan olla.

Keskustelua ohjaa Suomen Sinfoniaorkesterit ry:n Yleisötyöfoorumin puheenjohtaja Annika Kukkonen. Vieraina lastenmusiikin monipuolinen ammattilainen, muusikko Satu Sopanen ja säveltäjät Roope Mäenpää ja Minna Leinonen.

LOUNAS

13.00–13.30 Sointikylpy

Vierailu Tampere Filharmonian harjoituksiin. Tapaaminen klo 12.55 lounaan yhteydessä ilmoitettavassa tapaamispaikassa.

Iltapäivän ohjelma jatkuu kahdella rinnakkaisella ohjelmalla.

13.30–14.30

Paikka: Duetto 2

Esimerkkejä yhteistyöstä

Tamperelaiset viidesluokkalaiset tutustuvat vuosittain kulttuurikasvatusohjelma Taidekaaren Rytmireilaaja-kokonaisuudessa säveltaiteeseen ja Tampere Filharmoniaan. Yhteistyötä esittelemässä orkesterin intendentti (vt.) Eija Oravuo.

Keski-Pohjanmaan Kamariorkesteri on ollut mukana Suomen Kulttuurirahaston, Svenska kulturfondenin ja Suomen lastenkulttuurikeskusten liiton suurhankkeessa Taidetestaajat vuodesta 2018 alkaen. Yhteistyöstä kertoo orkesterin tuottaja-yleisötyöntekijä Aino Häli.

Jyväskylä Sinfonian lasten- ja nuortentoiminnan kehittämishankkeen Orkesteri kylässä tavoitteena on lisätä keskisuomalaisten lasten ja nuorten mahdollisuuksia osallistua orkesterin toimintaan sekä päästä osalliseksi kulttuurielämyksiin. Hankeyhteistyötä esittelee Jyväskylä Sinfonian projektikoordinaattorina toiminut Miika Hakala.

Kun maailman ainoa Muumimuseo avattiin neljä vuotta sitten Tampere-talossa, löytyi saman katon alta Tampere Filharmonia. Tästä seurasi luonnollisesti kiinnostavaa yhteistyötä. Sen hedelmiä ovat olleet mm. Taikatalven tunnelmia -konsertti, Muumimuseon Taikatalvi-tapahtuma sekä jo perinteeksi muodostunut Soiva Muumimuseo. Siitä, miten kaksi erilaista kulttuurilaitosta yhdistävät musiikkia, kuvataidetta ja kirjallisuutta mitä erilaisimpien yleisöjen nautittavaksi, kertoo Muumimuseon tuottaja Minna Honkasalo.

13.30–14.30

Paikka: Duetto 1

Lastenmusiikkiseminaari
SAA LAULAA!
* Seminaari striimataan

Mitä lauluja lapsille ja lasten kanssa saa ja kannattaa laulaa? Mikä merkitys laulamisella on?  

Laulu tekee hyvää. Laulaminen vaikuttaa meihin fyysisesti ja psyykkisesti. Hyräily voi rauhoittaa, yhdessä laulaminen vahvistaa yhteenkuuluvaisuutta.

Lastenmusiikkiseminaarin ohjelmassa kuullaan innostavia  puheenvuoroja ja esimerkkejä laulamisesta eri yhteyksissä.

Seminaarin aloituspuheenvuoro yhdistää puhetta ja laulua keskittyen laulun merkitykseen ihmisenä kasvamisen näkökulmasta

Annamaria Heikkinen on kuopiolaisen Musiikkipäiväkoti Priimin perustaja ja musiikkipedagogi. Musiikkipäiväkoti Priimi on kahden siskoksen haaveista syntynyt päiväkoti, joka tarjoaa laadukasta varhaiskasvatusta sekä varhaisiän musiikkikasvatusta käsi kädessä.

Miina Meurman toimii 4. luokan opettajana Vantaan Mikkolan koulussa. Miina käyttää työssään laulua niin oppimisen sisältönä että välineenä. Miten saada koko luokka laulamaan? Onko siihen edes olemassa yleispätevää reseptiä?

Työskentelen laulunopettajana Tampereen konservatoriossa. 
Olen kehittänyt Tampereen konservatorioon lasten ja nuorten laulukoulun, jossa lapsille annetaan systemaattista
laulunopetusta 9 ikävuodesta eteenpäin. Lasten laulukoulun starttasi syksyllä 2012 ja toimin edelleen laulukoulun vastuuopettajana. 

 
KAHVI

Kahvi on omakustanteinen. 

15.00–16.30

Paikka: Duetto 2

Verkostoidutaan!

Minkälaisissa verkostoissa toimimme? Mitkä ovat verkostojemme vahvuudet? Entä mitä ideoita meillä on verkostojemme kehittämiseksi? Työskentelyä fasilitoi Timo Järvensivu.

Maria Peräinen ja Hanna Kilpinen, Tampereen orkesteriakatemia 

Juhani Koivisto, kirjastonhoitaja, Tampereen kaupunginkirjasto

Neili Koivuniemi, tiedottaja, yleisötyö, Tampereen Teatteri

Olli-Pekka Martikainen, varadekaani, Taideyliopiston Sibelius-Akatemia

15.00–16.30

Paikka: Duetto 1

Lastenmusiikkiseminaari
SAA LAULAA!

Tuula Jukola-Nuorteva on taidelaitosyleisötyön pitkän linjan ammattilainen, musiikkikasvattaja, säveltäjä ja musiikin oppikirjamateriaalien kirjoittaja. Hän on toiminut monipuolisissa musiikin pedagogisissa ja taiteellisissa tehtävissä niin Suomessa kuin Iso-Britanniassakin mm. Royal Opera House Covent Gardenissa, English National Operassa, Barbican Centerissä, Taideyliopiston Sibelius-Akatemiassa ja Taideteollisessa korkeakoulussa. Eritysalanaan ovat muusikon luovat vuorovaikutustaidot ja taidelaitosten ja yleisön välinen vuovaikutus.
Vuodesta 2010 lähtien Tuula Jukola-Nuorteva on Suomen kansallisoopperassa ja – baletissa yleisötyön tuottajana. Hän on toiminut RESEO:n (European Network for Opera, Ballet & Music Education) ohjausryhmän jäsenenä ja puheenjohtajana. Hän on myös Fismen hallituksen jäsen.

 

Silja Palomäki (MuM / Kansanmusiikkipedagogi AMK) toimii tamperelaisen kulttuuriosuuskunta Uulun neuvolatyöpajojen vetäjänä sekä musiikkikoulu Uulun rehtorina ja opettajana.

Kulttuuriosuuskunta Uulu on ansioitunut kansan- ja maailmanmusiikin koulutuksen kehittäjänä. Pitkäjänteinen työ ja laaja-alainen kansanmusiikkikentän palvelu on vakiinnuttanut Uulun aseman yhtenä maamme merkittävistä kansan- ja maailmanmusiikin koulutusta järjestävistä organisaatioista. Toiminta on valtakunnallista ja ammattimaista. Toiminnan suuntaviivat antaa lause: jokainen ihminen on musikaalinen!

Soiva Siili on Kyösti Salmijärven, sosiaalikasvattaja, ja Markus Lampelan, sosionomi (AMK), vuonna 1995 perustama lastenmusiikkiyhtye. Vuodesta 2005 Salmijärvi ja Lampela ovat olleet päätoimisia lastenmuusikoita. Soiva Siili esiintyy n. 170 esiintymisen vuosivauhdilla ja on julkaissut kuusi cd-albumia. Soiva Siili sai vuoden 2014 Lastenkulttuurin Valtionpalkinnon.

Konserttitoiminnan lisäksi Soiva Siili -kaksikko pitää lauluntekotyöpajoja, joissa Soivan Siilin kehittämän menetelmän avulla tehdään ryhmässä laulu. Työpajalauluja on synnytetty kolmatta sataa v. 2004 lähtien. Kyösti ja Markus myös kouluttavat mm. varhaiskasvatuksen ja luokanopettajia sekä opiskelijoita. Koulutukseen liittyy työpajamenetelmän esittely ja demonstraatio. Soivan Siilin työpaja on case-esimerkkinä musiikkikasvatusta käsittelevässä artikkelijulkaisussa (Ervasti M & Muhonen S & Tikkanen R (2013). Säveltämisen monet mahdollisuudet musiikkikasvatuksessa). Julkaisua on käytetetty mm. Sibelius Akatemiassa oppimateriaalina.

Kuva: Jaani Föhr

Puheenvuorojen jälkeen seminaariohjelma jatkuu esiintyjien ja yleisön yhteisellä keskustelulla. Seminaarin päätteeksi kuullaan vuoden 2021 lastenmusiikkipääkaupunki Oulun terveiset:  Lastenmusiikkipääkaupunki Oulu 2021 – mikä vaikutus tittelillä oli? 

16.30-17.00 Musiikkia aulatilossa tarjoilevat Pirkanmaan musiikkiopiston matalien jousien orkesteri Festivo sekä klarinetistit, käyrätorvistit, pianistit, huilistit, harmonikansoittajat ja laulajat.

17.00 Suomen musiikkikasvatusseura –FiSME ry:n sääntömääräinen syyskokous

Suomen musiikkikasvatusseura –FiSME ry:n sääntömääräinen syyskokous järjestetään Mukaan!-päivien yhteydessä Tampere-talon Aariassa (2.kerros). Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat. Tutustu kokousmateriaaliin täällä.

17.00 Suomen konservatorioliiton sääntömääräinen syyskokous

Konservatorioliiton syyskokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat. Tilaisuus on suunnattu Konservatorioliiton jäsenille ja siihen on ennakkoilmoittautuminen liiton kautta. Kokous järjestetään Tampere-talon Opus 3:ssa (2.kerros).

19.00 Jellonagaala

Jellonagaala on lastenmusiikin oma juhlagaala, jossa palkitaan vuoden aikana pidettyjä lastenmusiikin tekijöitä ja esittäjiä. Jellonagaala 2021 järjestetään keskiviikkona 17.11. Pirkanmaan musiikkiopistolla, (Eteläpuisto 4) kutsuvieraille. Palkintoseremonia striimataan kaikille nähtäväksi. Lisätietoa etäosallistumisesta Lastenmusiikki ry:n sivuilta. 

19.30 Illallinen

Varaa paikkasi illalliselle ravintola Periscopeen (Ratinan kauppakeskus, Vuolteenkatu 1, Tampere) klo 19.30 alkaen. Illallisen hinta on 44 €–51 € ja se määräytyy lopullisen osallistujamäärän mukaan. Ilmoittaudu mukaan viimeistään 31.10. täällä.