Perjantai 19.11.2021 Musiikki kasvattaa!

Musiikkiin kasvattaminen vai musiikilla kasvattaminen? Musiikkasvatuspäivien kolmantena päivänä keskiössä ovat musiikkikasvatusalan kasvattajat eli kaikki musiikkia opettavat!

Ohjelma

9.00 KoKeMus -festivaalin aamukonsertti

Tule mukaan KoKeMus – Konserttikeskuksen musafestarin aamukonserttiin!

HeartBeat Group on tanskalainen vuodesta 2009 alkaen toiminut stomppaus- ja esiintyjäryhmä. Yhtye on esiintynyt koululaisyleisöille Tanskassa yli 500 koulukonsertin verran. Heartbeatin koulukonsertti on monipuolinen ja huumorintäyteinen aistikokemus, jossa kehorytmit sekoittuvat lauluun, räppäämiseen ja sanattomiin tarinoihin. Esiintyjät käyttävät oivaltavasti soittiminaan kehoaan, pöytäpintoja, tynnyreitä ja muita arkisia esineitä. Konsertti on suunnattu kouluikäisille, mutta sitä ovat lämpimästi tervetulleita seuraamaan myös Mukaan!-päiville osallistuvat aikuiset.

Konsertti kestää noin 40 minuuttia. Siirtymä Tampere-talolle kestää kävellen noin 5-10 min, joten ehdit hyvin mukaan päivän muuhun ohjelmaan. Vaatii ennakkoilmoittautumisen.

Esitys on osa erillistä koulukonserttifestivaalia, joka järjestetään samaan aikaan Mukaan! -päivien kanssa yhteistyössä Tampereen kaupungin kanssa. Lisätietoja festivaalista osoitteessa: www.konserttikeskus.fi/kokemus

HeartBeat Group.

 

10.00–12.00 AVAUSOHJELMA

Aamupäivän puheenvuorot pohtivat musiikin ja kasvatustyön roolia nyt ja tulevaisuudessa. Millaista musiikkikasvatusta tarvitaan ja mihin sillä tähdätään? 

Päivän avausmusiikki Pirkanmaan musiikkiopisto ja avaussanat Suvi Saarikallio, Suomen musiikkikasvatusseura – FiSME ry:n puheenjohtaja

Kaisa Vuorinen on 2021 positiivisesta kasvatuksesta ja erityisesti vahvuuksista Helsingin yliopistosta väittelevä erityisopettaja, KM. Kaisa on perustanut Positive Learning Oy yrityksen, jonka missiona on opettaa luonteenvahvuuksia ja auttaa jokaista lasta ja nuorta löytämään omat vahvuutensa ja intohimonsa elämässä. Kaisa on luennoinut yli 15 maassa ja kirjoittanut yhdessä dos. Lotta Uusitalon kanssa lukuisia tietokirjoja Huomaa hyvä! – nimellä. Kaisan vahvuuksia ovat myötätunto, innokkuus ja oppimisen ilo. 

Perttu Pölönen on futuristi, tietokirjailija ja moniosaaja. Hän on keksinyt musiikinteorian opiskelua helpottavan Sävelkello-keksinnön, voittanut Euroopan suurimman nuorten tutkimuskilpailun, opiskellut tulevaisuuden teknologioita Piilaaksossa, perustanut koulutusalan yrityksen Myanmariin ja kirjoittanut myyntimenestyksiksi nousseet kirjat Tulevaisuuden lukujärjestys ja Tulevaisuuden identiteetit. Vuonna 2014 Perttu valittiin luovimmaksi suomalaiseksi Slushissa ja vuonna 2018 huippuyliopisto MIT nimesi hänet 35 lupaavimman innovaattorin joukkoon Euroopassa.

 

Tarja Halonen toimi Suomen tasavallan presidenttinä 2000 – 2012 ja työskentelee edelleen aktiivisesti demokratian, kansalaisyhteiskunnan ja kestävän kehityksen teemojen parissa. Kulttuuri on aina kuulunut Halosen mielenkiinnon kohteisiin. Hän on Kansallisgallerian hallituksen puheenjohtaja ja hän on lisäksi toiminut teatterialalla lukuisissa luottamustehtävissä. Musiikin eri tyylilajeihin Halonen suhtautuu ennakkoluulottoman avoimesti. 

Iiro Rantala ei ole toiminut Suomen tasavallan presidenttinä, keikkakiireisiinsä vedoten.
Hän on toiminut muusikkona lähes koko elämänsä ajan.
Presidentti Halosen tavoin Iiro suhtautuu avoimesti kaikkiin tyylilajeihin ja pitää musiikkia yleisesti ihmiskunnan suurimpana saavutuksena.

 


LOUNAS

13.00–13.45 OHJELMA 1

Ohjelma jatkuu työpajoilla, luennoilla ja demokonserteilla. Valitse alla olevista ohjelmista yksi johon osallistut.

MIX  ENSEMBLE on arabialaisen musiikin yhtye, joka kootaan Keski-Helsingin musiikkiopiston, Kallion musiikkikoulun ja Resonaarin soittajista. Yhtyettä ohjaavat Sanna Salmenkallio ja Ali Saad. 

Kuva: Anne Hämäläinen

Säveltämisen ohjaaminen osana musiikinopettajien ammattitaitoa

Säveltämisen ja luovan musiikin tuottamisen keskeinen asema koulujen opetussuunnitelmissa on haastanut musiikinopettajankoulutuksen ja opettajien täydennyskoulutuksen tukemaan musiikkikasvattajia sävellyspedagogisessa työskentelyssä. Tähän haasteeseen on pyritty tarttumaan mm. tarjoamalla tuleville opettajille entistä monipuolisempia mahdollisuuksia musiikin luovaan tuottamisen ja sen ohjaamisen harjoitteluun opintojensa aikana. Säpe -täydennyskoulutuksissa (OPH) on yhteiskehittelyn periaatteella tutkittu, tuotettu ja jaettu luovan musiikin tuottamisen pedagogisia ratkaisuja ja tausta-ajattelua. Säpe-koulutuksissa on vuosina 2015–2021 jo yli 300 koulujen, musiikkioppilaitosten ja vapaan sivistystyön parissa työskentelevää musiikinopettajaa toteuttanut oman pedagogisen kehittämisprojektinsa.

Myös monet viimeaikaiset tutkimus- ja/tai kehittämishankkeet (esim. Future Songwriting) ovat pyrkineet paitsi syventämään ymmärrystä säveltämisen ja luovan musiikin tuottamisen pedagogisista kysymyksistä, myös tarjoamaan konkreettista tukea kentällä työskenteleville opettajille.

Tämän toiminnallisen esityksen tavoitteena on tarkastella säveltämisen opetuksen toteutustapoja opettajankoulutuksen ja opettajien täydennyskoulutuksen näkökulmasta. Demoamme muutamia työtapoja ja uusia näkökulmia opettamiseen konkreettisin esimerkein. Lisäksi tarjoamme lyhyen katsauksen aiheen tutkimuksen keskeisiin tuloksiin.

Työpajan tarjoavat Taideyliopiston Sibelius-Akatemia ja Ammattikorkeakoulu Metropolia. 

Pop & Jazz Konservatorio mullistaa musiikin oppimista verkossa

Musiikin verkko-opetuksen edelläkävijä Pop & Jazz Konservatorio on jo viiden vuoden ajan rakentanut räätälöityjä verkko-oppimisen apuvälineitä, jotka mahdollistavat modernin ja saavutettavan opetuksen. Valmiina on useita tuhansia opetusvideoita musiikin ilmiöistä eri instrumenteille sekä musiikin perusteiden eli säveltapailun ja musiikin teorian oppimiseen tarkoitettu mobiilisovellus Exaktor. Oppimisen ohjausjärjestelmä Itslearningin käyttöliittymät on räätälöity musiikin ja PJK:n arviointijärjestelmän tarpeisiin, ja verkko-opetuksen ulos myynnin kanavana toimii Pop & Jazz Open.

Miksi musiikin oppimisen ja osaamisen arviointi haastaa opettajan?
Miten musiikinopettaja voisi kehittää arviointitaitojaan?
Miten oppilaitosyhteisö voisi tukea musiikinopettajan arviointityötä?

Pedagoginen ajattelu on opettajan ajattelua, joka kohdistuu opetus-oppimistapahtuman eri
tekijöihin. Sen perustan muodostavat muun muassa opettajan tiedot, käsitykset, teoriat, arvot ja uskomukset. Ne voivat olla tiedostettuja tai tiedostamattomia. Opetuksen vuorovaikutustilanteissa opettajan ajattelu on sekä rationaalista että intuitiivista, hetkessä kiinni olevaa. Myös opetuksen suunnittelussa ja oman toimintansa reflektoinnissa opettaja tarvitsee pedagogista ajattelua.

Arviointi liittyy lähes kaikkiin opetuksen toteuttamiseen liittyviin tekijöihin: tavoitteisiin, työtapoihin, oppimisympäristöihin ja myös opetuksen suunnitteluun, opetus-oppimistilanteiden vuorovaikutukseen ja oman työn kehittämiseen. Arviointi on pedagogista ajattelua.

Keskustelua alustamassa
KT, MuM Eija Kauppinen, MuM Elina Laakso ja Musiikkipedagogi AMK Timo Saarinen.

Musiikkikasvatuksen opiskelijoiden perinteiset Kissanpäivät integroituvat tänä vuonna Mukaan!-päiviin. Työpajassa päästään kuulemaan tulevaisuuden musiikinopettajien tuoreita näkökulmia.

Tiisa Ruisniemi (MuM) on Espoon musiikkiopiston rytmiikan lehtori, monipuolinen musiikkipedagogi ja kehomuusikko. Tiisa opettaa rytmiikkaa 5-vuotiaista aikuisiin, aloittajista pitkälle edenneisiin, ja pitää kursseja ja koulutuksia harrastajille ja musiikkialan ammattilaisille. 
Tiisa luo ja säveltää rytmiikkaharjoitteita, -lauluja ja koreografioita, ja kehittää rytmiikan opetusta vastaten nykypäivän ja tulevaisuuden musiikkikasvatuksen haasteisiin. 

Työpajasta saat rytmikkäitä eväitä opetustyöhösi.

Yhdenvertaisuuden toteutuminen musiikinopetuksessa

Pohdintaa yhdenvertaisuuden toteutumisesta peruskoulun musiikin opetuksessa sekä taiteen perusopetuksen oppilaitoksissa. Ajatuksia arvioinnista sekä moninaisista oppijoista, opettamisesta ja opettajuudesta.

Musiikin mahdollisuudet ovat monet, mutta haasteita ja kehitettävääkin löytyy. Millaisia musiikkipolkuja tulevaisuudessa rakennamme? 

Ohjaajina
Johanna Hasu, pianonsoiton lehtori, FT
Katja Sutela, musiikkikasvatuksen yliopistonlehtori, KT

Erityistä koulutustehtävää toteuttavat musiikkilukiot Sibelius-lukio, Tapiolan lukio, Kaustisen musiikkilukio ja Tölö gymnasium ovat saaneet Opetus- ja kulttuuriministeriöltä valtakunnallisen kehittämistehtävän. LUMOKE -nimellä (lukion musiikinopetuksen kehittäminen) kulkeva kehittämistehtävähanke jatkuu 31.7.2025 saakka, ja yksi sen keskeisimpiä sisältöjä on lukion musiikinopettajille suunnattu opetusmateriaalipankki, joka löytyy osoitteesta www.lumoke.fi. Kehittäjälukioiden musiikinopettajat valmistavat tälle verkoalustalle opetusmateriaalia lukioiden musiikinopetuksen käyttöön. Tämän lisäksi uutta materiaalia tilataan jatkuvasti lisää muilta musiikin ammattilaisilta.

LUMOKE-hanke tuo Mukaan!-päiville tuulahduksen maailmalta: etnomusiikin työpaja on suunnattu lukion musiikinopettajille, ja siinä toteutetaan yhdessä LUMOKE-hankkeelle sovitettu maailmanmusiikkikappale koulusoitinversiona. 

PIILOMETSÄN PORTTI – Musiikkileikkiä ja tarinan taikaa

Työpajassa opitaan uusia musiikkileikkejä, käydään läpi monipuolisia musiikillisia
työtapoja sekä saadaan ideoita musiikin elämykselliseen käyttöön.

Kouluttajina varhaisiänmusiikinopettajat Sari Kallioranta ja
Hanna-Leena Tammiruusu

Työpajan tarjoaa Musiikki- ja Kulttuurikeskus VERSO

14.00–14.45 OHJELMA 2

Ohjelma jatkuu työpajoilla, luennoilla ja demokonserteilla. Valitse alla olevista ohjelmista yksi johon osallistut.

Millaista on soittaa ja laulaa yhdessä juuri niillä taidoilla, mitä sinulla on? Tampereen Normaalikoulun musiikkiluokkien demokonsertissa esiintyy oppilaita luokilta 3C, 4C, 5C, 7A, 8A ja 9A. Ohjaajina Leena Toivanen, Sanna Hollström, Pipsa Sassila ja Outi Erkkilä.

Opettajan ja oppilaan roolit sävellysprosessissa

Suomen Säveltäjät ry. on osallistunut  aktiivisesti sävellyspedagogiikan kehittämiseen valtakunnallisesti ja kansainvälisesti. Tästä esimerkkinä on suuren suosion saanut sävellysharjoituksia sisältävä Opus 1 -sivusto (www.opus1.fi). 

Sanna Ahvenjärven, Minna Leinosen ja Markku Klamin workshopissa tarkastellaan raikkaalla tavalla, kuinka ohjata säveltämistä ryhmätyöskentelyssä siten, että tilaa jää oppilaiden omalle oivaltamiselle. Lähtökohtana on kannustava ja innostava vuorovaikutus oppilaiden ja sävellyksen ohjaajan välillä. Nuotinlukutaito ei ole edellytys säveltämiselle.


Säveltämisen ohjaaminen avaa oven luovan keksimisen ja tekemisen maailmaan mahdollistaen oppilaille erilaisia, uniikkeja opintopolkuja. Tervetuloa tutustumaan opettajan rooliin säveltämisen ohjaajana!

Työpajan tarjoaa Suomen Säveltäjät ry

Etäopetus tuli osaksi opetustamme hetkessä ja se tuli jäädäkseen. Työpajassa käsitellään etäopetuksen mahdollisuuksia musiikkiopisto-opetuksessa, erityisesti soitonopetuksen perustasoilla. Koulutuksessa käydään läpi yleisimpiä etäopetukseen soveltuvia alustoja ja sovelluksia, vuorovaikutusta etäpedagogiikassa ja opettajien parhaat niksit.

Inga Rikandi (MusicUs) on pitkän linjan musiikkikasvatuksen kouluttaja, pianisti, oppikirjantekijä ja musiikin tohtori. Hänen erikoisen kiinnostuksen kohteena ovat improvisointi ja oppilaan luovan potentiaalin tukeminen ja vapauttaminen. Parhaillaan hän on keskittynyt ottamaan selvää ja testaamaan etäopetuksen mahdollisuuksia ja rajoitteita musiikkiopistoympäristössä ja kehittämään etäopetukseen soveltuvia materiaaleja ja työtapoja. 

Miksi musiikin oppimisen ja osaamisen arviointi haastaa opettajan?
Miten musiikinopettaja voisi kehittää arviointitaitojaan?
Miten oppilaitosyhteisö voisi tukea musiikinopettajan arviointityötä?

Pedagoginen ajattelu on opettajan ajattelua, joka kohdistuu opetus-oppimistapahtuman eri
tekijöihin. Sen perustan muodostavat muun muassa opettajan tiedot, käsitykset, teoriat, arvot ja uskomukset. Ne voivat olla tiedostettuja tai tiedostamattomia. Opetuksen vuorovaikutustilanteissa opettajan ajattelu on sekä rationaalista että intuitiivista, hetkessä kiinni olevaa. Myös opetuksen suunnittelussa ja oman toimintansa reflektoinnissa opettaja tarvitsee pedagogista ajattelua.

Arviointi liittyy lähes kaikkiin opetuksen toteuttamiseen liittyviin tekijöihin: tavoitteisiin, työtapoihin, oppimisympäristöihin ja myös opetuksen suunnitteluun, opetus-oppimistilanteiden vuorovaikutukseen ja oman työn kehittämiseen. Arviointi on pedagogista ajattelua.

Keskustelua alustamassa
KT, MuM Eija Kauppinen, MuM Elina Laakso ja Musiikkipedagogi AMK Timo Saarinen.

Movement-hankkeen avulla vahvistetaan koululaisten elämänhallintataitoja ja resilienssikykyjä sekä tiivistetään Keski-Helsingin musiikkiopiston ja lähikoulujen yhteistyötä. Hankkeen muut osallistujamaat ovat Italia, Ranska ja Espanja. 
 
Kuinka kansainvälinen Erasmus+ -hanke palvelee suomalaista musiikinopetusta?
Kannattaako osallisuus hankkeessa? Kuka hyötyy hankkeesta? Tuoko se jotain uutta esille? 
 
Hanketta esittelee Keski-Helsingin musiikkiopiston rehtori Petri Aarnio
 

JaSeSoi – vapaan musiikkikasvatuksen yhdistys edistää Orff-pedagogista musiikkikasvatusta Suomessa ja kansainvälisesti järjestämällä monipuolista koulutusta. Yhdistyksen koulutusten tavoitteena on tukea osallistujan omaa pedagogista ja musiikillista kasvua, hyvinvointia ja työssä jaksamista. 

Mukaan!-päivien työpajassa laitetaan rytmi sykkimään ja laulu raikamaan!

Tarinallinen musiikinopetus kokonaisvaltaisen oppimisen työvälineenä

Tässä työpajassa kaikki pääsevät aktiivisesti mukaan musiikilliseen toimintaan. Rytmiikkaa, improvisaatiota ja klassista musiikkia hyödyntäen tutustutaan työkaluihin, joita voit hyödyntää erilaisten oppijoiden, lasten ja nuorten musiikinopetuksessa. Työpajan keskiössä on tarina, elämyksellisyys, moniaistillisuus ja myönteinen oppimisilmapiiri.

Ohjaajina
Lotte Nyberg, musiikkipedagogi YAMK
Aino-Reeta Komulainen, musiikinopettaja FM

Collegium ry esittelee toimintamallinsa  musiikkiopistoille ja muille ja osallistujat pääsevät myös tutustumaan Collegiumin materiaalituotantoon ja kokeilemaan sitä käytännössä työpajan muodossa.
 

Jan Nyberg on luonut uraa opetuksen ohessa myös sosiaalisessa mediassa, jossa hänellä on yli 100 000 seuraajaa eri sosiaalisen median alustoilla. Mitä lisäarvoa sosiaalisen median käyttö voi tuoda omalle opeuralle? Voiko somea hyödyntää oppitunneilla? Mistä lähteä sometuksessa liikkeelle, ja mitä kaikkea tulee ottaa huomioon? Tervetuloa kuulolle!

Kuva: Mari Waegelein

Työpajan tarjoaa Koulujen musiikinopettajat ry

15.00–15.45 KAHVIKUPPIKUNNAT

Oletko jousisoitinpettaja, pianopedagogi, koulunmusiikinopettaja vai muhaope? Etsi oma kuppikuntasi ja tapaa kollegasi ympäri Suomen!

Tutustu Suomen jousisoitinopettajat yhdistyksen toimintaan verkkosivuosoitteessa: www.estafinland.fi

Liity SJO ry -jäseneksi: www.estafinland.fi/jasenlomake

Keskustelua aiheista:

-alttoviulun ja kontrabasson soiton opetusresurssit musiikkioppilaitoksissa
-jousisoitinopiskelijan opiskelumotivaatio ja jaksaminen

 

Suomen Huiluseuran kotisivut
www.suomenhuiluseura.fi

Liity jäseneksi

Aiheena Tampere-talossa: HUILULLA IMPROVISOIDEN

”Improvisaatio osana musiikkiopiston perusopetuksen opintopolkua.”
Annika Gummerus-Putkinen (Pop-Jazz Konservatorio)

Keskustelua oppilasrekrystä ja oppilaiden saamisesta puhallinsoittimiin. Vaskisoitinten opettaja Esa Fagerholm alustaa oppilasvalinnoista ja kerhotoiminnasta Vaasassa. Tilaisuuden puheenjohtajana toimii Jouni Auramo.

”Tule tapaamaan kantelekollegojasi! Kahvitellaan, rupatellaan ja vaihdetaan ajatuksia ja kuulumisia hyvässä hengessä!”

16.00–16.30 PAUKEPIIRI: OTA RYTMI KÄYTTÖÖSI!

Perjantain päivän lopuksi etsitään yhteinen syke ja soitetaan Tampere-talo täyteen rytmiä ja pauketta! Paukepiiri on pedagoginen rytmityökalu, jolla motivoit ryhmäsi oppimaan ja löytämään uutta. Vuoden 2021 suurimmat jamit ovat Tampereella!