Mukaan! 2021 -raportti

Suomen musiikkikasvatusseura – FiSME ry:n Mukaan! V valtakunnalliset musiikkikasvatuspäivät järjestettiin 17.–20.11.2021 Tampere-talossa yhteistyössä Tampere-talon, Suomen musiikkioppilaitosten liiton, Suomen konservatorioliiton, Suomen Sinfoniaorkesterit ry:n ja monien muiden FiSMEn verkostoihin kuuluvien yhteistyökumppaneiden kanssa. Koronapandemiasta huolimatta tapahtuma pystyttiin järjestämään suunnitellusti. 

Tapahtuman rakenne

Mukaan! -päivät järjestettiin nelipäiväisenä. Jokaisella päivällä oli oma otsikkonsa ja teemansa, jonka mukaan ohjelma oli suunniteltu. Ohjelma löytyy kokonaisuudessaan FiSMEn sivuilta.

Keskiviikko 17.11.2021 Musiikki vaikuttaa!

Avajaispäivä Musiikki vaikuttaa! oli suunnattu orkestereiden ja muiden kulttuurilaitosten yleisötyöntekijöille, lastenmusiiikkialan toimijoille ja opettajille, jotka toimivat varhaiskasvatuksessa, koulussa ja musiikkiopistossa sekä musiikin alan oppilaitoksissa. Avajaispäivän ohjelman teemat käsittelivät verkostoitumista ja yhteistyön merkitystä eri toimijoiden kesken. Lastenmusiikkiseminaarissa kuultiin puheenvuoroja lasten kanssa laulamisesta. Päivän ohjelma toteutettiin yhteistyössä Suomen sinfoniaorkesterit ry:n ja Lastenmusiikki ry:n kanssa. Avajaispäivään oli ilmoittautunut 199 osallistujaa. Aamupäivän ohjelmaan sekä lastenmusiikkiseminaariin oli mahdollista osallistua myös etäyhteydellä. 

Torstai 18.11.2021 Musiikki yhdistää!

Toisen päivän otsikko Musiikki yhdistää! toi yhteen musiikkikasvatuksen koulutuksen kehittäjät. Ohjelmassa pohdittiin musiikkikasvatuksen tulevaisuutta ja tutkimusta. Puheenvuoroissa otettiin kantaa Musiikkikasvatuksen visio 2030 -työhön ja sen jatkotoimenpiteisiin. Ohjelmaan integroitui musiikkikasvatuksen tutkimusseminaari, jossa kuultiin 20 esitystä ajankohtaisista tutkimuksista. Päivän aikana oli myös mahdollisuus tutusta postereihin. Toiseen seminaaripäivään oli ilmoittautunut 323 osallistujaa. Aamupäivän ohjelmaan oli mahdollista osallistua etäyhteydellä.

Perjantai 19.11.2021 Musiikki kasvattaa!

Tapahtuman kolmas päivä Musiikki kasvattaa! oli aiempien vuosien tapaan omistettu asiantuntijoille, pedagogeille ja kaikille musiikkia opettaville. Päivän ohjelma koostui kaikille yhteisestä aamupäiväosuudesta, jossa puhujina olivat Kaisa Vuorinen, Perttu Pölönen, Iiro Rantala ja Tarja Halonen. Iltapäivän ohjelmassa oli rinnakkaisia työpajoja, luentoja, demokonsertteja sekä kahvikuppikuntatapaamiset, joissa oli mahdollisuus verkostoitua oman alan kollegojen kanssa. Perjantaipäivään oli ilmoittautunut 837 osallistujaa. Etäyhteydellä oli mahdollista osallistua aamupäivän ohjelmaan, sekä kahteen iltapäivän ohjelmaan (Askarruttaako arviointi ja Sävelletään 1& 2)

Lauantai 20.11.2021 Musiikki soi!

Tapahtuman viimeinen Musiikki soi! -päivä oli kaikelle yleisölle avoin ja järjestettiin yhteistyössä Pirkanmaanseudun musiikkiopistojen ja Tampere-talon kanssa. Ohjelmassa oli lähes 100 esitystä aamukymmenestä iltakuuteen. Mukana oli muun muassa kuoroja, orkestereita, muskareita, sirkusta ja tanssia sekä lastenmusiikkipäivän juhlakonsertti. Koko päivän ohjelman kattavat liput olivat myynnissä lippu.fi -sivulla hintaan 10/5€. Lippuja myytiin reilut 1800 kpl. 

Tarja Halonen ja Iiro Rantala. Kuva: Ville Hautakangas

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen tapahtumaan avautui 13.9. ja oli auki 31.10. asti.  Ilmoittautumisalustana toimi Webropol-lomake. Lomakkeella pystyi ilmoittautumaan eri päiville paikan päällä tai etäyhteydellä, valitsemaan perjantai-iltapäivän ohjelmat sekä ilmoittautua Konserttikeskuksen KoKeMus -festivaalin aamukonsertteihin. Lomakkeen kautta suoritettiin osallistumismaksu 20/10€. FiSMEn jäsenet sekä tapahtuman esiintyjät saivat osallistua maksutta.

Ilmoittautumislomakkeessa oli alusta asti teknisiä ongelmia, joita Webropol ei pystynyt koko ilmoittautumisaikana korjaamaan. Joidenkin osallistujien kohdalla lomake antoi virheilmoituksen, eikä ilmoittautuminen onnistunut. Webropolin kautta lähetetyt tiedotteet tai ilmoittautumisen vahvistusviestit eivät myöskään saavuttaneet kaikki ilmoittautuneita. Tämä aiheutti paljon harmia ja lisätyötä. Kaiken kaikkiaan tapahtumaan ilmoittautui lomakkeen kautta 904 osallistujaa.

Koronaturvallisuus

Juuri ennen tapahtuman alkua heikentynyt koronapandemiatilanne vaikutti paikan päälle ilmoittautuneiden määrään, ja moni siirtyikin seuraamaan ohjelmaa etäyhteydellä. Tampere-talo otti koronapassin käyttöön tapahtuman ensimmäisenä päivänä 17.11. alkaen. Tämä toi osaltaan lisätyötä ja hämmennystä osallistujien ja esiintyjien kesken. Koronapassitarkastukset sujuivat kuitenkin hyvin ja osallistujat olivat suurimmaksi osaksi tyytyväisiä. Tapahtumassa noudatettiin Tampere-talon suositusta maskien käytöstä, ja käsidesiä oli tarjolla runsaasti. FiSMEn tietoon ei tullut yhtäkään koronatartuntaketjua tai altistumista tapahtuman ajalta.

Yhteistyökumppanit

Valtakunnalliset musiikkikasvatuspäivät on alusta asti järjestetty joukkoistamisen periaatteella. FiSMEn verkoston yhteistyökumppanit ovat saaneet ehdottaa tapahtumaan ohjelmaa, josta FiSMEn ohjelmatyöryhmä kokosi ohjelmarungon. Ohjelmatyöryhmään kuuluivat puheenjohtaja Suvi Saarikallio, pääsihteeri Anna-Liina Lindeberg sekä hallituksen jäsenet Jouni Auramo, Noora Herranen ja Petri Aarnio.

Tapahtuman suurimmat yhteistyökumppanit olivat Tampere-talo, Suomen musiikkioppilaitosten liitto, Suomen konservatorioliitto, Suomen sinfoniaorkesterit ry, Konserttikeskus ry sekä Lastenmusiikki ry ja Jyväskylän yliopisto. Tapahtuman suurimmat tukijat olivat Tampereen kaupunki sekä Opetushallitus. Muita yhteistyökumppaneita olivat mm. Oulun yliopisto, Helsingin kaupunginorkesteri, Metropolia Ammattikorkeakoulu, Taideyliopisto ja Tampere filharmonia.

Kuva: Anna-Liina Lindeberg

Tiedotus

Mukaan! -päivien ohjelma julkistettiin 25.5.2021. Tapahtumasta tiedotettiin FiSMEn verkkosivuilla, jäsentiedotteissa sekä sosiaalisessa mediassa (Facebook ja Instagram). Sosiaalisen median alustoilla käytettiin myös maksullisia mainoksia. Tietoa jaettiin myös  FiSMEn verkostotapaamisissa sekä FiSMEn verkostojen välityksellä, mm. Suomen musiikkioppilaitosten liiton ja Konservaorioliiton jäsentiedotteiden kautta. 

Tapahtumaan osallistuneille lähetettiin Webropolin kautta osallistujainfo sekä tieto koronapassin käyttöönotosta. Esiintyjiin ja näytteilleasettajiin oltiin yhteydessä sähköpostitse

Palaute

Tapahtumasta kerättiin palautetta jo tapahtuman aikana Google forms -lomakkeella. Lomakkeelle johtava QR-koodi oli esillä Tampere-talon ilmoittautumispisteellä. Linkki palautelomakkeeseen lähetettiin kaikille ilmoittautuneille Webropolin kautta. Palautekyselyyn vastasi 202 henkilöä, joista suurin osa (166) oli tapahtuman osallistujia ja loput esiintyjiä, näytteilleasettajia tai talkooväkeä. Valtaosa (70%) kyselyyn vastanneista oli saanut tiedon tapahtumasta työpaikalta tai kollegalta. Seuraavaksi eniten tieto oli saavuttanut FiSMEN jäsentiedotteen tai sosiaalisen median kautta. Kyselyyn vastanneista 74% osallistui tapahtumaan paikan päällä, 13% etänä ja 13% sekä etänä että paikan päällä.

Palautteen mukaan suurin osa osallistujista oli tyytyväisiä tapahtuman viestintään ja tiedotukseen, aikatauluihin, tiloihin ja ohjelmaan. Erityistä kiitosta saivat torstain ja  perjantain aamupäivien puhujat sekä perjantai-iltapäivän työpajat. Muutos- ja parannusehdotuksissa nousi esiin muun muassa ohjelman aikataulutus. Ohjelmiin toivottiin lisää väljyyttä ja mahdollisuuksia keskusteluille sekä osallistumista useampaan mielenkiintoiseen ohjelmaan.

Kuva: Ville Hautakangas

Yhteenveto ja johtopäätökset

Tapahtuma oli monin tavoin erittäin onnistunut. Tavoitteena oli järjestää kaikkien aikojen suurimmat valtakunnalliset musiikkikasvatuspäivät ja siinä myös onnistuttiin. Ohjelma oli tasokas ja monipuolinen, ja kansallisen tason yhteinen kokoontuminen antoi mahdollisuuden vaihtaa kokemuksia ja ideoita suomalaisen musiikkikasvatuksen nykytilasta ja kehittämisestä. Lauantain yleisöpäivä tarjosi erinomaisen näköalan Pirkanmaan musiikkikasvatustoimintaan. Palautteista saatiin hyviä vinkkejä ja kehitysehdotuksia musiikkikasvatuspäivien tuleviin vuosiin.

Koronapandemiasta huolimatta tapahtuma pystyttiin järjestämään suunnitellusti ja osallistujia oli enemmän kuin koskaan aiemmin. Tampere-talon tilat mahdollistivat suurten joukkojen kokoontumisen sekä monien rinnakkaisten ohjelmien järjestämisen. Yhteistyö Tampere-talon kanssa sujui hyvin. Tampereen kaupungin sekä muiden rahoittajien tuki mahdollisti tapahtuman järjestämisen suuressa mittakaavassa.

Seuraavat valtakunnalliset musiikkikasvatuspäivät järjestetään marraskuussa 2023. 

Lämpimät kiitokset kaikille tapahtuman järjestelyihin osallistuneille sekä yhteistyökumppaneille!

Suomen musiikkikasvatusseura – FiSME ry