JaSeSoi!

JaSeSoi ry suomalaisen musiikkikasvatuksen eturintamassa
– Innostuksen ja jakamisen energiaa yli 30 vuoden ajan.

JaSeSoi ry on musiikkikasvatusyhdistys, joka on toiminut Suomessa jo yli 30 vuotta. Yhdistys tarjoaa koulutusta kaikille musiikkia työssään käyttäville. Vuosien varrella suuri joukko musiikkikasvattajia on saanut ammatillista täydennyskoulutusta, ideoita, inspiraatiota ja jaksamista omaan työhönsä JaSeSoin kursseilta. Koko toimintansa ajan JaSeSoi on kulkenut maamme musiikkikasvatuksen edelläkävijänä ja monia JaSeSoin perusajatuksia on kirjattu uuteen opetussuunnitelmaan. JaSeSoi vaikuttaa myös kansainvälisessä Orff-yhdistysten verkostossa ja tuo Orff-pedagogista ajattelua suomalaiseen musiikkikasvatukseen.

Musiikkikasvatusyhdistys JaSeSoilla on nimessänsä lisämääre: Vapaan musiikkikasvatuksen yhdistys. Soili Perkiö, yksi JaSeSoin pääkouluttajista, määrittelee asian siten, että JaSeSoin koulutuksiin saavat tulla kaikki, joita vapaa ja luova musiikkikasvatus kiinnostaa. Pääsykokeita tai tutkintotodistuksia ei kursseille tulijoilta vaadita. Näin JaSeSoi kokoaa yhteen musiikkikasvatuksen eri kentillä työskenteleviä ihmisiä varhaiskasvatuksesta yliopisto-opettajiin ja vapaasta sivistystyöstä musiikkioppilaitoksiin.

Suomen Orff-yhdistyksenä JaSeSoi tuo Orff-pedagogiikkaan liittyvää ajattelua suomalaiseen musiikkikasvatukseen. Orff-pedagogiikka on avoin musiikkipedagoginen lähestymistapa, jossa jokainen opettaja etsii oman tapansa ohjata ja opettaa. Tavoitteena on mahdollisimman monipuolinen oppimisprosessi, jossa soitto,laulu,liike ja puhe limittyvät. Vapaaseen musiikkikasvatukseen mahtuu erilaisia suuntauksia ja toimintatapoja, eikä tiukkoja rajoja eri pedagogioiden välille vedetä. JaSeSoin henkeen kuuluu toiminnallisuus, yhteisöllisyys ja avoin ideoiden jakaminen.

Kuva: JaSeSoi ry

Musiikkikasvatuksen edelläkävijä

JaSeSoin perustajajäsen Harri Setälä on kertonut, että MUSISOI-yhdistys, jonka toiminnan jatkaja JaSeSoi on, perustettiin aikoinaan, kun opettajien Veso-päivillä naiset kutoivat sukkaa ja miehet katsoivat kelloa ja haukottelivat. Oli siis pakko järjestää toimintaa. JaSeSoi onkin luonut omat toimivat koulutustradionsa ja tavat järjestää kursseja, joissa ei haukotella, eikä turhia puhuta, vaan toimitaan. JaSeSoilla on muutama vuosi sitten julkaistu oma opetussuunnitelma ja sen päivittämisen myötä JaSeSoin sisällöt ja toiminta ovat kehittyneet ajan mukana. Setälä toteaa JaSeSoin olevan suomalaisen musiikkikasvatuksen kärjessä. Orff-koulutukseen keskittyvän Musiikkipedagogiikan koulutusohjelman lisäksi JaSeSoilla on muuta kurssitoimintaa, joka on vapaampaa ja yhdistää eri pedagogioita. Kaikki kouluttajat eivät välttämättä ole saaneet Orff-pedagogista koulutusta, mutta toimivat hengessä, jossa Soili Perkiön sanoja lainaten ryhmät laitetaan musisoimaan ja iloitaan.

Jasesoi on alusta lähtien hyödyntänyt kansainvälistä osaamista musiikkikasvatuksessa tuomalla maahan ulkomaisia kouluttajia. Yhdistys myös kannustaa ja tukee jäsentensä kouluttautumista ulkomailla. Lisäksi JaSeSoin Suomeen tuomat kansainväliset kouluttajat vierailevat kouluttamassa musiikkioppilaitoksissa ja kouluissa eri puolilla maatamme. Markku Kaikkonen, Musiikin erityispalvelukeskus Resonaarin johtaja arvostaa sitä, että JaSesoi yhdistyksenä tuo maahan erityisosaamista ja haluaa vielä jakaa sitä eri toimijoille. Kaikkosen mukaan tämä on osa tasa-arvoista musiikinopetusta ja vaikuttaa yleiseen asenteeseen – siihen, että kaikki saavat soittaa lähtökohdista riippumatta. JaSeSoin kansainvälisten yhteyksien kautta musiikkikasvatus Suomessa on rikastunut ja monipuolistunut.

Avaimia uuteen musiikin opetussuunnitelmaan

Uuteen valtakunnalliseen opetussuunnitelmaan on kirjattu JaSeSoin perusajatuksia, kuten musiikkiliikunta ja säveltäminen. Terhi Oksanen, joka on JaSeSoin kouluttajana toimimisen lisäksi musiikinopettajana yläkoulussa, iloitsee siitä, että Orff-pedagogiikan oppijalähtöisyys on tullut opetussuunnitelmaan sisältölähtöisyyden sijaan.
– Oppilas on aktiivisessa roolissa ja tuottaa musiikkia itse. Tärkeitä ovat oppimisen ja oivaltamisen ilo, ajattelun taidot ja ongelmanratkaisut. Tuetaan vahvuuksia – sitä missä on jo vahva ja luodaan positiivisen oppimisen ja kasvamisen prosessi. Ryhmän vahvuus tukee ja auttaa. Orff-pedagogiikassa on hienoa se, että jokainen saa lähteä omalta tasoltaan.

Myös opettajalle Orff-pedagogiikka antaa avaimia kokonaisvaltaiseen musiikinopettamisen toimintakulttuuriin.Terhi Oksasta Orff-pedagoginen lähestymistapa on erityisesti auttanut oman opettajuuden rakentamisessa.
– Musiikinopetuksessa usein lähdetään valmiin musiikin toistamisesta. Tässä lähdetään musiikin elementtien kautta ja lähtökohtana onkin luova toiminta ja tekeminen. Tämä kaikki on ollut kasvun prosessia itselleni. Olen saanut välineitä oppijan luovuuden ylläpitämiseen ja sen kasvattamiseen. Se on iso juttu. Myös kehollisen oppimisen ajatus on ollut mielenkiintoinen näkökulma.

Oksanen uskoo, että JaSeSoin myötä Suomeen on kasvanut joukko opettajia, jotka ovat sisäistäneet opettajuuden olevan prosessi. Opettajuus ei ole valmis koskaan, se on prosessia, matkantekoa, joka vaatii aikaa kypsyä.

Kuva: JaSeSoi ry

Laaja kurssien kirjo odottaa osallistujia

Jasesoi järjestää tänä vuonna useita erilaisia ja monipuolisia kursseja, joista ensimmäinen on perinteinen Rytmis 17.-19.3. Järvenpäässä. Jasesoi tekee yhteistyötä seurakuntaopiston kanssa, ja Järvenpään kampus tarjoaa kursseille hyvät olosuhteet. Luvassa on monipuolinen, virkistävä ja virikkeitä antava viikonloppu huippupedagogien johdolla. Rytmiksen kouluttajina tänä vuonna ovat Oriol Ferré Puntos (Katalonia), Maija Karhinen-Ilo ja Nathan Riki Thomson (Suomi/Australia). Viikonloppukurssi sopii kaikille musiikkia työssään käyttäville

Orff-pedagogiikkaan syventymistä ja oman opettajuuden kehittämistä tarjoaa Musiikkipedagoginen koulutusohjelma (“Orff-kurssit”), joka on kolmena eri vuonna jaksolta toiselle etenevä ja syvenevä kurssikokonaisuus. Tänä vuonna se on 6.-11.6. Järvenpäässä. Kouluttajina ovat Sofia Lopez-Ibor (Espanja/USA), Soili Perkiö, Markku Kaikkonen, Terhi Oksanen, Elisa Seppänen ja Satu Sopanen. Intensiivinen koulutusohjelma on ollut viime vuosina erittäin suosittu, vuosi sitten osallistujia oli yhteensä lähes sata. Kolmen vuoden kokonaisuus päättyy lopputyöseminaariin, jossa punotaan yhteen osallistujien kokemuksia ja ajatuksia omasta pedagogisesta kasvusta. JaSeSoi pyrkii tarjoamaan myös ainakin yhdelle päätoimiselle opiskelijalle ilmaisen 1.vuoden kurssin kutsuhakemusten perusteella.

Heti tämän kurssin jälkeen on vuorossa Mitä tehdä musatunnilla II (12.-14.6.), joka on suunnattu musiikin- ja luokanopettajille ja järjestetään yhteistyössä KMO:n kanssa. Kurssi on jatko-osa suuren suosion saaneelle ensimmäiselle kurssille.

Kuva: JaSeSoi ry.

JaSeSoin kesän huipentaa kansainvälinen Maailmankylä eli World Village-kurssi (30.7.-4.8.), johon saapuu osallistujia ympäri maailmaa. Viime vuonna kurssi järjestettiin ensimmäisen kerran Keuruulla ja sinne saapui ennätykselliset 80 ihmistä 17 eri maasta. Tänä vuonna teemana on “Rhytm and emotions” ja kouluttajina Polo Vallejo (Espanja): “Rhytmical roots of World music” ja Soili Perkiö: “Growing with music”.

Näiden kurssien lisäksi JaSeSoi järjestää pienimuotoisia tapaamisia soittajaisten muodossa sekä paikallisten järjestäjien kanssa kursseja eri puolella Suomea. Jäsenille ilmainen ja kaikille avoin koulutustapahtuma on SyysSeSoi, joka tänä vuonna on 23.9. Järvenpäässä.

Kurssien lisäksi JaSeSoi julkaisee kahdesti vuodessa ilmestyvää JaSeSoi Journal-lehteä. JaSeSoi on ollut mukana myös yhteispohjoismaisessa Nordic Sounds -hankkeessa, jonka alullepanijoita ovat Soili Perkiö ja Elisa Seppänen. Hankkeen tarkoituksena on tuoda esiin Pohjoismaiden omaa kulttuuriperintöä ja siitä kumpuavaa opetusmateriaalia kaikkien musiikkikasvattajien käyttöön. Materiaali julkaistaan verkossa vuoden 2017 aikana.

Toivotamme kaikki musiikkipedagogiasta kiinnostuneet tervetulleiksi kursseillemme kokemaan innostuksen ja jakamisen synnyttämän energian!

Tiina Keisanen ja Laura Vainio
Kirjoittajat ovat Jasesoi ry:n hallituksen jäseniä ja JaSeSoi Journalin toimittajia. Tiina Keisanen on musiikkiin erikoistunut luokanopettaja ja lastentarhanopettaja. Laura Vainio on musiikin maisteri ja varhaisiänmusiikinopettaja.

Teksti perustuu pääosin Tiina Keisasen artikkeliin “Ovet auki ja musisoimaan. JaSeSoi ry suomalaisessa musiikkikasvatuksessa”. Jasesoi Journal 2/2015.