Musiikin verkko-opetus Pop & Jazz Konservatoriossa

Julkaistu 4.10.2019

Tässä kirjoituksessa esitellään Pop & Jazz Konservatorion kehittämiä ratkaisuja soiton, laulun ja musiikin teorian verkko-opetukseen. Jos aihe kiinnostaa, voit tulla kuuntelemaan esitelmää Jyväskylän Musiikkikasvatuspäivillä perjantaina 15.11.2019 klo 15.30.

Globaalissa maailmassa mikään ala ei enää voi sivuuttaa Internetin valtavaa kehitystä. Monet toimialat ovat mullistuneet verkon myötä kokonaan. Maailman arvokkain taksiyritys ei omista yhtään taksia, suurin majoitustoimija ei omista yhtään hotellia. Suomen vähittäiskauppa hukkasi h-hetkensä ja ulkomaiset verkkokaupat vievät nyt suomalaisten rahat. Youtube on maailman suurin opetusalusta, jonka kylkeen kehitetään tekoälyn avulla opettajattomia oppimisratkaisuja.

Onko Suomen tehokas ja laadukas musiikinopetusala nyt hukkaamassa omat mahdollisuutensa? Miten motivoida nuoria ja vähän vanhempiakin opettelemaan taitoja, joita pitää harjoitella? Jaksavatko oppilaat harjoitella vain perinteisillä tavoilla? Ottaako Google tai Alibaba jatkossa haltuunsa koko musiikin opetuksen? Jopa kirjastot tarjoavat nykyään musiikin verkko-opetusta.

Pop & Jazz Konservatorio on vuodesta 2014 kehittänyt musiikin verkko-opetusta ja haluaa valjastaa verkon työkalut laajasti eri kohde- ja kieliryhmien käyttöön e-kirjastosta riippumattomiin verkko-opiskelukursseihin ja muskarista ammatilliseen koulutukseen, parantaen näin opetuksensa saavutettavuutta ja saatavuutta.

Oppilaitokselle on erittäin tärkeää, mitä tunneilla tapahtuu, mutta yhtä tähdellistä on se, mitä oppilaat tekevät tuntien välillä. Pop & Jazz Konservatorio ei suinkaan aio unohtaa perinteistä, kasvokkain tapahtuvaa opettamista, mutta verkko-oppiminen tarjoaa uusia mahdollisuuksia parantaa oppimista ajasta ja paikasta riippumatta.

Pop & Jazz Konservatorio on tehnyt jo yli tuhat opetusvideota musiikin ilmiöistä ja siirtänyt näin oppilaitoksen keskeisen pedagogisen sisällön verkkoon. Kaikki videot ovat kaikkien opettajien ja opiskelijoiden nähtävissä, mikä helpottaa opetuksen kehittämistä ja jaettua opettajuutta.

Konservatorion tilaaman Exaktor-mobiilisovelluksen avulla opiskelijat voivat jatkossa itse opetella musiikin teoriaa ja säveltapailua valitsemanaan aikana siten, että sovellus antaa välittömän palautteen. Mahdollisia harjoituksia Exaktorissa ovat rytmidiktaatti, rytminluku, kappaleen rakenteen kuuntelutehtävä, asteikon tunnistus ja muodostus, nuottien tunnistaminen oktaavialoineen, melodian kuuntelu, melodialaulu, sointujen tunnistus ja muodostus, intervallien tunnistus ja muodostus, sointujen tunnistaminen sekä bassolinjan laulaminen harmoniaan.

Oppilaitoksen yhteiseen käyttöön opetusmateriaalia tehdessään opettajien osaaminen ei rajoitu vain omaan luokkaan. Opetustavoista ja -käytännöistä voidaan keskustella, kun materiaali on kaikille nähtävissä. Puhallinsoittajat, niin opettajat kuin oppilaatkin, voivat halutessaan katsoa, miten laulajat opettelevat hengitystekniikkaa. Pianistit voivat tutkailla, miten kitaristit opettavat improvisointia.  Verkkomateriaali ja -sovellukset mahdollistavat aivan uudenlaisten musiikin opetuskokonaisuuksien räätälöinnin erilaisten oppijoiden tarpeisiin, myös erityisryhmille, vähemmistöille ja eri kieliryhmille. Näin opetuksen saatavuus ja saavutettavuus paranevat.

Pop & Jazz Konservatorio räätälöi tällä hetkellä pilvipohjaista oppimisen hallintajärjestelmä Itslearningia käytettäväksi musiikin alalla. Talon omat soitonopettajat ovat räätälöineet Itslearningin ja Exactorin käyttöliittymät konservatorion oppimis- ja arviointiprosessien mukaisiksi siten, että myös oppilasarviointi voidaan tehdä verkossa ja tiedot siirtyvät kaksisuuntaisen integraation kautta suoraan Primus-oppilashallintoon ja sieltä tarvittaessa edelleen kansalliseen Koski-tietovarantoon. Verkko-opetuksen kehittäminen on vielä kokeiluvaiheessa ja järjestelmät otetaan laajemmin koko oppilaitoksen käyttöön vuodesta 2020 alkaen.

Pop & Jazz Konservatorio ja Metropolia Ammattikorkeakoulun musiikin koulutus saavat vuoden 2021 alussa käyttöönsä yhteisen uudisrakennuksen Arabianrantaan, Metropolian luovien tekijöiden kulttuurikampuksen yhteyteen. Tällöin Konservatorion nykyiset toimitilat poistuvat käytöstä. Pop & Jazz Konservatorion uusien toimitilojen suunnittelussa on alusta asti otettu huomioon myös verkko-opetuksen vaatimukset.

Janne Murto
rehtori, Pop & Jazz Konservatorio
puheenjohtaja, Suomen konservatorioliitto