IV valtakunnalliset musiikkikasvatuspäivät Jyväskylässä

Julkaistu 20.6.2019

FiSMEn valtakunnalliset musiikkikasvatuspäivät vuosimallia 2019 järjestetään Jyväskylässä 14 – 16.11. Tapahtuma näin ollen jalkautuu ensimmäistä kertaa Helsingin ulkopuolelle, ja historiallisessa mielessä suomenkielisen opettajakoulutuksen syntysijoille. Opettajakoulutuksen, mihin alusta alkaen keskeisenä osana kuului musiikki.

Muutama sana Jyväskylän opettajakoulutuksen alkuvaiheista ja musiikin osuudesta siinä näin aluksi.

Jyväskylän seminaarin perustaminen vuonna 1863 merkitsi samalla Suomen uudenaikaisen kansakoululaitoksen syntymistä. Jyväskylä – melkoisen pieni paikkakunta tuolloin – oli seminaarin sijainnin kannalta hyvinkin tarkoituksenmukainen. Sijainti maantieteellisesti oli hyvä, ja kaupungissa oli jo tuolloin ensimmäinen suomenkielinen oppikoulu, sittemmin Jyväskylän lyseo (jota valitettavasti ei kouluna enää ole).

Laulu (ja musiikki muutoinkin) oli seminaarin lippulaiva, ja voidaan hyvinkin sanoa että suomalaisen musiikkikulttuurin (ehkäpä myös suomalaisen musiikkikasvatuksen) kannalta seminaarin aikoinaan tekemä työ oli erittäin merkittävää. Siitä voitaneen pitkälti kiittää seminaarin ensimmäisiä musiikin lehtoreita E. A. Hagforsia ja P.J. Hannikaista, sekä heidän toiminnalleen edellytykset luonutta seminaarin perustajavoimiin kuulunutta Uno Cygnaeusta. Musiikin keskeinen asema seminaarissa näkyi viikottaisissa opetustuntimäärissä – vuoteen 1917 saakka laulu ja soitto kuuluivat yhteenlaskettuna tuntimäärältään suomen kielen ja käsityön ohella tärkeimpiin oppiaineisiin. Those were the days…

Näkemys laulun ja soiton tärkeydestä suomalaisessa toimintaympäristössä siis juontaa pitkälti juurensa Jyväskylän seminaarista. Universaalisesti asia – musiikin merkitys ja voima siis – on ollut toki tuttu jo kautta historian. Maailma on muuttunut ja muuttuu, samoin musiikin käyttötottumukset ja musiikkiin liittyvät toimintatavat. Ulkopuolelta tapahtuva ohjaus ja siihen liittyvät näkemykset musiikillisesta osaamisesta (tai osaamattomuuden tunteesta) ovat saattaneet luoda sellaisen käsityksen että musiikki (miten se kulloinkin halutaan määritellä) olisi vain harvojen etuoikeus ja vain harvojen saavutettavissa. Tämän kaltaisesta näkemyksestä eivät Jyväskylän seminaarin ensimmäiset musiikin lehtorit lähteneet, eikä lähde myöskään FiSME.

Tätä kirjoitettaessa tulevien musiikkikasvatuspäivien yksityiskohtainen ohjelma ei ole vielä sataprosenttisesti valmis. Yleistemaattinen ohjelma on kuitenkin löydettävissä jo nyt FiSMEn sivuilta.

Muutokset toki mahdollisia…

Tapahtuman avauspäivän (to 14.11.19) yleisteema on ’Musiikki vaikuttaa’. Keskeisenä on musiikin ja yhteiskunnan välinen suhde. Aloitamme klo 11:00 (Jyväskylän yliopisto, Musica-rakennus, M103) lyhyillä avauspuheenvuoroilla joiden jälkeen vuorossa on valittavissa työpajoja yleisotsikolla ’Kokemuksellisuus musiikissa’.

Alkuiltapäivästä kuulemme (alkaen noin klo 12:15) esitelmät kulttuurin ja musiikin välisistä suhteista (Erkki Liikanen) sekä musiikin vaikutuksesta ihmisenä olemiseen (Suvi Saarikallio). Torstai-iltapäivä jatkuu paneelikeskustelulla aiempien esitelmien aiheisiin pohjatuen (moderaattorina FiSMEn puheenjohtaja Petri Aarnio), minkä jälkeen on vuorossa uuden kunniajäsenen nimeäminen ja hänen luentonsa.

Torstain ohjelmaan kuuluu myös FiSMEn vuosikokous, sekä (vapaaehtoisuuteen perustuen) myös Jyväskylä Sinfonian ja Erinin konsertti. Viimemainittu tapahtuma alkaa klo 19:00 Jyväskylän Paviljongissa.

Perjantain 15.11.19 teema on ’Musiikki kasvattaa’. Ohjelma alkaa klo 10:00 interaktiivisesti, ja klo 10:30 vuorossa on Andrea Schiavion keynote-luento. Samaisena aamupäivänä kuulemme pari muutakin musiikkikasvatukseen liittyvää puheenvuoroa hiljattain väitelleiltä suomalaisilta musiikkikasvattajilta. Iltapäivä koostuu lukuisista rinnakkaisista työpajoista (tarkempi ohjelma luettavissa FiSMEn sivuilta), päättyen yhteiseen loppuvetoon noin klo 16:30. Työpajojen ohjelmissa on mielenkiintoisia aiheita musiikkikasvatuksen eri osa-alueista laidasta laitaan – plus monia osa-alueita yhdistellen.

Suomen suurin (ja kaunein) mandoliiniorksteri ’Mandolin Mountain’ esiintyy lyhyillä konserttipläjäyksillään päivän mittaan (kuten myös la 16.11.19)

Perjantai-illan virallisen ohjelman päättää vanhan musiikin yhtye Yr Awenin 20-vuotisjuhlakonsertti Seminarium-salin juhlasalissa. Konsertti alkaa klo 19:00, ja siihen on vapaa pääsy. Seminarium-rakennus on Jyväskylän yliopiston vanha päärakennus, ja sen juhlasali restauroitiin muutama vuosi sitten vanhaan asuunsa. Erinomainen paikka akustiselle musiikille.

Alustavaa tietoa vielä koskien lauantaita 16.11.19.

Pääteemana: ’Musiikki yhdistää’

Perinteiseen tapaan kyseessä on yleisöpäivä’, eli tarkoituksena on saada mahdollisimman paljon ihmisiä paikalle aktiivisina osallistujina. Ohjelma alkaa klo 10:00. Mukana on kehorytmiikkaa, musatornia, aktiivitoimintaa niin lapsille kuin vanhuksille, kuorotyöpajaa etc.

Tarkempi ohjelma tästäkin FiSMEn sivuilla kesäkuun aikana.

Mainittakoon tässä yhteydessä  vielä että lauantaina 16.11.19 on säveltäjä Pekka Kostiaisen 75-vuotisjuhlakonsertti Taulumäen kirkossa klo 19:00. Pekan kontribuutio  niin Jyväskylän kuin muuhunkin suomalaiseen musiikkikasvatukseen on ollut erityisen merkittävä monen vuosikymmenen ajan. 

Hyvät musiikkikasvatusihmiset ympäri maan: lämpimästi tervetuloa Jyväskylään FiSMEn musiikkikasvatuspäiville!

Pekka Toivanen