Pre-Conference seminars

ISME:n 34. maailmankonferenssi on peruttu, mutta osa pre-konferensseista järjestetään online-seminaareina. Tietoa seminaareihin osallistumisesta tulee myöhemmin.

Research Commission (Tutkimuskomissio) 27.–31.7.2020

University of Jyväskylä / Finnish Music Campus Jyväskylä
Suvi Saarikallio, suvi.saarikallio@jyu.fi

Community Music Activity Commission (CMA)
(Yhteisömusiikin komissio)
27.–31.7.2020

Finnish National Opera & Ballet / Helsinki Music Center
Kuule minä sävellän co-operation

Early Childhood Music Education Commission (ECME)
(Varhaisiän musiikkikasvatuksen komissio)
27.–31.7.2020

Metropolia University of Applied sciences
Laura Huhtinen-Hildén

Education of the Professional Musician Commission (CEPROM)
(Musiikin ammattikoulutuksen komissio)
30.7.–1.8.2020

Oulu University, Heidi Partti, Marja Ervasti

Commission on Policy: Culture, Education and Media (Vaikuttamisen komissio) 28.7.–31.7.2020

Tuulikki Laes (tuulikki.laes@uniarts.fi), Artsequal -hanke

Music in Schools and Teacher Education Commission (MISTEC)
(Koulujen musiikkikasvatuksen komissio)
28.7.–1.8.2020

Estonian Academy of Music and Theatre, Tallinn, Estonia

Commission on Special Education Education and Music Therapy (Erityismusiikkikasvatuksen komissio) 29.7.–1.8.2020

Music for all, music with all: Equity and diversity in special music education and music therapy
Music Centre RESONAARI and Helsinki University
Venue: Helsinki University, Porthania building
Markku Kaikkonen (markku.kaikkonen@resonaari.fi)

ISME Forum for Instrumental and Vocal Teaching (Soiton ja laulun opetuksen foorumi) 31.7.–1.8.

Itä-Helsingin musiikkiopisto