rating rating svg icon facebook facebook svg icon googleplus googleplus svg icon instagram instagram svg icon mail mail svg icon twitter twitter svg icon feed feed svg icon

Esikonferenssit

Maailmankonferenssia edeltävällä viikolla kokoontuvat myös ISME:n komissiot, jotka keskittyvät tiettyihin erityisaloihin, kuten musiikkikasvatuksen tutkimukseen, varhaiskasvatukseen, erityiskasvatukseen tai koulujen musiikinopetukseen. Komissioihin osallistuminen tarjoaa mahdollisuuden syventyä tietyn erityisalueen osaajien väliseen keskusteluun. Useat esikonferenssit pidetään Suomessa. Huom! Tiedot tarkoista paikoista ja ajoista päivittyvät niiden varmistuessa.

Research Commission (Tutkimuskomissio) 27.-31.7.2020

University of Jyväskylä / Finnish Music Campus Jyväskylä

yhteyshenkilö: Suvi Saarikallio, suvi.saarikallio@jyu.fi


Community Music Activity Commission (CMA)
(Yhteisömusiikin komissio)

Finnish National Opera & Ballet / Helsinki Music Center

Kuule minä sävellän co-operation


Early Childhood Music Education Commission (ECME)
(Varhaisiän musiikkikasvatuksen komissio)

Metropolia University of Applied sciences

Laura Huhtinen-Hildén

Education of the Professional Musician Commission (CEPROM)
(Musiikin ammattikoulutuksen komissio)
30.7.-1.8.2020
Oulu University, Heidi Partti, Marja Ervasti

Lisätietoa https://www.isme-commissions.org/ceprom.html

Commission on Policy: Culture, Education and Media (Vaikuttamisen komissio) 28.7.-31.7.2020

Artsequal -hanke


Music in Schools and Teacher Education Commission (MISTEC)
(Koulujen musiikkikasvatuksen komissio)

Tallinna

Commission on Special Education Education and Music Therapy (Erityismusiikkikasvatuksen komissio)

Music Centre RESONAARI and Helsinki University

Markku Kaikkonen, markku.kaikkonen@resonaari.fi

ISME Forum for Instrumental and Vocal Teaching (Soiton ja laulun opetuksen foorumi)

Itä-Helsingin musiikkiopisto