Bakusta kohti Helsinkiä

Bakun ISME-konferenssista kohti Helsinkiä

International Society for Music Education ISME:n maailmankonferenssi järjestettiin Bakussa (Azerbaidžan) 15.-20. heinäkuuta 2018. Joka toinen vuosi järjestettävä ISME-konferenssi on yksi suurimmista kaikkia musiikkikasvattajia kokoavista tapahtumista – loistava näyteikkuna musiikkikasvatuksen monipuolisuudesta. Tämän vuoden konferenssin teemana oli Life’s Journey Through Music joskin työpajat, presentaatiot ja esitykset linkittyivät käytännössä kaikkiin musiikkikasvatuksen osa-alueisiin ja kohderyhmiin.

ISME:n maailmankonferenssi kiertää eri maanosissa. Tätä kautta pyritään nostamaan esiin musiikkikasvatuksen monipuolisuutta eri isäntämaiden erityispiirteiden näkökulmasta. Baku isäntäkaupunkina herätti myös kritiikkiä maan tai laajemmin koko lähialueen epävakauden takia. ISME:n hallitus kuitenkin halusi, että sana ”international” järjestön nimessä todella tarkoittaa kansainvälisyyttä. Konferenssi haluttiin viedä alueelle, missä ISME ei aikaisemmin ole ollut näkyvästi esillä. Samalla pyrittiin vahvistamaan konferenssin lähialueen maiden musiikkikasvatusta sekä musiikkikasvattajien verkottumista. Tätä tavoitetta tuki myös Turkic region –tapaamiset ja erillisohjelmat itsenäisenä konferenssin osana.

Bakun eksotiikkaa

Azerbaidžan oli luultavasti monille hieman eksoottinen ja kaukainen kohde eikä konferenssi ollut osallistujamäärältään suuri. Toisaalta ehkä juuri tämän ansiosta tunnelma oli mammuttikonferensseihin verrattuna lämpimämpi ja välittömämpi. Bakun kuumuus ja siisteys, turvallisuus, hyvä ruoka ja rikas musiikkikulttuuri loivat hienot puitteet varsinaisen ammatillisen annin rinnalle.

ISME pyrkii kehittämään toimintaansa siten, että se voisi palvella jäsenistöä ympärivuotisesti eikä pelkästään konferenssijärjestäjänä. Tähän liittyy järjestön aktiivisempi rooli alueellisten konferenssien tukemisessa, erilaisten projektien osarahoittajana ja julkaisutoiminnan kehittämisessä. ISME myös ylläpitää ja hallinnoi eri maiden kansallisista yhdistyksistä koostuvaa INA-verkostoa (National Affiliate). Suomen INA-edustaja ISME:ssä toimii Suomen musiikkikasvausseura – FiSME ry. Yhdistyksemme toimii siis Suomen linkkinä kansainvälisten musiikkikasvatusseurojen verkostossa.

Seuraava ISME:n maailmankonferenssi järjestetään vuonna 2020 Helsingissä, missä konferenssia isännöi Taideyliopiston Sibelius-Akatemia ja Suomen musiikkikasvatusseura Fisme ry. Ensimmäistä kertaa ISME-konferenssi palaa aikaisempaan isäntäkaupunkiin – Helsinki oli isäntäkaupunkina vuonna 1990. Kahden vuoden päästä suomalaisille avautuu hieno tilaisuus esitellä maamme musiikkikasvatusihmettä ja samalla pääsemme oppimaan kansainvälisiltä vierailtamme.

Nyt kannattaa merkitä konferenssiaika 2.-7.8.2020 kalenteriin ja hyvä varata edeltävälle viikolle aikaa ISME:n eri komissioiden pre-conference –seminaareihin osallistumista varten. Samalla sinne kalenteriin voi tietenkin lisätä myös vuoden 2022 konferenssiajan 17-22.7. Silloin suunnataan Australian Brisbaneen.

Markku Kaikkonen
Kirjoittaja toimii Musiikkikeskus Resonaarin johtajana.
Hän toimi ISME:n Special Music Education -komissiossa komissaarina vuosina 2012-2018.