Vielä 10 päivää tapahtuman alkuun!

440 musiikkikasvatusalan ammattilaista on ilmoittautunut II valtakunnallisille musiikkikasvatuspäiville. Olemme iloisia runsaasta osanotosta ja temme parhaamme, jotta päivät onnistuvat!

ISME 2016 World Conference Presentation Submissions

As you all know, the 2016 ISME World Conference will take place from 24th – 29th July in Glasgow, UK. It will be hosted by the Royal Conservatoire of Scotland and promises to be a vibrant, upbeat and truly inspiring event. The theme of the conference is “Music: for Identity, for Well-being, for Justice” and ISME is looking for a range of presentations – papers, posters, symposia and workshops. We are also very keen to see ideas for innovative sessions that create international dialogue around the conference themes. These can be written as abstracts and/or papers. Ideas include interactive exhibitions, discussions, provocations, use of new technologies, panels with multiple short talks etc. The submission system is open with a deadline of 31st October. Make sure your ISME membership is up to date and visit here to upload your submission.


Tutkittua tietoa

– 2010–2014 toteutetun Taiteesta ja kulttuurista hyvinvointia -toimintaohjelman loppuraportti https://stm.fi/julkaisu?pubid=10024/125920

– Hilppa Sorjonen ja Outi Sivonen 2015. Taide- ja kulttuurilaitosten yleisötyön muodot, laajuus ja tuloksellisuus https://www.cupore.fi/documents/Taide-jakulttuurilaitostenyleisotyonmuodot17.4..pdf

– Jutta Virolainen 2015. Kulttuuriosallistumisen muuttuvat merkitykset 2015. Katsaus taiteeseen ja kulttuuriin osallistumiseen, osallisuuteen ja osallistumattomuuteen https://www.cupore.fi/documents/Kulttuuriosallistumisenmuuttuvatmerkitykset.pdf

– Opas kulttuurikohteen saavutettavuuden ilmoittamiseen https://www.kulttuuriakaikille.fi/saavutettavuus_tietopaketit_ja_oppaat_viestinta

Troppi-uutiskirje kokoaa sisältöä liittyen ikääntyneisiin ja taiteeseen. Troppi uutiskirjeen voi tilata itselleen Jenni Räsäseltä, jenni.rasanen@hel.fi

FiSME:n uusi hallitus

Kevätkokouksessa valittiin Suomen musiikkikasvatusseura – FiSME ry:lle uusi hallitus. Hallituksessa on moni musiikkikasvatuksen avainhenkilö.

Hallituksen kokoonpanoksi muodostui:
Petri Aarnio, puheenjohtaja

Hallituksessa jatkavat jäsenet 2014-16
• Laura Koskelo (VaMO) / valittiin Julia Petäjä (Maijun Kopran kauden loppuajaksi.)
• Marja Ervasti (Oulun yliopisto) / Lauri Väkevä (SibA)
• Tuula Jukola-Nuorteva (Kansallisoppera) / Timo Kovanen (KMO, pj)
• Jukka Louhivuori (JyU) / Leif Nystén (SML, pj)

Uudet jäsenet kaudelle 2015-2017 (kausi alkaa heti)
• Markku Kaikkonen (Resonaari) / Tuulikki Laes (SibA)
• Pekka Toivanen (JyU) / Kaija Huhtanen
• Matti Ruippo (TAMK) / Maaria Manner (Sulasol/pj)
• Mirja Kopra (SMOL, pj)/ Tuire Arpalahti (SMOL)

Onnea!