Tutkittua tietoa

Tutkittua tietoa

– 2010–2014 toteutetun Taiteesta ja kulttuurista hyvinvointia -toimintaohjelman loppuraportti https://stm.fi/julkaisu?pubid=10024/125920

– Hilppa Sorjonen ja Outi Sivonen 2015. Taide- ja kulttuurilaitosten yleisötyön muodot, laajuus ja tuloksellisuus https://www.cupore.fi/documents/Taide-jakulttuurilaitostenyleisotyonmuodot17.4..pdf

– Jutta Virolainen 2015. Kulttuuriosallistumisen muuttuvat merkitykset 2015. Katsaus taiteeseen ja kulttuuriin osallistumiseen, osallisuuteen ja osallistumattomuuteen https://www.cupore.fi/documents/Kulttuuriosallistumisenmuuttuvatmerkitykset.pdf

– Opas kulttuurikohteen saavutettavuuden ilmoittamiseen https://www.kulttuuriakaikille.fi/saavutettavuus_tietopaketit_ja_oppaat_viestinta

Troppi-uutiskirje kokoaa sisältöä liittyen ikääntyneisiin ja taiteeseen. Troppi uutiskirjeen voi tilata itselleen Jenni Räsäseltä, jenni.rasanen@hel.fi