rating rating svg icon facebook facebook svg icon googleplus googleplus svg icon instagram instagram svg icon mail mail svg icon twitter twitter svg icon feed feed svg icon

Uutisia

4.9.2015
Tutkittua tietoa

– 2010–2014 toteutetun Taiteesta ja kulttuurista hyvinvointia -toimintaohjelman loppuraportti https://stm.fi/julkaisu?pubid=10024/125920

– Hilppa Sorjonen ja Outi Sivonen 2015. Taide- ja kulttuurilaitosten yleisötyön muodot, laajuus ja tuloksellisuus https://www.cupore.fi/documents/Taide-jakulttuurilaitostenyleisotyonmuodot17.4..pdf

– Jutta Virolainen 2015. Kulttuuriosallistumisen muuttuvat merkitykset 2015. Katsaus taiteeseen ja kulttuuriin osallistumiseen, osallisuuteen ja osallistumattomuuteen https://www.cupore.fi/documents/Kulttuuriosallistumisenmuuttuvatmerkitykset.pdf

– Opas kulttuurikohteen saavutettavuuden ilmoittamiseen https://www.kulttuuriakaikille.fi/saavutettavuus_tietopaketit_ja_oppaat_viestinta

Troppi-uutiskirje kokoaa sisältöä liittyen ikääntyneisiin ja taiteeseen. Troppi uutiskirjeen voi tilata itselleen Jenni Räsäseltä, jenni.rasanen@hel.fi

Comments are closed.