Vuosikertomus vuodelta 2013

SUOMEN MUSIIKKIKASVATUSSEURA – FiSME ry
VUOSIKERTOMUS 2013

1. YLEISTÄ

Suomen musiikkikasvatusseura – FiSME ry. on yhteisöjen ja yksilöiden järjestö, joka toimii tiedonvälittäjänä musiikkikasvatuskentän eri toimijoiden välillä sekä kansallisesti että kansainvälisesti.

Yhteydenpito ja tiedottaminen tapahtuu Suomessa yhdistyksen jäsenien, musiikkikasvatuksen järjestöjen, musiikkikasvatuksen koulutusyksiköiden, musiikkioppilaitosten ja tiedotusvälineiden sekä yhdistyksen välillä. Yhdistyksen hallitus kattaa laajasti Suomen musiikkikasvatuksen ja -koulutuksen eri toimijatahot ja sillä on erinomaiset yhteydet sekä kansallisiin että kansainvälisiin järjestöihin.

Kansallisesti yhdistys vaikuttaa aktiivisesti kulttuuripoliittiseen päätöksentekoon musiikkikasvatuksen osa-alueiden kehittämiseksi ottamalla kantaa ja antamalla lausuntoja kulttuuripoliittisista kysymyksistä.

Kansainvälisesti Suomen musiikkikasvatusseura – FiSME ry. pitää yhteyttä pääorganisaation luottamus- ja toimihenkilöihin, ISME:n maailmankonferenssin ja -seminaarien järjestäjiin sekä muihin kansainvälisiin musiikkikulttuuri- ja musiikkikasvatuselimiin ja -tahoihin ja alan henkilöihin.

UNESCO:n alaisessa International Music Councilissa (IMC) musiikkikasvatusta edustavan jäsenjärjestön International Society for Music Educationin (ISME) Suomea edustavaksi kansalliseksi jaostoksi yhdistys hyväksyttiin ISME:n yleiskokouksessa v. 1992. Yhdistys on hyväksytty yhdistysrekisteriin 25.3.1992.

Yhdistys on Suomen musiikkineuvoston (FMC) jäsen ja pyrkii myös sitä kautta myötävaikuttamaan musiikkikasvatuksen kehittymiseen ja saatavuuteen sekä tukemaan musiikkikasvatuksen ja –koulutuksen kentän toimijoiden yhteyksiä.

2. JÄSENISTÖ

Yhdistyksellä on sekä henkilö- että yhteisöjäseniä. Vuonna 2013 rekisterissä oli henkilöjäseniä 312, joista yhteisöjäsenten määrä oli 11. Lisäksi yhdistyksellä on kaksi kunniajäsentä, Ellen Urho ja Géza Szilvay.

Jäsenmaksut vuonna 2013 olivat seuraavat: henkilöjäsen 20 €, opiskelija/eläkeläisjäsen 10 € ja yhteisöjäsen 100 €.

Jäsenrekisteri on päivitettu ja siirretään vuoden 2014 alussa verkkopohjaiseen sovellukseen.

3. HALLINTO

Kertomusvuonna yhdistyksen puheenjohtajana on toiminut Petri Aarnio. Sihteeri/taloudenhoitajana toimi Kaisa Johansson toukokuun loppuun asti, minkä jälkeen ko. työt on jaettu hallituksen jäsenten kesken.

Hallitukseen ovat kertomusvuonna kuuluneet:
Kausi 2012-2014:
• Sanna-Mari Nenonen (VaMO) / Laura Koskelo (VaMO)
• Lauri Väkevä (SibA) / Marja Ervasti (Oulun yliopisto)
• Timo Kovanen (KMO, pj) / Maiju Kopra (nuoriso/ EMC)
• Jukka Louhivuori (JyU, vpj) / Leif Nystén (SML, pj)
Kausi 2013- 2015
• Markku Kaikkonen (Resonaari) / Tuulikki Laes 

• Pekka Toivanen (JuY) / Kaija Huhtanen
• Matti Ruippo (TAMK) / Maaria Manner (Sulasol/pj)

• Mirja Kopra (SMOL, pj)/ Tuire Arpalahti (SMOL)

Toiminnantarkastajina vuonna 2013 ovat toimineet KTM Jukka Siukonen ja Jukka Särkkä sekä varatoiminnantarkastajina Lea Einiö ja Tarja Myllyniemi.

4. YHDISTYKSEN KOKOUKSET

Vuosikokous pidettiin 16.5.2013 videoneuvottelukokouksena Tampereen ammattikorkeakoulun, Jyväskylän yliopiston ja Oulun yliopiston sekä Sibelius-Akatemian videoneuvottelutiloissa. Syyskokous pidettiin 22.11.2013 Helsingin konservatoriolla.
Hallitus on kokoontunut kuusi kertaa (13.1.; 18.3.; 18.5.; 27.8; 13.10. ja 22.11.).

5. KANSALLINEN TOIMINTA

5.1. Musiikkikasvatuspäivät syksyllä 2013

Suomen musiikkikasvatusseura FiSME ry järjesti ensimmäiset Valtakunnalliset musiikkikasvatuspäivät 21.-23.11.2013. Tapahtuma oli merkittävä ponnistus seuralle ja sitä oli suunniteltu kaksi vuotta. Tapahtumaan osallistui käytännöllisesti katsoen koko musiikkikasvatuskenttä.

Päivät onnistuivat erinomaisesti sekä sisällöltään että osallistujien määrissä mitattuna.

21.11. Musiikki vaikuttaa – musiikkikasvatustutkimuksen teemapäivä
-Tutkimuspaneeli, kolme kirjan julkaisua,
-yleisöä noin 120 henkeä
22.11. Musiikki kasvattää – musiikkiopetuksen teemapäivä
-Dialogisuusluento, kolme demokonserttia, kahdeksan pajaa,
-yleisöä lähes 400 henkeä.
23.11. Musiikki yhdistää – musiikkiharrastuksen teemapäivä
-suurtapahtumassa muskareita, konsertteja, pajoja ja soitinpolkuja,
-yleisöä yli 2000 henkeä

Valtakunnallisista musiikkikasvatuspäivistä on tehty raportti, joka on ladattavissa yhdistyksen verkkosivuilta www.fisme.fi.

5.2. Verkostotapaamiset vuonna 2013

FiSME on järjestänyt musiikkikasvatuksen eri toimijoille neljä verkostotapaamista (18.3.; 27.8.; 9.10. ja 10.12.). Verkostotapaamisissa on keskusteltu ajankohtaisista asioista sekä Valtakunnallisten musiikkikasvatuspäivien järjestelyistä ja sisällöistä. Niihin on osallistunut kattava edustus musiikkikasvatuksen eri toimijatahoista.

5.3. Muut yhteistyötahot

Hallituksen jäsenten edustamiin toimijatahoihin on luonnollisesti hyvät yhteistyösuhteet.

FiSME on edistänyt musiikkikasvatuksen opiskelijoiden vuorovaikutusta yli ammattikorkeakoulu- ja yliopistorajojen etenkin opiskelijajäsentensä kautta.

Jyväskylän yliopisto, Oulun yliopisto, Sibelius-Akatemia ja Tampereen ammattikorkeakoulu ovat tukeneet FiSME:n toimintaa antamalla kokouskäyttöön videoneuvottelutiloja ja -laitteita.

6. KANSAINVÄLINEN TOIMINTA

6.1 ISME

Yhdistys on International Society of Music Educationin (ISME) virallinen kansallinen edustaja (INA). Hallituksen jäsen Matti Ruippo on ISME:n musiikkiteknologian Special Interest Group-jäsen (SIG) ja hallituksen jäsen Kaija Huhtanen on CEPROM -komission jäsen.

Hallituksen jäsen Markku Kaikkonen on ISME:n Music in Special Education, Music Therapy and Music Medicine komission tuleva puheenjohtaja, puheenjohtajuus siirtyy hänelle puheenjohtajakierrossa ISME-kongressissa ‎vuonna 2014 Brasiliassa.

6.2 Muita kansainvälisiä yhteyksiä

FiSME toimii yhteistyössä myös muiden kansainvälisten musiikkikasvatusjärjestöjen kanssa, joita ovat hallituksen yhteyksissä mm. European Music Council, International Music Council, European Music School Union ja the World Alliance of Arts Education. FiSME suhtautuu kannustavasti kehitysyhteistyöhön ja antaa mielellään oman kokemuksensa jäsentensä käyttöön. FiSME on kepan jäsen.

7. JULKAISUTOIMINTA

Musiikkikasvatus -kirjaa käytetään kurssikirjana monissa oppilaitoksissa ja sitä on saatavissa alan liikkeistä sekä tilaamalla suoraan FiSME:n verkkosivun kautta.

8. TIEDOTUS

FiSME:n uusi verkkosivusto julkistettiin syksyllä 2013. Verkkosivujen visuaalinen ilme uusittiin ja ne palvelevat jäsenten lisäksi koko musiikkikasvatuskenttää, mm uutispalstan avulla. Uudistettu sivu toimii myös mobiililaitteissa.

Valitakunnallisten musiikkikasvatuspäivien facebook-sivu toimi hyvänä tiedonvälityskanavana musiikkikasvatuskentälle. FB-sivua käytetään vastaisuudessa muuhunkin seuran tiedottamiseen.

Jäsenrekisterin päivittämistyön tuloksena seura on mahdollistanut ja käyttää nyt myös suoraa sähköpostitiedottamista jäsenistölle.

9. TALOUS

Seuran pääasialliset tulolähteet ovat Opetusministeriön toiminta avustus, jäsenmaksut sekä Musiikkikasvatuskirjasta saadut tuotot. Kasvaneella talkootyöllä on voitu kompensoida pienentynyttä toiminta-avustusta.

10. LOPUKSI

Yhdistyksen strategiaprosessi on kirkastanut seuran toiminta-ajatusta ja ydintoimintaa. Lähivuosien päämääräksi on asetettu kotimaisen musiikkikasvatuskentän yhteistoiminnan edistäminen. 21.-23.11. järjestetty Valtakunnalliset musiikkikasvatuspäivät on erinomainen osoitus näiden tavoitteiden tarpeellisuudesta ja mielekkyydestä.