VI Valtakunnallisten musiikkikasvatuspäivien tunnelmia

VI Valtakunnallisten musiikkikasvatuspäivien tunnelmia

Kuudennet valtakunnalliset musiikkikasvatuspäivät olivat jälleen upea muistutus musiikin ja musiikkikasvatustyön merkityksellisyydestä. Rovaniemen Mukaan! -päivien esitelmissä ja työpajoissa musiikki nähtiin luovaa ajattelua herättelevänä, kulttuurisia merkityksiä syvästi heijastelevana, ja ihmisiä yhdistävänä ilmaisun muotona. Käsitteet oppiminen, kohtaaminen ja turva soivat yhteistä sävelmää. Kriittisesti todettiin, että erityisesti vaikeiden aikojen hetkellä tulisi musiikki- ja taidekasvatuksen olla kaikkein viimeisin säästökohde – on yhteinen vastuumme pitää huolta musiikista myös tulevaisuuvoimavarana myös tulevaisuudessa.