Tunnustuspalkinnot jaettiin musiikkikasvatuspäivillä

Tunnustuspalkinnot jaettiin musiikkikasvatuspäivillä

Vuoden musiikkikasvatus-avaus: MunKuoro ja Mia Makaroff

MunKuoro on kaikille lapsille ja nuorille avoin, pääsykokeeton kuoro. Valtakunnallista MunKuoro -verkostoa hallinnoi Nuorten kuoroliitto, yhteistyökumppaninaan DUNK – De Ungas Musikförbund i Svenskfinland. MunKuoro-toiminnan aivot, sydän ja moottori on musiikkipedagogi, säveltäjä, sovittaja, kuoronjohtaja Mia Makaroff. Mian “elämäntehtävänä” on saada kaikki Suomen lapset ja nuoret laulamaan, synnyttää Suomeen niin paljon kuoroja, että jokaisella lapsella on lähellä kotiaan mahdollisuus osallistua kuoroon. Tähän tavoitteeseen hän on sitoutunut työtunteja laskematta. Kuoroissa panostetaan laadukkaaseen pedagogiikkaan, koska (Mian sanoin) ”jokainen oppii laulamaan, jos vain opetetaan”. Myöskään kuoronjohtaja ei jää MunKuoro-verkostossa yksin, vaan tukena on ammattilaisista koostuva ohjausryhmä ja hieno verkkomateriaali. Verkosto on lähtenyt upeasti kasvamaan, mutta vielä riittää tehtävää: Mian tavoitteena on saada Suomeen 1000 MunKuoroa

Vuoden musiikkikasvatusyhteisö: PMO

Pirkanmaan musiikkiopisto (PMO) on monipuolinen ja innovatiivinen oppilaitos, joka toimii tällä hetkellä Tampereella, Ylöjärvellä, Kangasalalla ja Hämeenkyrössä. PMO:n arvoja ovat musiikin ilo, osallisuus yhteisössä sekä yhdenvertaisuus. Oppilaitoksen visiona on olla haluttu ja pidetty kumppani elämän eri vaiheissa. Painopisteinä ovat henkilöstö, toimintatavat, yhteistyö ja kumppanuudet. Esitys tunnustuspalkinnon saamiseksi nouseekin sekä oppilaitoksen omalta henkilöstöltä että kukuisilta yhteistyökumppaneilta kuten Tampereen kaupungilta, Ylöjärven kaupungilta, Tampere-talolta sekä Kangasala-talolta. Nostoina näistä voi mainita: PMO:lla on vahva fokus oppilaassa ja oppimisen ilossa. Nauru kuuluu käytävillä usein, virheitä sallitaan,  ja lapset pääsevät osallistumaan. Tunnelma on kannustava, positiivinen ja luokseen kutsuva. Teemme töitä yhdessä, siis hallinto, toimisto, vahtimestarit ja opettajat. Kaikkea voi kokeilla, ja muutoksia voi tehdä. Jokainen opettaja tulee kuulluksi. Henkilökunnan hyvä yhteishenki näkyy ja kuuluu opetustyön tuloksissa. PMO avautuu todella poikkeuksellisella tavalla koko yhteisöönsä tehden sen kautta ansiokasta, vaikuttavaa ja innostavaa työtä musiikkikasvatuksen edistämiseksi. 

Vuoden musiikkikasvatuksen puolestapuhuja: Minna Huotilainen

Minna Huotilainen on poikkeuksellisen inspiroiva vaikuttaja suomalaisen musiikkikasvatuksen kentällä. Vuoden musiikkikasvatuksen puolestapuhujan tieteellinen tausta rakentaa laajan näkymän ymmärtää musiikkia. Huotilainen on taustaltaan diplomi-insinööri ja tekniikan tohtori, aivotutkija ja kognitiotieteen dosentti, sekä kasvatustieteen professori. Hän on työskennellyt useissa koti- ja ulkomaisissa yliopistoissa, ja yhdistänyt tutkimuksissaan monitieteisesti kognitiotiedettä, kasvatustiedettä ja psykologiaa. Minna on myös tunnettu tieteellisen tiedon kansantajuistaja ja kouluttaja, jonka tietokirjoissa käsitellään muun muassa musiikin oppimista. Tärkeimpänä ominaisuutena Minna Huotilaisesta välittyy kuitenkin vilpitön tahtotila kehittää musiikkikasvatusta tutkittuun tietoon perustuvana toimintana, sekä se, että Minnan persoonassa tiede ja rakkaus musiikkiin eivät suinkaan ole toisiaan poissulkevia: musiikkikasvatus on, ja sen tulee olla, yhtäaikaisesti näyttöperustaista ja syvästi sydämen asia.