Perjantai 17.11.

Klo 9.00 KOULULAISKONSERTTI: Antti Paalanen (haitari ja laulu), Samuli Volanto (äänitekniikka)

Klo 10.00-11.00 Luento – Signe Siklander: LEIKILLISYYDEN ROOLI LASTEN MUSIIKILLISEN KASVUN TUKEMISESSA

”Tarkastelen puheenvuorossani leikillisyyden ja musiikin yhtymäkohtia lasten ja aikuisten näkökulmasta. Kun tavoitteena on lasten musiikillisen kiinnostuksen, innostuksen ja kokeilunhalun vahvistaminen, niin miten aikuiset ja lasten toimintaympäristöt voivat tukea tätä tavoitetta?  Kysynkin, että millaisia leikillisiä affordansseja voimme tai meidän tulisi tarjota lapsille heidän musiikillisen polkunsa varrella. Puheenvuoro pohjautuu tutkimuksiin, joissa on määritelty leikillisyyttä ja analysoitu sitä kasvattajien pedagogisena osaamisena sekä lasten leikkitoiminnassa. Toivon, että puheenvuoro herättää ajatuksia ja keskustelua musiikkipedagogiikan tutkijoissa, kasvattajissa ja muissa toimijoissa.”

Klo 11.00 Luento – Emilia Kujala: PARAS ESIIN TURVAN KOKEMUSTA VAHVISTAMALLA

”Turva on kokemus, ei ajatus. Se on paitsi oppimisen, myös levon, leikin ja luovuuden elinehto. Turvan kokemuksen vahvistaminen kasvatustyössä vaatii taitoa luoda ympärilleen myötätunnon ja autenttisen ylpeyden kulttuuria. Tässä kehollisuus on merkittävässä roolissa. Psykologinen turvallisuus on vastavoima virheiden ja häpeän pelolle sekä suorituskeskeisyydelle. Meistä voi tulla suuria, kun meillä on lupa olla riittävän pieniä.”

Klo 12.00–13.00 lounastauko
Lounasmusiikkia/-tanssia, Lapin musiikki- ja tanssiopiston oppilaita

Klo 13.00–13.45 – Raymond MacDonald: Healthy musical identities and new virtuosities, Tieva sali

Edinburghin yliopiston musiikkipsykologian ja improvisaation professori Raymond MacDonald kertoo epäselvyyksistä sen välillä, mitä perinteisesti pidetään improvisaationa ja mitä sävellyksenä.

Klo 14.00-14.45 Tanja Linnavalli: MUSIIKKI LAPSEN KEHITYKSEN TUKENA VARHAISKASVATUKSESSA

Musiikkitoimintaan osallistuminen näyttää tukevan lapsen kehitystä myös muissa kuin musiikkiin liittyvissä taidoissa. Esityksessä kerrotaan viime vuosina varhaiskasvatusikäisten lasten parissa tehdyistä tutkimuksista, joissa on nähty säännöllisen musiikkitoiminnan vahvistavan mm. lasten kielellisiä taitoja.  

Klo 14.00-14.45 Johanna Hasu: OPPIMISEN VAIKEUDET MUSIIKIN OPISKELUSSA – TEORIAA JA OPETUKSEN KEINOJA

Luennossa käsitellään musiikin oppimisessa ilmeneviä oppimisen vaikeuksia erityisesti instrumenttipedagogiikan näkökulmasta, ryhmäopetusta ja musiikin hahmotusaineiden opetusta unohtamatta. Luento pohjautuu Nuottinuotta -oppaaseen, jossa käydään läpi erilaisia oppimisvaikeuksia ja oppimisen vaikeuksia teoriatasolla ja lukuisin käytännön esimerkein. Punaisena lankana on jokaisen oppilaan yksilöllisyyden huomioiminen. Luento soveltuu sekä taiteen perusopetuksen, vapaan sivistystyön että perusopetuksen ja lukion musiikinopettajille.

Klo 15.30 Työpaja: TUO ONGELMASI MEILLE – RATKAISEMME SEN YHDESSÄ! Johanna Hasu, Helena-sali.

Suomalaisilla musiikinopettajilla on valtava tietämys ja kokemus erilaisista haastavista opetustilanteista. Tieto on kuitenkin hajallaan, tallessa jokaisen omassa työkalupakissa. Toisaalta työssä on saattanut tulla vastaan ongelma, johon ei ole ratkaisua. Työpajassa käydään keskustellen läpi arjen opetustyössä vastaan tulleita haasteita ja etsitään kysymyksiin vastauksia yhdessä. Keskustelua luotsaa ja  oman työkalupakkinsa sisällön avaa Johanna Hasu.

Klo 15.30 ja 16.30 KATO, MÄ OSAAN! OSALLISUUTTA, ONNISTUMISTA JA OPPIMISTA LAULUPIIRTÄEN, Minna Lappalainen, Studio.

Laulupiirtäminen® on ilmaisun monia muotoja yhdistelevää musiikillista kuvataideleikkiä, jonka keskiössä piirrokset syntyvät kuin taianomaisesti laulaen ja laulun tukemana. Laulun ja piirtämisen lisäksi menetelmä koukuttaa keskittymään, kommunikoimaan ja toimimaan yhdessä. Laulupiirtämisen osallistava toiminnallinen prosessi sekä yhdessä luotu visuaalinen maailma toimivat innostavana alustana niin leikille ja tarinoinnille kuin myös monenlaiselle oppimiselle.

Laulupiirtämisen menetelmää käytetään laajasti mm. varhaiskasvatuksessa, esiopetuksessa ja erityisopetuksessa sekä kuntoutusmenetelmänä mm. puhe-, toiminta- ja musiikkiterapiassa. Menetelmä on innostava työtapa myös varhaisiän musiikkikasvatuksessa.

Minna Lappalaisen (menetelmän kehittäjä, lastenmusiikintekijä, musiikkikasvatuskouluttaja) ohjaamassa työpajassa tutustumme laulupiirtämisen perusajatuksiin sekä sukellamme tarinalliseen seikkailuun yhteisellä isolla paperilla laulupiirtäen, leikkien ja liikkuen.

Klo 18.00 Hetki itselle ja inspiraatiolle – Rovaniemen kirkko

Mikä on yhteissoittokantele? Voiko sitä soittaa ilman harjoittelua? Entä jos sitä soittaisi yhdessä urkujen kanssa? Ryhmäkokoa ei rajattu. Osallistavaan musiikkihetkeen johdattavat kanttori Joona Saraste ja varhaisiän musiikkikasvattaja Sanna Koivuranta-Virtanen