Perjantai 17.11.

Klo 9.00 Koululaiskonsertti: Antti Paalanen (haitari ja laulu), Samuli Volanto (äänitekniikka)

Klo 10.00-11.00 Luento – Signe Sikander: LEIKILLISYYDEN ROOLI LASTEN MUSIIKILLISEN KASVUN TUKEMISESSA

”Tarkastelen puheenvuorossani leikillisyyden ja musiikin yhtymäkohtia lasten ja aikuisten näkökulmasta. Kun tavoitteena on lasten musiikillisen kiinnostuksen, innostuksen ja kokeilunhalun vahvistaminen, niin miten aikuiset ja lasten toimintaympäristöt voivat tukea tätä tavoitetta?  Kysynkin, että millaisia leikillisiä affordansseja voimme tai meidän tulisi tarjota lapsille heidän musiikillisen polkunsa varrella. Puheenvuoro pohjautuu tutkimuksiin, joissa on määritelty leikillisyyttä ja analysoitu sitä kasvattajien pedagogisena osaamisena sekä lasten leikkitoiminnassa. Toivon, että puheenvuoro herättää ajatuksia ja keskustelua musiikkipedagogiikan tutkijoissa, kasvattajissa ja muissa toimijoissa.”

Klo 11.00 Luento – Emilia Kujala: PARAS ESIIN TURVAN KOKEMUSTA VAHVISTAMALLA

”Turva on kokemus, ei ajatus. Se on paitsi oppimisen, myös levon, leikin ja luovuuden elinehto. Turvan kokemuksen vahvistaminen kasvatustyössä vaatii taitoa luoda ympärilleen myötätunnon ja autenttisen ylpeyden kulttuuria. Tässä kehollisuus on merkittävässä roolissa. Psykologinen turvallisuus on vastavoima virheiden ja häpeän pelolle sekä suorituskeskeisyydelle. Meistä voi tulla suuria, kun meillä on lupa olla riittävän pieniä.”

Klo 14.15-15.00 Tanja Linnavalli: MUSIIKKI LAPSEN KEHITYKSEN TUKENA VARHAISKASVATUKSESSA

Musiikkitoimintaan osallistuminen näyttää tukevan lapsen kehitystä myös muissa kuin musiikkiin liittyvissä taidoissa. Esityksessä kerrotaan viime vuosina varhaiskasvatusikäisten lasten parissa tehdyistä tutkimuksista, joissa on nähty säännöllisen musiikkitoiminnan vahvistavan mm. lasten kielellisiä taitoja.