SYYSKOKOUSKUTSU

SYYSKOKOUSKUTSU

Suomen musiikkikasvatusseura – FiSME ry:n syyskokous pidetään perjantaina 10.11.2017
Tarkempi aika ja paikka ilmoitetaan seuraavassa jäsenkirjeessä.

HALLITUS