Musiikkikasvattajien yhdysside

Julkaistu 15.5.2020

Lämmin kiitos siitä, että olen saanut toimia puheenjohtajana Suomen musiikkikasvatusseura – FiSMEssä. Edeltäjäni Jukka Louhivuori oli ohjannut yhdistystä lempeällä ja humaanilla tavallaan ja minun oli hyvä kasvaa hänen esimerkkinsä vaikutuksen alla. Nämä yhdeksän vuotta ovat antaneet minulle paljon. 

Liittyessäni mukaan hallituksen toimintaan oli yhdistyksen tila musiikkikentässä muuten vakaa, mutta sen asema oli jo muutamia vuosia aiemmin muuttunut.  FiSME oli ollut International Society for Music Educationin (ISME) suomalainen edustaja, joka valitsi kansalliset ohjelmat ISMEn järjestämiin maailmankonferensseihin. Kun ISME päätyi tekemään ohjelmavalintansa itse, kansallisten yhdistysten edustuksellisuus romahti. 

Yhdyssiteeksi

FiSME ei ollut löytänyt paikkaansa kotimaassa sen jälkeen. Täytyi lähteä rakentamaan toimintaa uudelleen ja pohtia, mikä olisi kaikkein tärkeintä seuraavien vuosien aikana. Totesimme, että “FiSME toimii musiikkikasvattajien yhdyssiteenä sekä valtakunnallisesti että kansainvälisesti”. Tärkeä tehtävä, johon juuri FiSME sopii täydellisesti.  

Oli välttämätöntä jättää sana “musiikkikasvatus” tarpeeksi väljäksi, jotta halukkaat voivat kokea kuuluvansa yhteistyöverkostoomme. Musiikkikasvatus tarkoittaa tässä yhteydessä esimerkiksi koulutusta, harrastamista ja kaikkea sellaista musiikkitoimintaa, jossa ihmisten välinen vuorovaikutus on olennaisessa osassa. Sana sisältää luonnollisesti varhaiskasvatuksen, erityispedagogiikan, koulujen musiikinopetuksen, korkeakoulutuksen, yleisötyön, opettajakoulutuksen ja harrastustoiminnan sekä muut mainitsematta jääneet toiminnot, joiden järjestäjät itse kokevat tekevänsä musiikkikasvatusta jossain muodossa. 

Mukapäivien synty

Haasteenamme oli siis se, kuinka toteuttaa aidosti ja merkittävästi yhdyssiteenä toimiminen. Kävi selväksi, että toiminnan täytyy olla konkreettista ja helposti lähestyttävää. Vietin saunailtaa Markku Kaikkosen kanssa. Illan päätteeksi muistivihkoon oli tuhristettu sekavia sanoja, piirroksia ja häkkyröitä. Keksimme, että tarvitaan tapahtuma, joka  antaa tärkeän alustan alan ihmisten kohtaamisille. Idea oli syntynyt. 

Petri Aarnio ensimmäisillä valtakunnallisilla mukapäivillä 2013. Kuva: Veikko Somerpuro.

Ensimmäiset valtakunnalliset mukapäivät pidettiin vuonna 2013. Tapahtuma järjestetään joukkoistamalla. Mukapäivät mahdollistavat erilaisten toimijoiden saattamisen yhteen, kun jokainen osallistujataho voi tuoda omaansa ja saa vastalahjaksi jotain muilta. Mahdumme kaikki samaan, olimme pieniä tai suuria, taloudellisesti vaatimattomia tai merkittäviä. Voidaan mennä sisältö edellä. 

Verkostotapaamiset

Oli luonnollista, että kenttä tarvitsee mahdollisuuden tavata, jotta voimme kuulla ja kuunnella toisiamme. Näin syntyivät verkostotapaamiset. Epäviralliset tapaamiset ovat antaneet kelle tahansa musiikkialan ammattilaiselle mahdollisuuden osallistua, kuulla ajankohtaisia asioita, saada ja jakaa tietoa. Samalla olemme voineet rakentaa yhdessä mukapäiviä ja koota niihin juuri sillä hetkellä ajankohtaisia pedagogisia teemoja ja jakaa niitä kaikille halukkaille, käytännöllisesti katsoen ilmaiseksi. 

Tässä yhteydessä FiSMEn hallituksen jäsenten rooli aktiivisina toimijoina on ollut merkityksellinen. Onkin ollut hienoa tutustua heidän kauttaan monipuolisesti alamme eri puoliin ja huomata kuinka upeata työtä nämä hallituskollegani tekevät. Lisäksi olen saanut heistä hengenheimolaisia ja vertaisasiantuntijoita, joiden kautta on voinut peilata näkemyksiään suomalaisen musiikkikasvatuskentän näkymistä. 

Kohti parempaa 

Merkittävä kehitysaskel oli, kun pääsimme valtionosuuden piiriin ja saatoimme palkata pääsihteerin. Anna-Liina Lindeberg on lunastanut paikkansa langat käsissään pitävänä organisoijana ja helposti lähestyttävänä alan tuntijana. 

Olen varma, että mukanani tulleista asioista parhaat kantavat ilmankin minua. On siis aika antaa tilaa uusille kasvoille ja ajatuksille. Kymmenen vuotta puheenjohtajuutta olisi jämähtämistä, joten nyt on viimeinen hetki lähteä. 

Uskon, että verkostotapaamiset tullaan kokemaan entistäkin tärkeämmiksi ja että jo suunnitteilla olevat mukapäivät Tampereella 17.-20.11.2021 tulevat synnyttämään jotain ainutlaatuista alallamme, jos vain haluamme toimia yhdessä. 

Näppärit esiintyivät mukapäivillä Musiikkitalossa 2017. Kuva: Veikko Somerpuro.

Ihmisten kanssa

Meillä on nyt mahdollisuus nähdä asioita uuden puheenjohtajamme Suvi Saarikallion kautta. Musiikin ja tunteiden vaikutusta tutkiva ihminen on varmasti juuri meille se puheenjohtaja, jonka kanssa voimme jatkaa kohti parempaa tulevaisuutta. Jyväskyläläinen maailmankansalainen ajattelee laajasti ja on monessa mukana oli se sitten intialaisen musiikkikokemuksien tutkimusta tai kansallisen musiikkikoulutuksen vision ohjausryhmän jäsenenä toimimista. 

Olen saanut tutustua useisiin toimijoihin, olivatpa ne oppilaitoksia, yhdistyksiä, yrityksiä tai muita organisaatioita, pieniä tai suuria, edunvalvojia tai pedagogeja. Kaikkein tärkeintä minulle ovat olleet kohtaamiset näitä tahoja edustavien ihmisten kanssa. Ihmisten, jotka  haluavat tehdä maailmaa paremmaksi musiikkikasvatuksen kautta. Onnekseni tiedän, etten menetä niitä siteitä, jotka ovat näiden vuosien aikana syntyneet.  

Kiitos FiSME ja kaikki, joiden kanssa olen saanut tehdä asioita yhdessä!

Petri Aarnio