Lausuntoja irakilaisen muusikon karkoituspäätöksestä

Suomen musiikkikasvatusseura – FiSME ry on mukana kahdessa lausunnossa koskien irakilaisen muusikon karkoituista Suomesta.

Suomen musiikkineuvoston lausunto on luettavissa täältä:
https://musiccouncil.fi/?p=1010

Suomen etnomusikologisen seuran lausunto on luettavissa täältä: https://musiikinsuunta.fi/2017/01/muusikon-identiteettia-kunnioitettava-ihmisoikeutena/