Koulutusta Metropoliassa: Opettajien digitaidot varhaisiän musiikkikasvatuksessa.

Koulutusta Metropoliassa: Opettajien digitaidot varhaisiän musiikkikasvatuksessa.

Miten virtuaalisuutta voidaan käyttää päiväkodeissa ja muskarissa? Mikä ihmeen etäyhteys ja nettimuskari? Virtuaalimuskari-koulutus ohjaa virtuaalisten palveluiden tuottamiseen ja käyttämiseen musiikkileikkikoulunopetuksen sekä varhaiskasvatuksen työvälineenä.

Metropolia Ammattikorkeakoulun järjestämä koulutus opettaa musiikkileikkikoulunopettajia tuottamaan verkkoon opetustuokioita (livemuskareita ja muskarivideoita) käytettäviksi asuinpaikasta riippumatta, sekä päiväkotien henkilöstöä hyödyntämään virtuaalisia muskaripalveluita osana päiväkotipäivää.

Tavoite:
Virtuaalimuskari-koulutuksen tavoitteena on kouluttaa varhaisiänmusiikkikasvatuksen opettajia sekä varhaiskasvatuksen henkilöstöä hyödyntämään digitaalisia oppimisympäristöjä ja verkkopedagogiikkaa omassa työssään. Koulutuksen jälkeen varhaisiän musiikkikasvattaja osaa tuottaa ja toteuttaa livemuskareita ja muskarivideoita. Lastentarhanopettaja puolestaan osaa hyödyntää osallistavasti digitaalisia musiikkikasvatuspalveluita osana päiväkotien taidekasvatusta ja monilukutaidon opetusta.

Sisältö:
Koulutus koostuu neljästä kaksipäiväisestä lähijaksosta ja niiden välissä etäharjoittelusta, joissa lähijaksoilla opittua viedään tuetusti ja ohjatusti käytäntöön ja osaksi omaa arjen työtä. Lähiopetusjaksoilla osa ohjelmasta toteutetaan koko ryhmälle, osassa ryhmä jaetaan kahtia päiväkotihenkilökuntaan ja musiikkileikkikoulun opettajiin. Koulutuksessa työskennellään myös näissä eri ammattiryhmistä muodostettavissa pareissa, joten ilmoittautua voi halutessaan suoraan tutun parin kanssa. Sisältöjen painotusalueita muokataan osallistujien tarpeiden mukaisesti. Koulutus alkaa perjantaina 27.10. FiSME:n musiikkikasvatuspäivien jälkeen.

Aika: 27.-28.10.2017
PE klo 18-20.30
LA klo 10-17
Paikka: Metropolia, Hämeentie 161, Helsinki
Seminaari 1
Aika: 8.-9.12.2017
PE klo 13-19
LA klo 10-17
Paikka: Metropolia, Hämeentie 161, Helsinki
Seminaari 2
Aika: 9.-10.2.2018
PE klo 13-19
LA klo 10-17
Paikka: Metropolia, Hämeentie 161, Helsinki
Seminaari 3
Aika: 23.-24.3.2018
PE klo 13-19
LA klo 10-17
Paikka: Metropolia, Hämeentie 161, Helsinki
Seminaari 4

Kouluttajat:
Kouluttajina toimii monialainen tiimi: Metropolian varhaisiän musiikkikasvatuksen lehtori Sanna Vuolteenaho (MuM), mediatekniikan lehtori Jonna Eriksson ja yliopettaja Hannu Markkanen sekä Jessika Lampi (musiikkipedagogi AMK) ja Sara Sintonen (MuT) Helsingin yliopistosta.

Ilmoittautuminen:
21.8. alkaen tällä lomakkeella

Lisätietoja:
Suunnittelija Minna Lamppu, p. 040 757 7580, minna.lamppu@metropolia.fi
Kouluttaja Sanna Vuolteenaho, p. 040 516 7196, sanna.vuolteenaho@metropolia.fi

Tervetuloa osallistumaan