Koulujen musiikinopettajat ry – Musiikki kuuluu kaikille!

Julkaistu 9.4.2020

Koulujen Musiikinopettajat ry (KMO) on peruskoulussa, lukiossa, kansalaisopistoissa sekä opettajankoulutuslaitoksessa musiikkia opettavien opettajien pedagoginen yhdistys. KMO järjestää vuosittain useita koulutustilaisuuksia niin valtakunnallisesti kuin erilaisina paikalliskoulutuksina. Kohokohtina toimivat kevät- ja syyspäivät, jotka keräävät vuosittain kymmeniä musiikinopettajia yhteen ympäri Suomen erilaisten luentojen ja toiminnallisten työpajojen äärelle.

KMO toimii jäsenistönsä keskeisenä yhdyssiteenä. Musiikinopettaja on usein koulussa ainoa oppiaineensa edustaja, mutta KMO:n järjestämän toiminnan kautta jäsenemme pääsevät tutustumaan muihin Suomen musiikinopettajiin sekä -opiskelijoihin esimerkiksi erilaisten koulutusten ja tapahtumien yhteydessä. KMO:n valitsemat alueyhdyshenkilöt huolehtivat jäsenistöstä pienemmällä alueella kokoontumalla yhteen ainakin kerran vuodessa. KMO:n aloitteesta on syntynyt myös muun muassa Facebookin “Mitä tehdä musiikintunnilla” -ryhmä, jossa on tällä hetkellä on yli kymmenen tuhatta jäsentä. Ryhmä toimii monelle musiikinopettajalle tärkeänä yhteisenä pedagogisena alustana, jossa voi kysyä musiikinopetukseen liittyviä kysymyksiä ja jakaa parhaimmat vinkit muiden käyttöön.

Opiskelijayhteistyö on meille yhtä lailla tärkeää, ja sen kehittäminen on olennainen osa KMO:n hallituksen strategiaa. On ensiarvoisen tärkeää pohtia esimerkiksi sitä, miten pystymme parhaalla mahdollisella tavalla tukemaan vastavalmistuneita musiikkikasvatuksen opiskelijoita työelämään siirryttäessä. Alumnitoiminnan kehittäminen yhdessä yliopistojen kanssa sekä mahdollisen mentoritoiminnan alulle saattaminen on ollut esillä KMO:n tämän vuoden hallituksen kokouksissa, ja tulemme panostamaan niihin tulevien hallituskausien aikana.

KMO on lisäksi edustettuna monessa eri järjestössä. KMO:lla on edustaja OAJ:n sisällä toimivassa Pedagogisten Opettajajärjestöjen Edustajistossa (POE). Lisäksi KMO:lla on edustaja aineopettajaliitto (AOL) sekä Konserttikeskus ry:ssä. KMO on myös edellä mainittujen järjestöjen jäsen. KMO tekee yhteistyötä Suomen musiikkikasvatusseura FiSME ry:n, Suomen musiikinopettajat ry:n (SMOL) sekä taito- ja taideaineiden järjestöjen STAILI ry:n kanssa. Lisäksi KMO tapaa opetushallituksen ja -ministeriön väkeä aktiivisesti, sekä toimii yhteistyössä Suomen eri yliopistojen kanssa.

KMO jakaa myös vuosittain erilaisia palkintoja ja tunnustuksia. Tunnetuimpiin kuuluvat opettajien anomuksesta koulun musiikkiopinnoissa ansioituneille lukion oppilaille jaettavat Pro Musica -mitalit sekä kunniakirjat. Peruskoulun oppilaille myönnetään G-nuottiavain -merkkejä ja kunniakirjoja. KMO palkitsee lisäksi vuosittain Vuoden musiikinopettajan Educa-messujen yhteydessä jäsenistön antamien ehdotusten pohjalta, ja valitsee vuoden musiikkikasvatuksen Pro Gradun yhteistyössä yliopistojen kanssa. 

KMO on vahvasti ajassa kiinni. Yhtäkkisen etäopetukseen siirtymisen johdosta perustimme esimerkiksi Musiikin valtakunnallisen tehtäväpankin helpottaaksemme musiikinopettajien työtaakkaa suunnittelun osalta. Jakamalla jotain itse saa vapaasti käyttöönsä muiden käyttäjien jakamat tekijänoikeusvapaat materiaalit. KMO koordinoi lisäksi virtuaalista opehuonetta, jossa halukkaat pääsevät jakamaan ajatuksia keskenään mieltä askarruttavista, musiikinopetukseen liittyvistä aiheista. Uskon, että nämä uudenlaiset innovaatiot kantavat vähintään sovellettuina pitkälle myös tavalliseen arkeen siirryttäessä, kun sen aika taas koittaa. Opettajat ovat joutuneet ottamaan lyhyessä ajassa haltuun paljon uutta, mutta jaettuna taakka on ollut kevyempi kantaa.

Toteutamme lisäksi tarpeen mukaan erilaisia kyselyitä, joiden pohjalta voimme suunnitella sellaisia toimia, joiden avulla pystymme tukemaan jäsenistöämme parhaalla mahdollisella tavalla. Käytännön tasolla tämä tarkoittaa esimerkiksi koulutusten järjestämistä esitettyjen toiveiden pohjalta. KMO:lta pyydetään ja se laatii myös säännöllisin väliajoin erilaisia lausuntoja ja kannanottoja, joita lähetetään myös eri medioihin mikäli ääni on tärkeää saada kuuluviin.

Ennen kaikkea Koulujen musiikinopettajat ry, kuten jokainen muukin yhdistys, on jäsentensä summa. Erityisen ilahduttavalta tuntuu se valtava yhteisöllisyys, joka koulujen musiikinopettajien keskuudessa tuntuu vallitsevan. Yhtenäinen, samaan suuntaan katsova ja toinen toistaan tukeva ja auttava jäsenistö on valtava voimavara – ei pelkästään kouluissa vaan koko yhteiskunnassa ja myös globaalisti. Moni on varmasti havahtunut tänä aikana uudella tavalla musiikin ja muun taiteen merkitykseen muun muassa yksilön hyvinvointia tukevana voimavarana. Siihen kiteytyy myös KMO:n motto – Musiikki kuuluu kaikille. Sitä viestiä kantamme ylpeydellä tänään, huomenna ja myös tulevaisuudessa.

Lämpimästi tervetuloa mukaan KMO:n toimintaan! Lisätietoja KMO:n nettisivuilta osoitteesta: www.koulujenmusiikinopettajat.fi 

Jan Nyberg / KMO:n hallitus
Varapuheenjohtaja