Tietosuojaseloste

Suomen musiikkikasvatusseura – FiSME ry
Tietosuojaseloste

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen 2016/679 sekä henkilötietolain 523/1999 10 §:n mukainen tietosuojaseloste ja seloste tietojen käsittelytoimista FiSME ry:ssä.

Rekisterin pitäjä
Suomen musiikkikasvatusseura – FiSME ry
Y-tunnus 0960669-0

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Yhdistyksen puheenjohtaja Petri Aarnio, petri.aarnio(at)khmusiikki.fi

FiSME ry:n jäsenrekisteri
Tietoja säilytetään sähköisessä rekisteripalvelussa (FloMembers-jäsenrekisteri / palveluntarjoaja Flo Apps Oy). Järjestelmä täyttää EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) vaatimukset. Sitä monitoroidaan ympäri vuorokauden. Jäsentietojen tietoturvasta on huolehdittu muun muassa seuraavasti: 1. Verkkoliikenne on SSL-suojattu. 2. Salasanat säilytetään järjestelmässä kryptattuina. 3. Kriittiset operaatiot tallennetaan järjestelmälogeihin.

Rekisterin pitämisen peruste
Henkilötietoja tallennetaan rekisteriin, jotta tiedetään, keitä yhdistyksen jäsenet ovat ja miten heidät tavoittaa. Henkilötietoja voidaan käyttää vain ennalta määriteltyihin käyttötarkoituksiin, jotka ovat seuraavat
• yhdistyksen jäsenmäärän seuraaminen
• jäsenmaksujen lähettäminen
• jäsentiedotteet ja muu yhdistyksen kautta kulkeva tiedotus
• kurssien laskutus
• analysointi ja tilastointi
• kohdistettu tiedottaminen tietylle jäsenryhmälle, esimekiksi tietyn kurssin osallistujille

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja
• Nimitiedot
• Osoitetiedot
• Puhelinnumero
• Sähköpostiosoite
• Ammatti, koulutus, musiikkikasvatuksen toimialatietoja
• Jäsenmaksun suuruus
• Liittymispäivämäärä

Jäseniä koskevat tiedot
saadaan seuraavista lähteistä:
Jäseniltä itseltään, heidän täyttämistään liittymislomakkeista, tai heidän sähköpostitse, puhelimitse, lomakkeella tai suullisesti ilmoittamanaan.


Tietojen säilyttämisaika
Tietoja säilytetään vähintään niin kauan kuin henkilö on jäsenenä FiSME ry:ssä. Voimme kuitenkin joutua säilyttämään joitakin käyttäjän henkilötietoja noudattaaksemme kirjanpito- tai muuta pakottavaa lainsäädäntöä myös yhdistyksen jäsenyyden päättymisen jälkeen.


Henkilötietojen käsittelijät
• Yhdistyksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja
• Yhdistyksen sihteeri
• Yhdistyksen taloudenhoitaja
• FiSME ry:n kirjanpitäjä (pike-yrityspalvelut)
• Tarvittaessa yhdistyksen hallituksen jäsenet

Tietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle,
paitsi että jäsenrekisteristä lähtevät sähköpostiviestit ja tekstiviestit välitetään yhdysvaltalaisten palvelimien kautta. Emme myy tai vuokraa jäsenten henkilötietoja kolmansille osapuolille. Luovutamme tietoja kolmansille osapuolille vain seuraavissa tapauksissa:
• Voimme luovuttaa käyttäjän henkilötietoja toimivaltaisten viranomaisten tai muiden tahojen esittämien vaatimusten edellyttämällä, kulloinkin voimassaolevaan lainsäädäntöön perustuvalla tavalla.
• Voimme luovuttaa tietoja tilastollista, tieteellistä tai historiallista tutkimusta varten edellyttäen, että tiedot on muutettu sellaiseen muotoon, että tiedon kohde ei enää ole niistä tunnistettavissa.
• Mikäli fuusioimme tai muutoin järjestelemme toimintaamme, käyttäjän henkilötietoja voidaan luovuttaa uuden organisaation sisällä.


Rekisteröidyn oikeudet
Olemme sitoutuneita tarjoamaan yhdistyksemme jäsenille valintoja ja hallintamahdollisuuksia tietosuojaan liittyen. Alla listaamme erilaisia tapoja, joilla käyttäjämme voivat vaikuttaa tietojen keräämiseen ja käsittelyyn.

Tietojen tarkastus- ja oikaisuoikeus
Rekisteröidyllä jäsenellä on oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu. Tämä tapahtuu tekemällä yhdistyksen sihteerille tarkastuspyyntö tiedoista. Pyyntö tulee lähettää osoitteeseen petri.aarnio(at)khmusiikki.fi. Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista ilmoittamalla siitä kirjallisesti edellä mainituille henkilöille.

Oikeus poistaa tiedot
Rekisteröidyllä jäsenellä on oikeus pyytää poistamaan tiedot, jotka yhdistyksen jäsenrekisterissä hänestä ovat. Yhdistyksen jäsenyyden edellytyksenä kuitenkin on, että pyydetyt ja tarvittavat jäsentiedot on toimitettu yhdistykselle.

FiSME ry:n hallitus

Verkostotapaaminen

Viimeisin verkostotapaaminen pidetiin maanantaina 9.4.
Muistio tapaamisesta:
MUISTIO Suomen musiikkikasvatusseura – FiSME ry
Verkostotapaaminen maanantaina 9.4. klo 15.00-16.00
Musiikkitalon terassilämpiö
1. Esittäytyminen
Hanna-Maija Aarnio (Metropolia), Luca Gargano (Lasten oma radio), Hanna Backer-Johnsen (Floora), Annika Kukkonen (HKO), Elina Laakso (SibA), Riitta Tikkanen (SibA), Teija Tuukkanen (Kirkkohallitus), Kari Vase (Konserttikeskus), Petri Aarnio (FiSME)
2. ISME:n Maailmankonferenssi 2.-7.8.2020 Helsingissä
– on koko Taideyliopiston hanke, varadekaani Elina Laakso johtaa
– mukana nyt Riitta Pasanen-Willberg suunnittelemassa rakenteita
– Paikat Musiikkitalo ja Finlandia
– konferenssitoimistoa ollaan valitsemassa
– vaihtoehtoisia konferenssitapoja, esim. round table -systeemejä tulossa
– Kristiina Ilmonen on taiteellisena johtajana vastuussa Bakun Suomi-esityksestä
– Mukapäivät 2019 voisi toimia hyvänä harjoitteena suomalaisille sisällöille
3. Mukapäivät 13.-16.11.2019 
– keskustellaan teemasta
– keskustellaan toteutusmahdollisuuksista  lähtijöistä.
– opsit
– oppijalähtöisyys
– ilmiöpohjaisuus,
– kentän monipuolisuus ulostlot
– monipuolinen musiikkikasvattaja
– laajentunut ammatillisuus
– kansainvälisyyskysymykset
4. Kirjanjulkaisutilaisuus ja kevätseminaari torstaina 24.5.2018
– Laura Huhtinen-Hildén and Jessica Pitt: Taking a Learner-Centred Approach to Music Education. Pedagogical Pathways
– Metropolia AMK:n Bulevardin toimipisteen juhlasalissa.
– paneelissa ikäkaariajattelu? varhaisiän musiikkikasvatus, koulujen musiikki, harrastukset, aikuiset, myöhäisiän musiikkikasvatus,
– Mitä tarkoitaa oppijalähtöisyys? Mitä on oikea oppiljalähtöisyys?
– Voiko haastaa oppijoita eli kohderyhmiä?
– Kellonaika tarkentuu piakkoin
– Teemana oppijalähtöisyys: tekemistä, luentoa, paneelia?
5. Lasten oikeuksien päivä tiistaina 20.11.2018
– Lastenmusiikkipäivän konsertti aamupäivällä (TV- ja sometuotantoa) klo 11/12
– Lastenmusiikkiseminaari klo 14-17 kokoajana FiSME
– Lastenmusiikkigaala klo 20 alkaen
– Paikka Gloria
– tapahtumaa kokoaa Luca Gargano, Lasten oma radio
– onko kutsuvieraslistalla oikeat henkilöt?

Jäsenmaksut 2018

Jäsenmaksu tälle vuodelle on hyvin monelta maksamatta. Lasku on lähetetty sähköpostiisi 15.3. ja saattanut mennä roskapostiinkin. Tarkistathan tilanteesi.

Jäsenmaksun voi maksaa myös ilman viitettä tilille FI85 1045 3000 1818 17
(jäsen 20, opiskelija/eläkeläinen 10). Toivomme, että maksat jäsenmaksusi välittömästi.

Verkostotapaamiseen

FiSME on järjestänyt epävirallisia musiikkikasvatusalan tapaamisia eli verkostotapaamisia jo vuodesta 2011. Osallistua voi sekä yksittäisenä alan ihmisenä että jonkin tahon edustajana. Verkostotapaamisessa keskustellaan ajankohtaisista asioista ja mietitään mm. ensi syksylle kaavailtavaa seminaaria. Seuraava tapaaminen järjestetään maanantaina 9.4. klo 15-16 Helsingissä. Ilmoitttaudu: petri.aarnio(at)khmusiikki.fi
Tervetuloa!

Vuosikokoukseen!

VUOSIKOKOUS maanantaina 9.4. klo 14.30
Suomen musiikkikasvatusseura – FiSME ry:n vuosikokous pidetään maanantaina 9.4. klo 14.30 Musiikkitalossa, Sibelus-Akatemian kokoushuoneessa S-2105 Helsingissä. Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat. Kokouksessa valitaan myös uudet hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle. Tervetuloa!
Hallitus

Nordic Sounds

JaSeSoi tiedottaa:

Yhteispohjoismaisen hankkeen Nordic Sounds -materiaali on ilmestynyt.
Se on vapaasti kaikkien luettavissa ja käytettävissä.

Soili Perkiö ja Elisa Seppänen olivat mukana työryhmässä, joka kokosi pohjoisten alueiden musiikkiperinnettä ja työsti valituista lauluista, leikeistä ja tansseista materiaalit ja videot pedagogiseen käyttöön.

Materiaali on vapaa: www.nordicsounds.info
Tutustukaa, käyttäkää ja jakakaa!

Imagine, World Tour, vol 2 ilmestynyt

Nurmon lukion ja yläasteen musiikin lehtori ja ilmaisutaidon opettaja Hanne Orrenmaa kiersi lastensa kanssa Afrikkaa, Aasiaa, Australiaa ja Oseaniaa puolen vuoden ajan vuonna 2016. Hanne ja tyttäret pitivät matkallaan lukuisia ilmaisia workshoppeja. Workshopeissa Hanne puhui tasa-arvosta, maailmanrauhasta ja yhteisvastuusta – ja kiteytti kaiken laulattamalla John Lennonin laulua Imagine. Imaginen laulaminen videoitiin osassa workshopeista. Matkalaisten palattua Suomeen videoklipeistä koottiin yhtenäinen Youtube-video, joka ladattiin Yutubeen. Tämä Imagine, World Tour, vol 1 -video on kuvattu Zimbabwessa, Sambiassa, Namibiassa, Intiassa, Australiassa, Uudessa Seelannissa, Fijillä, Kiinassa, Vietnamissa ja Kambodzassa.

Viime vuonna (2017) Hannen Imagine-projekti jatkui – Hanne piti yhteensä 12 Imagine-workshoppia Euroopassa, Afrikassa ja Aasiassa. Tällä Imagine, World Tour, vol 2 -videolla on mukana on myös useita kansainvälisiä ryhmiä, niinpä videolla laulaa peräti 28 kansalaisuuden edustajia.

Näillä kahdella Imagine-Youtube-videolla laulaa seuraavien 36 eri kansalaisuuden edustajia:
Itävalta, Australia, Belgia, Kambodza, Kanada, Chile, Kiina, Viro, Fidzi, Slovenia, Espanja, Ruotsi, Suomi, Ranska, Saksa, Unkari, Intia, Irlanti, Libanon, Liettua, Namibia, Hollanti, Uusi-Seelanti, Norja, Filippiinit, Etelä-Afrikka, Etelä-Korea, Sri Lanka, Tonga, Tunisia, Turkki, Yhdysvallat, Qatar, Vietnam, Sambia, Zimbabwe.

Hannen tarkoitus oli lopettaa Imagine-maailmankiertue tähän, mutta nyt moni ryhmä on jo ilmoittanut haluavansa laulaa seuraavalla videolla – niinpä Imagine, World Tour, vol 3 -videon kuvaukset ovat jo alkaneet. Maaliskuussa Hanne kuvasi European Association for Music in Schoolsin konferenssissa Latviassa kansainvälisten musiikinopettajaksi opiskelevien laulaman Imaginen, keväänaikana on vuorossa latvialaisia, liettualaisia ja suomalaisia ryhmiä, kesällä ainakin unkarilainen ryhmä. Haluaisiko Sinun ryhmäsi mukaan seuraavalle Imagine-videolle? Otapa siinä tapauksessa yhteyttä Hanneen: hanne.orrenmaa(at)gmail.com.