Movement – elämänhallintataitoja ja resilienssikykyä koululaisille, kirjoittanut Petri Aarnio

Voiko koululaisten elämänhallintataitoja parantaa musiikinopetuksen kautta? Onko mahdollista että musiikki kulkee koulussa läpäisyaineena ja antaa opettajalle välineitä auttaa oppilaan resilienssikyvyn kehittymistä? Erasmus+ -rahoitteinen Movement– hanke on pyrkinyt selvittämään tätä Italiassa, Espanjassa ja Suomessa.

Keski-Helsingin musiikkiopisto on ollut mukana kahden lukuvuoden mittaisessa Movement-hankkeessa. Sitä hallinnoidaan Italiasta ja mukana on myös espanjalaisia partnereita. Yhteensä mukana on viisi keskusta Torinossa, Piacenzassa, Madridissa, Manisesissa ja Helsingissä. 

Hankkeeseen on osallistunut noin 2 200 alakoululaista, 55 luokanopettajaa ja 30 muusikkoa/musiikinopettajaa. Järjestetty musiikinopetus on poikennut alueittain siten, että osassa hanke on ollut koulun omaa toimintaa ja osassa, kuten Helsingissä, musiikkia yhdessä luokanopettajan kanssa opettava henkilö on tullut koulun ulkopuolelta.  

Hanke alkoi korona-aikana. 

Kehystutkimus 

Kehystutkimus koottiin laajalla materiaalin keräyksellä ja taustakartoituksella. Tutkimuksessa käytettiin UNESCO:n ja Maailman terveysjärjestö WHO:n elämänhallintataitojen luokittelua. Tausta-aineiston lisäksi kerättiin parhaita käytänteitä ja kokemuksia, kuinka musiikin avulla kyettäisiin vahvistamaan elämänhallintataitoja. Tausta-aineiston pohjalta opettajien oli mahdollista suunnitella oma opetussuunnitelmassa (curriculum), jota voisi Suomessa kuvata vaikkapa sanalla kehystuntisuunnitelma. 

Kehystutkimuksesta (Framework Study – Framing Non-traditional Music Teaching as Empowering Discipline) on vastannut Valle D’Aostan yliopisto. Kehystutkimuksen voi lukea täältä.

Curriculum

Lähtökohtiin kuului myös parhaiden käytänteiden jakaminen eri maiden välillä. Niiden pohjalta päästiin lähestymään sitä, mikä on tärkeintä musiikinopetuksessa ajatellen elämänhallintataitoja ja resilienssikykyä. Curriculumista  tuli varsin laaja ja teoreettinen kokonaisuus. Maakohtaisissa toteutetukset ovat olleet käytännönläheisiä ja niissä on ollut suuriakin eroja, jotka johtuivat toteuttamisympäristöstä ja -tavasta sekä erilaisista kulttuurisista tekijöistä. 

Omakohtainen havaintoni oli, että Suomessa ollaan ehkä pidemmällä  yhdenvertaisuus- ja tasa-arvonäkökulmissa, mutta opittavaa meillä voisi olla keskieurooppalaisilta kollegoiltamme vaikka etsiessämme mutkattomampia ja suorempia tapoja toimia yhteisössä tarvitsematta suojautua muodollisiin toimintamalleihin, vaikka nekin toki ovat tärkeitä. 

Suomessa Keski-Helsingin musiikkiopiston kolme opettajaa on suunnitellut ja opettanut yhdessä kolmen lähikoulun, Aleksis Kiven ja Kalasataman peruskoulujen sekä Vallilan ala-asteen, luokanopettajien kanssa musiikkia 1-2 -luokkalaisille koululaisille. Tuntien tavoitteena on nimenomaisesti ollut vahvistaa koululaisten elämänhallintataitoja ja resilienssikykyä musiikinopetuksen avulla.

Hyvä yhteistyö luokanopettajan ja musiikinopettajan välillä on edesauttanut merkittävästi sitä, että musiikista jäisi mahdollisimman vaikuttava toiminnan tuki pitkäaikaisesti. Kaiken kaikkiaan kokemukset yhteistyöstä ovat olleet valtaosin positiivisia. 

Vaikuttavuusvälineet

Vaikuttavuusvälineiden (Impact kit) avulla tehtiin seurantaa, kuinka musiikinopetus vaikuttaa lasten elämänhallintataitojen ja resilienssikyvyn vahvistumiseen. Arvioinnin kohteiksi valittiin 20% oppilaista joka luokalta. Opettaja arvioi kykyjen kehittymistä seurantakyselyin alkukyselyssä, välikyselyssä ja loppukyselyssä. Kyselyiden tulokset saadaan kesäkuussa 2023.

Henkilökohtainen odotukseni on, että voidaan saada suuntaa-antavia positiivisia tuloksia, mutta en ole varma onko kyselyissä pystytty sulkemaan riittävästi muita tekijöitä pois, jotta tulos olisi validi. Me musiikin parissa työskentelevät tiedämme tämän ilmankin tieteellisiä todisteita, mutta niitäkin tarvitaan.  

Arvioinnissa käytettiin leikkejä, pelejä ja aktiviteetteja, jotka liittyivät pääasiallisesti vuorovaikutustaitoihin sosiaalisissa tilanteissa. Arviointivälineen kyselyt ovat käytettävissä avoimeen verkkokurssiin osallistuville henkilöille.

Avoin verkkokurssi (MOOC)

Movement-hankkeen avoin verkkokurssi (MOOC) valmistuu kesäkuun vaihteessa 2023. Verkkokurssi on suunnattu luokanopettajille, alakoulujen musiikinopettajille, muille opettajille ja muille musiikkia opettaville, opetuksen suunnittelijoille ja hallinnoille. Henkilökohtaisesti uskon kurssista olevan hyötyä erityisesti koulujen sosiaalisten tilanteiden hallinnasta ja segregaatiota ehkäisevästä toiminnasta kiinnostuneille. Katso esittelyvideo.

Verkkokurssiin kirjaudutaan ja siitä saa todistuksen. Kurssin neljä sisältöaluetta ovat: teoreettinen tausta, parhaita käytänteitä, vaikuttavuusvälineistön käyttö ja teoriasta käytäntöön.

On aina hienoa olla mukana hankkeessa, jossa eri maiden erilaiset (oppimis)ympäristöt ja yhteiset arvot kohtaavat. Toivon että verkkokurssi saa käyttäjiä, koska uskon sen avartavan näkemyksiä luokassa toimimisen mahdollisuuksista edistää meille kaikille entistä tasa-arvoisempaa, yhdenvertaisempaa ja mielekkäämpää yhteisöllistä toimintaa. 

”Olen Keski-Helsingin musiikkiopiston rehtori. Taideorganisaatioiden johtamiskokemusta minulle on kertynyt runsaan 25 vuoden ajalta. Sydäntäni lähellä on lasten ja nuorten elämyksellinen, oivaltava ja iloinen yhteismusisointi. Olen myös kiinnostunut musiikin vaikutuksesta ihmiseen ja yhteiskuntaan. Siksi parannan mielelläni maailmaa kouluttajana ja luottamustoimissa. NIistä tärkeimpiä on Suomen musiikkikasvatusseura – FiSMEn puheenjohtajuus vuosina 2011-2020 .”

Lisätietoa: 

Movement-hanke https://www.projectmovement.eu/ 

Framework Study – Framing Non-traditional Music Teaching as Empowering Discipline 

https://www.projectmovement.eu/sites/default/files/download/MOVEMENT_FRAMEWORKSTUDY_ENG_compressed_0.pdf

Keski-Helsingin musiikkiopisto https://www.khmusiikki.fi/

Musiikkikasvatuspäivien liput myynnissä

VI valtakunnallisten musiikkikasvatuspäivien liput ovat nyt ostettavissa osoitteessa  https://www.netticket.fi/vi-valtakunnalliset-musiikkikasvatuspaivat-rovaniemi.

Päiväkohtaiset liput maksavat 30€ / päivä, mutta muistathan, että liitttymällä FiSMEn jäseneksi pääset osallistumaan tapahtumaan pelkän vuosimaksun hinnalla. Lounaslippuja on myynnissä 14€/ päivä. Lounaslippuja myydään vain ennakkoon.

Lippuja myydään myös  Rovaniemen Teatterin sivuilla https://rovaniementeatteri.fi/esitys/musiikkikasvatuspaivat-16-18-11-2023/

Musiikkikasvatuspäivät 2023 – kohtaamisia musiikkikasvatuksessa

Nyt on aika laittaa kalenteriin Mukaan! -päivät 16.-18.11.2023 Rovaniemellä. Päivien teema  vuodelle 2023 on ”Kohtaamisia musiikkikasvatuksessa”. Musiikki on kohtaamista monin tavoin – ajassa ja tilassa, kehon ja kulttuurin tasoilla. Musiikkikasvatuspäivillä kohtaamme kollegoita, pohdimme kohtaamista kasvatustyössä sekä sitä, miten musiikkikasvatus kohtaa muut taidealat ja aikamme laajemmat ilmiöt. Ehkäpä kohtaamme myös joulupukin ja tanssivia poroja?

Päivien ohjelma on kolmipäiväinen, ja koostuu tuttuun tapaan kutsuluennoista, työpajoista, paneelikeskusteluista, tutkimus- ja oppimateriaaliesittelyistä ja konserteista. Sisällöissä näkyy ajankohtainen valtakunnallinen keskustelu (mm. Taidekasvatuksen visio, Musiikkikasvatus muutoksessa) ja pedagoginen kehittäminen (mm. psykologi Emilia Kujala, tunne ja turva kasvatustyössä; Signe Siklander, leikin monet ulottuvuudet), paikallista ulottuvuutta unohtamatta (mm. Anna Näkkäläjärvi, saamelainen joiku saamelaisyhteisön henkisenä perintönä).

Ohjelmassa soi tietysti myös musiikki (mm. Lapin musiikki- ja tanssiopiston Pähkinänsärkijä, Konserttikeskuksen 60 -vuotisjuhlakonsertti, Lapin sotilassoittokunta, Lapin kamariorkesteri, Rovaniemen teatterin pikkujoulumusikaali). Kohtaamisia -teema näkyy läpileikkauksena alamme yhteiseen kehittämiseen, tutkimukseen ja käytännön toimintaan. Tervetuloa mukaan!

Lastenmusiikkiseminaarin 20.11.2022 Striimi

LASTENMUSIIKKISEMINAARI ”Lastenlaulujen elämää” Tullikamarin Pakkahuoneella.

Mukana Maija Salo, Soili Perkiö, Maijan karitsat & Siina Hirvonen .

Muusikko ja pedagogi Maija Salo on kerännyt lastentarhojen laulurepertuaaria viime vuosisadan alkupuolelta. Seminaarissa Maija kertoi näistä lauluaarteista ja samoja kappaleita kuultiin Soili Perkiön johdolla Maijan karitsat -yhtyeen esittämänä. 

Päivän teemaan johdatteli muusikko-pedagogi Siina Hirvosen puheenvuoro miten perinteiset lastenlaulut toimivat tämän päivän konserteissa. 

Tapahtuman striimi on katsottavissa osoitteessa https://youtu.be/BVNRtQ7L8q8

VI Valtakunnalliset musiikkikasvatuspäivät Rovaniemellä 16.11.-18.11.2023

Luvassa on jälleen kerran hieno tapahtuma koko Suomen musiikkikasvatusväelle kun Valtakunnalliset musiikkikasvatuspäivät järjestetään kuudennen kerran. Tällä kertaa kokoonnumme kouluttautumaan ja verkostoitumaan Suomen Lappiin Rovaniemelle ja näin saamme samalla nauttia kaamos-Lapin pikkujoulutunnelmasta.

Rovaniemellä marraskuun loppu on jo matkailusesongin suosittua aikaa, joten olethan ajoissa majoitusvarausten kanssa. Tiedotamme myös hotellivarauksiin liittyen verkkosivuillamme ja jäsenkirjeessä.

FiSME ry 30 vuotta!

Vuosi 2022 on FiSMElle juhlavuosi: täytämme 30 vuotta. Järjestömme perustettiin alkujaan
kansainvälisen ISME-järjestön (International Society for Music Education) Suomen osastoksi vuonna 1992. Olemme yhä aktiivisesti mukana kansainvälisissä verkostoissa ja järjestämässä ISME-tapahtumia, mutta nyt 30 vuotta täyttäessämme olemme vakiinnuttaneet paikkamme erityisesti suomalaisen musiikkikasvatuskentän yhdistäjänä – maamme musiikkikasvatuksen eri toimijoiden yhdyspisteenä ja sillanrakentajana.


Pyrimme aktiivisesti edistämään musiikkikasvatuksen läsnäoloa, näkyvyyttä ja arvostusta
maassamme ja tuemme alamme kehittämistä kohti yhteistä visiota. Juhlavuoden kunniaksi FiSME nosti keskusteluun erityisesti musiikkikasvatuksen merkityksen alakouluissa ja
varhaiskasvatuksessa, järjestäen alan kouluttajien verkostotapaamisen Tampereella lasten
oikeuksien päivänä 20.11.2022. Saman päivän lastenmusiikkiseminaari kohdistui lasten lauluihin.


Valtakunnalliset musiikkikasvatuspäivät ovat 30-vuotiaan FiSMEn toiminnan ydintä. Mukaan! -päivät kokoavat joka toinen vuosi yhteen kaikki maamme musiikkikasvattajat. Yhteydenpitoa ja viestintää tukevat myös kolumnit, verkostotapaamiset ja jäsentiedotteet. Katse toiminnassamme suuntautuukin nyt ensi vuonna järjestettäviin Mukaan! -päiviin (1618.11.2023, Rovaniemi).
Sielläkin keskiössä on alamme yhteinen kohtaaminen. Päivien teema ”Kohtaamisia
musiikkikasvatuksessa” viittaa paitsi kohtaamisiin musiikissa ja musiikkikasvattajien kesken, myös siihen, miten kolmekymppisen rohkeudella tahdomme luoda kosketuspintaa myös esimerkiksi muihin taidealoihin ja aikamme laajempiin ilmiöihin.


Lämpimästi rakasta 30-vuotiasta FiSMEä ja koko jäsenistöämme onnitellen,
Suvi Saarikallio, FiSMEn pj

Vuosikokous tiistaina 10.5. klo 17.00-17.30

Suomen musiikkikasvatusseura FiSME ry pitää sääntömääräisen vuosikokouksen 10.5.2022 klo 17.00-17.30 Zoom-alustan kautta etänä osoitteessa https://jyufi.zoom.us/j/61151009375

Kokouksessa käsitellään yhdistyksen sääntöjen 9 §:n määräämät asiat, hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten valinnat, vuosikertomus ja tilinpäätös sekä tili- ja vastuuvapauden myöntäminen. Tervetuloa!

Hallitus

EuDaMus – European Day of Music -päivä lähenee!!

Euroopan koulumusiikkiyhdistys EAS (European Association for Music in Schools) järjestää tänä vuonna ensimmäisen kerran tapahtuman, jossa juhlitaan koulujen musiikkikasvatusta. Tapahtuma toteutetaan samanaikaisesti ympäri Eurooppaa, Puolasta Irlantiin, Serbiasta Saksaan, Kyprokselta Suomeen. Tuo tapahtuma on saanut nimen EuDaMus (European Day of Music). 

EuDaMus-tapahtuman yhteinen osuus on TIISTAINA 15.3. KLO 12-12.30. Jokainen pääsee osallistumaan tapahtumaan Zoomin tai Youtuben kautta. Voit osallistua yhteiseen osuuteen joko yksin, koululuokan tai vaikka koko koulun kanssa. Tapahtumassa mm. näet videokoosteen Together-laulusta, jossa on mukana laulamassa suomalaisiakin koululaisryhmiä. 

Tervetuloa mukaan juhlimaan musiikkikasvatusta!