Lastenmusiikkipäivä ja -seminaari 20.11.2022 Tampereella

Kalenteriin on hyvä laittaa merkintä kuluvan vuoden marraskuulle: FiSMEn järjestämä lastenmusiikkipäivän seminaari toteutetaan jälleen yhteistyössä Lastenmusiikki Ry:n kanssa. Seminaari pidetään Tampereen Pakkahuoneella 20.11.2022. Tarkempia ohjelmatietoja tiedotetaan myöhemmin.

Verkostotapaamisen antia

Vuoden 2022 ensimmäinen verkostotapaaminen pidettiin etäyhteyksin 26.4. Teemana tapaamisessa oli musiikkikasvatuksen kiinnittyminen nuorten arkeen. Kuulimme neljän musiikkialan opiskelijan kokemuksia oppimisen ja kasvamisen poluista musiikissa: miten eri oppilaitokset, opintopolut ja oman arjen musiikkikokemukset käyvät niissä vuoropuhelua? Pohdimme myös mitä on musiikillinen identiteetti, muusikkous, musiikillinen asiantuntijuus ja harrastaminen tänä päivänä ja miten oppilaitoksina ja musiikkikasvattajina vastaamme tähän?

Tapaamisen aluksi neljä musiikkialan opiskelijaa kertoivat omista kokemuksistaan musiikinopiskelun polulla. Opiskelijanäkökulmaa olivat edustamassa Anni Hautala, Matias Hämäläinen, Sandy Ahjo sekä Eerika Halonen. Opiskelijoiden puheenvuoroissa esiin nousi tärkeinä asioina vanhempien tuki sekä pitkäaikainen opettaja-oppilassuhde. Pitkäjänteinen musiikin harrastaminen edellyttää opiskelijoita tukevia ja motivoivia elementtejä. Myös orkesteri- sekä yhteissoitto koettiin motivoivana asiana, jopa harrastuksen jatkumisen edellytyksenä.

Työelämäkokemukset ja sijaisuudet nähtiin myös tärkeinä asioina opettajuuteen kasvamisen kannalta. Opettajan sijaisuudet jo opiskeluaikana toivat musiikinopiskelijoille maistiaisia työn konkretiasta ja antoivat mahdollisuuden soveltaa opittua käytäntöön: sijaisuudet myös selkiyttivät opiskelijan näkemystä musiikinopettajaksi opiskelusta. Kohtaamiset oppilaiden kanssa ja oman työn merkitys tuli näkyväksi.

Opetuksen laatu kaikenkaikkiaan nähtiin korkealaatuisena: opettajat tänä päivänä ovat monipuolisia ammattilaisia. Opetuksessa huomioidaan aiempaa paremmin myös ergonomia ja (työ)hyvinvointi. Pedagoginen osaaminen on myös huippua. Tutkimusmaailman puolelta tuleva tietotaito tukee opettajan ja opiskelijan uraa ja polkua.

Koulutuksen tehtävä on pysyä ajan tasalla. Koulutuksen tehtävä on myös ennakoida niitä osaamisia, joita tulevaisuudessa tarvitaan. Tämä ennakointi-funktio on erittäin tärkeä. Koulutuksessa on hyvä huomioida tämän päivän osaamisen ja koulutuksen laaja-alaisuus: myös opettajilta vaaditaan mahdollisesti muuta osaamista kuin se yksi oma substanssiosaaminen. 

Vuosikokous tiistaina 10.5. klo 17.00-17.30

Suomen musiikkikasvatusseura FiSME ry pitää sääntömääräisen vuosikokouksen 10.5.2022 klo 17.00-17.30 Zoom-alustan kautta etänä osoitteessa https://jyufi.zoom.us/j/61151009375

Kokouksessa käsitellään yhdistyksen sääntöjen 9 §:n määräämät asiat, hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten valinnat, vuosikertomus ja tilinpäätös sekä tili- ja vastuuvapauden myöntäminen. Tervetuloa!

Hallitus

EuDaMus – European Day of Music -päivä lähenee!!

Euroopan koulumusiikkiyhdistys EAS (European Association for Music in Schools) järjestää tänä vuonna ensimmäisen kerran tapahtuman, jossa juhlitaan koulujen musiikkikasvatusta. Tapahtuma toteutetaan samanaikaisesti ympäri Eurooppaa, Puolasta Irlantiin, Serbiasta Saksaan, Kyprokselta Suomeen. Tuo tapahtuma on saanut nimen EuDaMus (European Day of Music). 

EuDaMus-tapahtuman yhteinen osuus on TIISTAINA 15.3. KLO 12-12.30. Jokainen pääsee osallistumaan tapahtumaan Zoomin tai Youtuben kautta. Voit osallistua yhteiseen osuuteen joko yksin, koululuokan tai vaikka koko koulun kanssa. Tapahtumassa mm. näet videokoosteen Together-laulusta, jossa on mukana laulamassa suomalaisiakin koululaisryhmiä. 

Tervetuloa mukaan juhlimaan musiikkikasvatusta!